Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Регламент управлінського забезпечення процесу «Управляти орендою землі»

Ціль: виконання планових показників стратегічного плану оренди землі через здійснення адекватних та своєчасних коригуючих і попереджуючих дій щодо стану протікання процесів, що передбечені моделлю «Управляти орендою землі» (Рис. 6.2.).

Продукт процесу:

· реєстр та відповідно оформлені договори на право оренди землі;

· ринкова цінність компанії;

· аналіз даних щодо протікання та проміжний стан підпроцесів бізнес-процесу «Управляти орендою землі»;

· пояснення причин неадекватності протікання зазначених бізнес-процесів та їх результатів;

· пропозиції та управлінські рішення у формі доручень, проектів наказів генерального директора щодо коригування та попередження неадекватності протікання зазначених бізнес-процесів та їх результатів.

Критерії оцінки продукту:

1.Своєчасність

– наявність щоденної звітності від виконавців (директори регіональних офісів) про стан підпроцесів 1 рівня: відбір землі, залучення землі, підписання договорів, утримання землі (Табл. 6.2. «Форма обліку даних про стан процесу «Управляти орендою землі»;

– наявність щотижневої аналітичної звітності про результативність бізнес- процесу;

– наявність щотижневої аналітичної звітності про собівартість бізнес-процесу.

2.Показники результативності:

- порівняння площ орендованої землі (га), що документально оформлена у електронному реєстрі (за тиждень та в цілому з початку року) із плановими документовано оформленими площами орендованої землі.

3.Показники собівартості робіт:

- площа (га) орендованої землі, що оформлена в електрон-них реєстрах / затрати на виконання зазначених робіт (в розрізі місяця та в цілому з початку року по регіональних офісах та компанії в цілому).

4.Кількість невідповідностей між даними аналітичної звітності директора за напрямком та даними аудиту стану підпроцесів зазначеного бізнес-процесу. Проводиться вимірювання результатів підпроцесів 1 рівня: відбір землі, залучення землі, підписання договорів, утримання землі (Рис.6.2.).

Споживачі продукту:

· генеральний директор, директор з організаційного розвитку, фінансовий директор, директор з операційної діяльності, комерційний директор.

Регламентні документи здійснення бізнес-процесу:

· показники бізнес-плану розвитку компанії на 20..-20.. рік.

· вимоги до планування роботи та звітності процесу «Управляти процесом оренди землі»

· регламент процесу «Зберігання первинних документів на право оренди землі»

· державні документи, що регламентують юридичне оформлення прав оренди землі.

· регламент роботи регіонального офісу

· регламент юридично-правового забезпечення роботи компанії.

Ресурси процесу:

· легкові автомобілі (5 шт.), компютери (6 шт.), програмне забезпечення, приміщення регіональних офісів (4 шт), телефонний та електронний зв'язок, штатних працівників в управлінській компанії та регіональних офісах (11 чол), працівників за сумісництвом (23 чол.).

Фінансове забезпечення виконання робіт:

· згідно показників консолідованого бізнес-плану та показників місячного плану руху грошових коштів.

Власник процесу:директор з набору землі.

Підпорядкованість власника процесу: члени дирекції компанії.


Таблиця. 6.2 Форма обліку даних про стан процесу «Управляти орендою землі

Базове підприємтво № п/п Сільські Ради Прогноз орендо-ваної землі , га Кіл-ть пайовиків, чол. Середня вартість паю,грн Середня площа паю, га Укладено договорів Зареєстровано договорів у с/р, шт Зареєстровано договорів в ДЗК, шт П.І.Б. особи
шт. га шт га шт га
Відібрано для роботи в наступному періоді (декада)
СВК«Мир» 1. Чуднівська с/р х х х х х х х х х  
  2.     х х х х х х х х х  
Планується провести залучення пайовиків до підписання договорів в наступній декаді
СВК «Мир» 1. Чуднівська с/р 22 000 2,5 х х х х х х  
СВК «Мир» 2. Чуднівська с/р     х х х х х х  
              х х х х х х  
Підписано договорів оренди у звітному періоді ( тиждень з " "_____________ до " "_______________ 2011р.)
СВК «Мир»   Чуднівська с/р х х 2,4  
      х   х                
Всього укладено договорів з початку проекту х   х                
      х                
    Підпис Дата          
                               

6.3. Ключові показникистану бізнес-процесів «збут – постачання - торгівля»

Дані про задоволеність клієнта продукцією (послугами) організації можна одержати двома способами:

· анкетування представників клієнта, споживача або замовника згідно спеціально створених анкет;

· аналіз взаємин із клієнтами, споживачами і постачальниками на підставі власних даних (непряма оцінка задоволеності).

Анкетування клієнтів.Дані задоволеності клієнтів найпростіше отримати анкетуванням клієнтів, замовників і кінцевих споживачів. Для цих цілей розсилають анкету (Таблиця 6.3.). у якій просять відповісти у будь-якій формі про ступінь задоволеності продуктом і взаєминами з організацією-постачальником. При проведенні опитування в анкету можна включати оцінку значимості даного параметра для клієнта.

Методи одержання такої інформації від клієнтів різноманітні:

• розсилання анкет поштою, електронною поштою, факсом;

• заповнення анкет при телефонному опитуванні клієнтів;

• проведення інтерв'ю із представниками керівництва та клієнта ( при цьому додаткову інформацію можна одержати, якщо оцінки роботи вашої компанії представниками керівництва та клієнта розходяться).

Як показує практика, на такі анкети озивається не більш 20-25% клієнтів. Часто вірогідність відповідей невелика. Більш докладно слід зупинитися на непрямих оцінках міри задоволеності клієнта.

Непряма оцінка задоволеності клієнтів.Найчастіше вона буває більш об'єктивна, ніж оцінка методом анкетування. Усі основні дані для проведення такої оцінки є доступними і придатними для регулярної обробки.

Побічно ступінь задоволеності клієнта можна оцінити занаступними показниками:

 


Таблиця 6.3

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...