Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


III. Розв’язування логічних завдань

1) Гра «Фотограф».

На дошці — таблиця.

 

+  
  ?
=  

Учитель лічить до 7, потім прибирає таблицю, а учням слід відновити її у своїх аркушах. Через 30 секунд — перевірка.

2) Скільки на 1-му малюнку зображено трикутників, а на 2-му малюнку чотирикутників? (7 трикутників, 6 чотирикутників)

 

 

 


 

3) Відгадування ребусів.

Пі 2л Р 1а С 3ж 100впи

 

+  
  ?
=  

 


     

 


       
     


     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 

 

     
     
     

 

 

     
     
     

 

     
     
     

 

 

     
     
     

 

 

     
     
     

 

 

     
     
     

 

     
     
     

 

     
     
     

 


Урок № __________ Дата _______

 

Тема: Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

Мета. Проаналізувати допущені у контрольній роботі помилки та організувати роботу над ними; закріпити вивчений матеріал

Зміст уроку

І. Організація класу.

П. Загальна характеристика виконаної роботи.

III. Аналіз помилок та виконання відповідних завдань.

1. Аналіз типових помилок учнів.

2. Колективне розв'язування завдань, аналогічних тим, у яких були допу­щені помилки. Учні, які допустили найбільше помилок, працюють біля дошки. IV. Завдання для учнів, які успішно виконали контрольну роботу.

1. Задачі.

а) Івась і Петрик зловили 18 карасів, порівну кожен. Іринка зловила на
4 карасі менше, ніж Івась. Скільки карасів зловила Іринка?

б) Три курки і гуска важать 9 кг. Гуска важить 3 кг. Яка вага однієї курки?

в) Юля виклала з паличок квадрат і 6 окремих трикутників. Скільки паличок
використала Юля?

2. Порівняння виразів.

18 : 3 + 24 □ 18 : 2 + 36

(12-9) • 3 □ 27 : 3 + 7

(9 - 5) • 2 □ 9 : 3 + 16

2-8 + 46□27:3-5 Фізкультхвилинка.

І V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Усні обчислення.

а)

Числа Знайти
24 і 3 різницю
24 і З частку
3 і 6 добуток
15 і 3 частку
18 і З суму


2. Знаходження значень виразів.

а) 18 : 3 + 7 + 9 15 : 3 + 17

З • (41 - 36) 9 : 3 + 28 - 7

б) Знайти значення виразу 12 : а — 4, якщо а = 2; а = 3.

Розв’язування логічних завдань

1) В одній вазі 10 яблук, а в іншій — 6 яблук. Скільки яблук потрібно перекласти з однієї вази в іншу, щоб їх вийшло порівну? (2)

2) Н а двох тарілках порівну цукерок. З однієї тарілки переклали на іншу 2 цукерки. На скільки цукерок стало більше на другій тарілці? (На 4)

3) У Петрика було 7 грн, а у Михайлика 5 грн. Петрик купив олівець. Скільки коштує олівець, якщо у хлопчиків грошей стало порівну? (2)

4) У Кості і Сергійка порівну марок. Скільки марок Костя віддав Сергійкові, якщо у нього стало на 6 марок менше, ніж у Сергія? (3)

5) У Люсі 3 цукерки, у Валі стільки ж. Люся віддала Валі 1 цукерку. На скільки цукерок стало більше у Валі? (На 2)

Тест

1 варіант

1) Заміни приклад на додавання 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 прикладом на множення.

а) 2 · 5; б) 6 · 2; в) 2 · 6; г) 2 · 7.

2) Заміни приклад на множення 3 · 5 прикладом на додавання.

а) 3 + 3 + 3 + 3 + 3; в) 3 + 3 + 3;

б) 5 + 5 + 5; г) 5 + 5 + 5 + 5 + 5.

3) Вибери правильну відповідь.

3 · 8 =

а) 21; б) 27; в) 24; г) 15.

18 : 2 =

а) 8; б) 7; в) 9; г) 4.

4) Вибери правильну відповідь.

3 · 7 + 40 =

а) 39; б) 61; в) 29; г) 21.

16 : 2 + 28 =

а) 42; б) 20; в) 37; г) 36.

5) Я к називається число 3 у виразі 3 · 7?

а) Частка; в) добуток;

б) ділення; г) множник.

6) Яка з нерівностей є правильною?

а) 2 + 2 + 2 > 2 · 4; в) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 > 3 · 5;

б) 2 · 8 > 18; г) 3 · 9 > 21.

7) При якому значенні a правильна рівність 2 · a = 18?

а) 6; б) 7; в) 8; г) 9.

8) Як називається точка O?

 

а) Коло; в) круг;

б) центр кола; г) радіус кола.

9) Скільки крил у 8 синиць?

а) 14; б) 16; в) 12; г) 18.

10) Учень написав 4 речення, по 3 слова в кожному. Скільки слів написав учень?

а) 7; б) 12; в) 14; г) 16.

11) У двох альбомах розмістили порівну 18 фотографій. Скільки фотографій в одному альбомі?

а) 20; б) 16; в) 9; г) 8.

 

12) Мама спекла 20 пиріжків. За обідом 4 дітей з’їли по 2 пиріжки кожний. Скільки пиріжків залишилося?

