Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема. Знаходження значень виразів. Складання задачі за поданим виразом.

Розв'язування задачі за планом (№№ 959-964).

Мета. Вправляти учнів у розв'язуванні задач, знаходження значень виразів на дії різного ступеня; вчити складати задачі за поданим виразом, розв'язувати задачі за планом; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

 

Зміст уроку

I. Організаціякласу.

II. Контроль, корекція і закріплення знань.

1.Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити два способи розв'язування задачі № 957.

б) Із завдання № 958 зачитати значення виразів у порядку зростання.

2. Завдання для опитування.
а) Скласти і розв'язати задачі.

 

Ціна Кількість Вартість
8 грн ? 48 грн
? 45 грн
7 грн ?

б) Довжина прямокутника 10 см, ширина у 2 рази менша. Знайти пери­метр прямокутника.

3. Робота з задачами

Задача

Оля прочитала 8 сторінок книжки, а Люба — на 24 сторінки біль­ше. У скільки разів більше сторінок прочитала Люба, ніж Оля?

 

Задача.

В одному мішку 28 кг цибулі, а в другому — 35 кг. Всю цибулю розклали в ящики по 7 кг у кожен. Скільки заповнили ящиків?

4. Усні обчислення.

а) Гра «Більше — менше».

Учні вступають у гру парами (сидячи за партами). Вчитель говорить: «Біль­ше!». Перший учень називає вираз на множення, а його сусід — інший вираз, результат якого більший (7 • 6 = 42; 7 • 7 = 49). Якщо вчитель говорить: «Мен­ше!», то другий учень називає вираз з меншим значенням, ніж назвав перший учень.

б) «Ланцюжки».

63 : 7 19+16 2+18 9-3

+ 9 : 5 :4 -З

: 2 •9 •9 : 8

-7-27+ 17• 9

в) Виконання завдання № 959.
Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1.Робота над задачами.

а) Розв'язування задачі № 960.

На дошці запис:
 

Викликаний учень заповнює пропуски у скороченому записі задачі. Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівни­цтвом учителя.

— Чи можна одразу дати відповідь на запитання задачі? (Ні.)

— Чому? (Бо не знаємо, скільки літрів пального витрачено за 9 год роботи двигуна.)

— Яку дію треба виконати? (6 • 9 = 54 (л).)

— Чи можемо тепер відповісти на запитання задачі?

— Яку дію треба виконати? (72 — 54 = 18 (л).)

— Складемо вираз: 72 — 6-9.

б) Складання подібної задачі за виразом:

24 – 2 • 9.

Складіть задачу про розливання соку в банки.

в) Розв'язування задачі № 961 (за планом).
На дошці таблиця:

 

Було Витратили Залишилося
30 м ? по 3 м на кожну сукню

Учні аналізують задачу, читають план і розв'язують задачу діями з комен­туванням.

— Який вираз можна скласти для розв'язування задачі?

(30 - 9) : 3.)

— Складіть обернену задач, в якій потрібно знайти число 3.

2. Виконання завдання підвищеної складності (№ 962*).

— Поставте дужки, щоб рівності були правильними.

2 • 8 + 48 = 64 2 • (2 + 7) = 18 27 : (3 + 6) = З

 

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 963, 964 (с. 143).

Урок № _____ Дата _____

Тема. Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Роз­в'язування складених задач, які включають знаходження невідомого компонента (№№ 965—972).

Мета. Вправляти учнів у обчисленні виразів, застосовуючи переставну власти­вість множення; формувати уміння розв'язувати нерівності із змінною способом добору; закріплювати вміння розв'язувати задачі, які включа­ють знаходження невідомого компонента; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

 

 

Зміст уроку

I. Організація класу.

II. Контроль, корекція і закріплення знань.

1.Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Завдання для опитування.
а) Заповнити таблицю.

б) Висота пожежної вишки 36 м, а будинку — 4 м. У скільки разів пожежна
вишка вища за будинок?

в) На спортмайданчику було 9 хлопчиків, а дівчаток — на 9 більше.
У скільки разів більше було дівчаток, ніж хлопчиків?

 

3. Усні обчислення.

а) Гра «Естафета». (Учні по черзі працюють біля дошки)

 

б) Виконання завдання № 965.

Фізкультхвилинка.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...