Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Застосування процесного підходу у побудові та управлінні орган.

При застосуванні процесного підходу, як методу забезпечення життєдіяльності системи управління підприємством, важливо передбачати:

а) розуміння і виконання вимог споживача;

b) необхідність розгляду процесів з точки зору споживчої цінності, що вони створюють;

с) досягнення результативності і ефективності у робочих характеристиках процесів;

d) постійне покращення процесів, що базується на об’єктивності їх вимірювання;

Формуючи управління організацією за допомогою процесного підходу, ми робимо акцент не на ієрархічному підпорядкуванні у функціональних підрозділах, а на створенні проектних команд, де визначається власник процесу – відповідальний за перебіг та результат всього процесу в цілому, в тому числі за роботу різних функціональних підрозділів. Роль власника процесу полягає не втім, щоб управляти повсякденною рутиною кожної із складових частин процесу, а в тому, щоб управляти створенням додаткової цінності для споживачів процесу (Рис. 1.4.).

Рис. 1.4. Управління організацією як ланцюжком бізнес- процесів (модель М.Портера)

Алгоритм застосування процесного підходу наведено на рис. 1.5.

Процеси системи менеджменту діяльності підприємства включають в себе не лише процеси створення продукції (безпосереднє виробництво продукції і надання послуг), але і процеси управління, моніторингу та вимірювання, процеси управління ресурсами, інформування, внутрішнього аудиту, аналізу зі сторони керівництва та інші процеси, що забезпечують системність управлінського впливу на функціонування організації (рис. 1.6.).

Принцип системного підходу до управління встановлює, що „виявлення, розуміння та менеджмент взаємопов’язаних процесів як системою, сприяє результативності та ефективності організації у досягненні поставлених цілей” (рис.1.6.).

 

 


.

 

 
 
Рис. 1.5. Алгоритм застосування процесного підходу

 


Управління будь-якою організацією слід розглядати як процедуру створення та управління системою взаємовідношень, погоджених за формою та у часі. При цьому система, як автопілот, повинна забезпечувати автоматичне управління організацією у будь-яких перемінних умовах (форс-мажор, як виняток). Як варіант системи управління підприємством можна розглядати модель системи управління якістю, яка регулює взаємодію організаційно-управлінських (процеси вищого керівництва), ресурсозабезпе-чуючих (процеси управління ресурсами), процесів створення продукції та процесів вимірювання, аналізу і покращення функціонування системи

Згідно п.4.1. МС ISO 9001:2000 організація зобов’язана визначити процеси, які необхідні для системи менеджменту і забезпечити їх застосування у всій організації.

Після встановлення переліку процесів організація повинна встановити їх послідовність (п.4.1. ст. ISO 9001).

Послідовність і взаємозв’язок процесів регламентовані ціллю створення системи, яка регулювала б зміст процесів створення продукції та її цінність для зовнішнього споживача.

Послідовність процесів регулюється оцінкою продукту попереднього процесу внутрішнім споживачем, який має потребу у даному продукті для забезпечення процесу створення ним власного продукту, що призначений для потенційного споживача.


Мал. 1.6. Системність у підході до управління


Головні складові та опис бізнес-процесу

2.1. Бізнес-процес та його головні складові

Процес- це система (сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів) діяльності, яка використовує ресурси для перетворення „вхідних” потоків у „вихідні”, а результатом процесу є продукція, що задовольняє попередньо обумовлені та очікувані потреби споживача.

Процес –це будь-яка діяльність, завдяки якій „вхідні” потоки перетворюються у „вихідні” потоки шляхом використання ресурсів та застосування регламентованого управлінського впливу.

Вхідні потоки - це матеріали та інформація, перетворювана процесом для створення вихідних потоків.

Рис. 2.1. Модель процесу

Вихідні потоки – це результат перетворення (трансформації) вхідних потоків. На практиці вихідні потоки включають:

· те, що відповідає вимогам;

· те, шо не відповідає вимогам;

· відпади;

· інформацію про зміст самого процесу.

Постачальники і споживачі процесів можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми.

Відділ постачання

Рис. 2.2. Зв’язок між постачальниками та споживачами процесу

Регламент управління процесом - це нормативні документи або діяльність, що визначає, регулює та впливає на процес.

Управлінський вплив охоплює процедури, методи, плани, стандартні методики, стратегію і законодавство.

Ресурси процесу – це фактори, що сприяють створенню вихідного потоку, але самі не трансформуються у вихідні потоки. Наприклад, це можуть бути люди, (індивідууми або групи), обладнання, матеріали, приміщення, вимоги до оточуючого середовища…

Оператор процесу – особа, що управляє процесом. Його роль:

· вносити оперативні зміни в процесс;

· рекомендувати власнику процесу варіанти покращення процесу.

Власник процесу – особа, що несе повну відповідальність за процес та його результат. Його роль:

· контролювати, аналізувати і покращувати процес;

· планувати і контролювати діяльність, необхідну для задоволення потреб споживача процесу;

· підтримувати взаємодію з іншими власниками процесу;

· звітуватися перед керівництвом щодо ефективності процесу.


 
 


Рис. 2.3. Схематичне зображення бізнес-процесу


Потреба у продуктах харчування

Рис. 2.4. Почерговість опису процесу


Рис. 2.5. Модель бізнес-процесу виробництва


У своїй сукупності бізнес-процеси, продукт діяльності яких орієнтований на споживача визначеного рівня (внутрішнього і зовнішнього), формують ланцюжок бізнес – процесів, що у своїй взаємодії орієнтований на створення у кінцевому продукті доданої споживчої цінності (Рис.2.6.). При цьому вихідний потік попереднього процесу є “вхідним” потоком або регламентом для наступного процесу.

Взаємодія між процесами може бути досить складною і утворювати мережу взаємозалежних процесів. Вхідні і вихідні потоки можуть бути спрямовані як на внутрішніх так і на зовнішніх споживачів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...