а) 28; б) 8; в) 12; г) 16.

Варіант

1) Заміни приклад на додавання 3 + 3 + 3 + 3 + 3 прикладом на множення.

а) 3 · 4; б) 5 · 3; в) 3 · 5; г) 3 · 6.

2) Заміни приклад на множення 2 · 4 прикладом на додавання .

а) 2 + 2 + 2; в) 4 + 4;

б) 2 + 2 + 2 + 2; г) 4 + 4 + 4 + 4.

3) Вибери правильну відповідь.

3 · 7 =

а) 14; б) 24; в) 21; г) 18.

16 : 2 =

а) 4; б) 9; в) 8; г) 7.

4) Вибери правильну відповідь.

3 · 8 + 38 =

а) 24; б) 58; в) 62; г) 46.

18 : 2 + 18 =

а) 36; б) 27; в) 8; г) 9.

5) Я к називається число 2 у виразі 2 · 6?

а) Ділене; б) сума; в) добуток; г) множник.

6) Я ка з нерівностей є правильною?

а) 2 + 2 + 2 + 2 < 2 · 3; в) 3 + 3 + 3 + 3 < 3 · 4;

б) 2 · 7 < 16; г) 3 · 3 < 12.

7) При якому значенні a правильна рівність 3 · a = 27?

а) 6; б) 7; в) 8; г) 9.

8) Я к називається відрізок OA?

 

 

а) Коло; в) круг;

б) центр кола; г) радіус кола.

9) Скільки лапок у 9 качат?

а) 16; б) 14; в) 18; г) 12.

10) Мама купила 2 пакети картоплі, по 3 кг у кожному. Скільки кілограмів картоплі купила мама?

а) 5; б) 6; в) 9; г) 12.

11) 14 рибок помістили порівну в два акваріуми. По скільки рибок у кожному акваріумі?

а) 16; б) 12; в) 6; г) 7.

12) Бабуся спекла пиріжки. Трьом онучкам вона дала по 2 пиріжки.

Ще залишилося 16 пиріжків. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?

а) 18; б) 21; в) 10; г) 22.

V. Підбиття підсумків.


VІ.Домашнє завдання

Завдання на додаткових листках

 

Урок № _____ Дата ______

Тема. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для роз­в'язування задач та знаходження значень виразів(№№ 601—609).

Мета. Ознайомити учнів з таблицею множення числа 4 та її практичним засто­суванням; удосконалювати уміння учнів обчислювати значення виразів; розв'язувати задачі; розвивати творчі здібності; виховувати самостійність.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Усні обчислення.

Записати результати дій у черепашках. 


III. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи. Фронтальна робота за вправою № 601.

2. Складання таблиці множення числа 4 (№ 602).

— Обчисліть вирази додаванням.

4 + 4 = 8 4•2 = 8

4 + 4 + 4= 12 4•3= 12

— Хто знає, які наступні рівності і як далі можна знаходити відповіді без
додавання однакових доданків?

Учні диктують рівності; учитель записує таблицю на дошці, а учні — в зо­шитах.

— Прочитайте таблицю множення числа 4.

— Що ви помітили?

Учитель вказує на закономірність утворення кожної наступної відповіді: до попереднього результату додається число 4. Учні пояснюють, чому так від­бувається.

3. Первинне закріплення.

а) Прочитати таблицю множення числа 4, користуючись наступним записом.

4 • / 2 3 456789

б) Назвати тільки результати таблиці множення числа 4.

в) Виконання завдання № 603.

Фізкультхвилинка.


ІУ.Розвиток математичних знань.

1. Розв'язати задачу № 605.

 


Було — ?

Відрізали - 2 п., по 4 м

Залишилося — 16 м


Сильніші учні розв'язують задачу самостійно, слабші під керівництвом учителя.

2. Творча робота над задачею.

— Змініть запитання задачі так, щоб вона розв'язувалася таким виразом: 16 – 4 • 2

3. Самостійна робота (І в. — № 606; II в. — № 607).

4. Цікаві завдання.

а) У відрі 9 л води. Чи вистачить цієї води, щоб наповнити 4 дволітрові банки?

б) У Тетянки було 5 горіхів. Один вона віддала братові, і в них стало горіхів порівну. Скільки горіхів було у брата спочатку?

в) Кріль важить 4 кг та ще стільки, скільки важить його половина. Скільки важить кріль?

5. Гра «Знайди помилку».


4 • 6 + 13 = 27


4 • 8 + 8 = 40


 


4 5-8=12


4 • 4 + 15 = 30


 


4 • 9 - 6 = ЗО


4 • 7 + 13 = 40


Гра проводиться за допомогою сигнальних карток. Учитель показує при­клад, а учні піднімають зелену картку, якщо вираз розв'язано правильно, або червону, якщо результат неправильний.

 

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.№№ 608, 609 (с. 93-94).

 


Урок № _____ Дата -________

Тема. Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування задач. Скла­дання простих і складених задач за малюнками (№№ 610—615).

Мета. Формувати навички табличного множення числа 4; вправляти учнів у розв'язуванні задач, складанні простих і складених задач за малюнками; розвивати творчі здібності; виховувати самостійність.

Зміст уроку

I. Організація класу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...