Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Регістри із зсувом (послідовні регістри)

Пристрій дозволяє послідовний код перетворювати в паралельний і навпаки. Схема складається з попарно включених тригерів: основного і допоміжного, є дві шини для імпульсів просування Uп1, Uп2. Операції запису, читання, скидання тощо у цьому регістрі виконються так як і в попередній схемі.

Нехай Т1 знаходиться в одиночному стані, а на вході логічний нуль. Після подачі імпульсів просування логічна одиниця стала просуватися вправо. Дана схема дозволяє просувати кодові комбінації на задане число розрядів. Для запису n-розрядного числа потрібно 2n-імпульси просування. Ця схема дозволяє перетворювати паралельний двійковий код у послідовний з виходом по Qn, і послідовний - у паралельний з виходом по Q1-Qn.

Рисунок 7.2 Регістри послідовного типу

Шифратори і дешифратори

Перетворювачі коду служать для перетворення однієї форми чисел в іншу. При цьому існує тісний зв`язок між входом і виходом.

Дешифратори

Дешифратори призначені для розпізнавання різних кодів. Кожній кодовій комбінації на вході відповідає одиниця (нуль) на одній з вихідних шин. При цьому на інших шинах буде 0 (1).


Рисунок 7.3 Дешифратор

Дешифратори застосовують в пристроях керування цифрової індикації, при побудові розподільних пристроїв, генераторів імпульсу.

 

Таблиця станів дешифратора для трьох розрядного двійкового коду та бульові функції для реалізації такої схеми наведені нижче.

Таблиця 7.1

X2 X1 X0 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

 

На рисунку 7.4 наведена схема побудови дешифратора на 32 виходи з використанням двох дешифраторів з16 виходами.

 

Рисунок 7.4 Побудова дешифратора для 32 виходів

 

При вхідних кодах від 00000 до 01111 функціонує перший дешифратор, а при кодах 1000 до 11111 функціонує другий дешифратор.

Шифратори.

Шифратори – це пристрої, які перетворюють одиночний сигнал шин у n-розрядний двійковий код (Рисунок 7.5). Застосовуються в пристроях вводу десятичної інформації і (Рисунок 7.6), генератори кодів і т.п.

 
 


 

Рисунок 7.5 Шифратор і його стан

 

Рисунок 7.6 Шифратор для вводу десятичної інформації.


Для синтезу шифратора перетворюючого десятковий (одиночний) код у двійковий необхідно скласти таблицю відповідності десяткових і двійкових кодів (дивись таблицю рисунок 7.5). Вихідні суматори своїми входами приєднуються до тих шин від яких утворюється “1” при запису двійкового числа.

Наприклад: старший розряд Y3 утворюється логічним суматором, який приєднаний до ліній 8,9.

 

Мультиплексори і демультиплексори

 

Мультиплексори – це пристрої послідовного опитування логічних станів вхідних змінних і передачі їх на один вихід або по іншому – це пристрій, який перетворює паралельний цифровий код у послідовний.

Рисунок 7.7 Мультиплексор та його механічний аналог

 

Розрізняють цифрові й аналогові мультиплексори. У мультиплексорах аналогових сигналів на вхід подають сигнали різного рівня й одержують їх на одному виході. Цифрові мультиплексори пропускають сигнали тільки у формі логічних “0” і “1”. Мультиплексори аналогових сигналів можна іноді використовувати в якості цифрових, але навпаки неможливо.

 
 


Запишемо булеву функцію:

Рисунок 7.8 Побудова мультиплексора

 

Демультиплексори

Демультиплексори – це пристрої з одним входом для послідовного приєднання до декількох виходів (роздатчик).

Рисунок 7.9 Демультиплексор

Мультиплексне дерево

Реально мультплексори мають до 16 входів, якщо необхідна більша кількість входів, то застосовують мультиплексне дерево. Пристрій має мультиплексори першого та другого рівня. Мультиплексори першого управляються молодшими розрядами адресного слова, другого рівня – старшими розрядами.


Рисунок 7.10 Мультиплексне дерево

 

7.4 Контрольні питання.

1. Побудова регістрів паралельного і послідовного типу.

2. Шифратори і дешифратори, їх стани, схеми.

3. Мультиплексори і демультиплексори, мультиплексне дерево.

Задачі

1. Побудувати мультиплексор ( принцип мультиплексного дерева ):

а) на 16 входів; б) на 8 входів; в) на 10 входів; г) на 32 входи.

2. Побудувати шифратор з вихідним:

а) 3-розрядним двійковим кодом;

б) 4-розрядним двійковим кодом;

в) 4-розрядним двійково-десятичним кодом;

г) 3-розрядним двійково-десятичним кодом.

3. Створити перетворювач:

а) двійкового коду в семисегментний;

б) двійкового коду в двійково-десятичний;

в) двійкового коду в шістнадцятирічний;

г) одиночно-десятичного в двійковий.

4. Побудувати демультіплексор на:

а) 10 виходів; б) 16 виходів; в) 8 виходів; г) 20 виходів.

5. Створити дешифратор:

а) для 3-розрядного двійкового числа; б) для 4-розрядного двійкового числа;

в) для 5-розрядного двійкового числа; г) для 4-розрядного двійково-десятичного коду.

 

 

6. Використати мультіплексор для створення генератора сигналу такої форми:

а) б) в) г)

 

                   
 
 
   
t
 
t
 
t
 
t

 


7. Використати мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

 

           
 
t
 
t
 
t

 


8. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

                   
 
   
 
     
t
 
t
 
t

 

 


9. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

Uвих(В)
Uвих(В)
Uвих(В)
Uвих(В)
а) б) в) г)

                   
   
   
 
   
     
T= 8мс
 

 

 


10. Використати мультіплексор для перетворення паралельного коду в послідовний.

Вхідний код:

а). двійковий 8-розрядний; б). двійково-десятичний (дві декади);

в). двійковий 16-розрядний; г). десятичний 8 декад.

11. Використати послідовний регістр для створення схеми перетворення:

а). послідовного 8-розрядного двійкового коду в паралельний;

б). паралельного 8-розрядного двійкового коду в послідовний;

в). послідовного 10-розрядного двійкового коду в паралельний;

г). паралельного 10-розрядного двійкового коду в послідовний.

12. Побудувати генератор на основі дешифратора. Вихідна напруга:

а) б) в) г)

 

 

13. Побудувати генератор на основі дешифратора. Вихідна напруга:

а). б). в). г).

 

 
 
t

 


14. Побудувати дворівневий мультіплексор (принцип мультіплексного дерева):

а). на 32 входи;

б). на 10 входів;

в). на 8 входів;

г). на 16 входи.

15. Побудувати шифратор з вихідним:

а). 3-розрядним двійково-десятичним кодом;

б). 4-розрядним двійково-десятичним кодом;

в). 3-розрядним двійковим кодом;

г). 4-розрядним двійковим кодом.

16. Створити перетворювач:

а). одиночно-десятичного в двійковий код;

б). двійкового коду в шістнадцятирічний;

в). двійкового коду в двійково-десятичний;

г). двійкового коду в семисегментний.

17. Побудувати демультіплексор на:

а). 20 виходів; б). 8 виходів; в). 10 виходів; г). 16 виходів.

18. Створити дешифратор:

а). для 5-розрядного двійкового коду;

б). для 4-розрядного двійково-десятичного коду;

в). для 3-розрядного двійкового коду;

г). для 4-розрядного двійкового коду.

19. Використати мультіплексор для створення генератора сигналу такої форми:

а) б) в) г)

 

20. Використати мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

 

 

       
 
t
 
t

 

 

21. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

 
 

 


22. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

 

 

 
 
t

 

 


23. Використати мультіплексор для перетворення паралельного коду в послідовний.

Вхідний код:

а). двійковий 16-розрядний;

б). десятичний 8 декад;

в). двійковий 8-розрядний;

г). двійково-десятичний (дві декади).

24. Використати послідовний регістр для створення схеми перетворення:

а). паралельного 10-розрядного двійкового коду в послідовний;

б). послідовного 10-розрядного двійкового коду в паралельний;

в). паралельного 8-розрядного двійкового коду в послідовний;

г). послідовного 8-розрядного двійкового коду в паралельний.

25. Побудувати генератор на основі дешифратора. Вихідна напруга:

а). б). в). г).

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-27

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...