Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типи сенсорів, що застосов. для захисту інформації об’єктів

Датчики інформують про стан зовнішнього середовища шляхом взаємодії з нею і перетворення реакції на це взаємодія в електричні сигнали. При класифікації датчиків як основа часто використовується принцип їх дії, який, в свою чергу, може базуватися на фізичних або хімічних явищах і властивості.

Лазерна система складається з передавача (лазера), приймача (фотодіода) та системи дзеркал. При перериванні променя спрацьовує сигналізація. Для більшої надійності можна застосовувати лазерні системи, що рухаються, використовувати складний модульований сигнал.

Інфрачервоний датчик тепла вловлює інфрачервоне випромінювання (тепло) людини. Він складається з трьох основних елементів:

• оптичної системи, яка формує діафрагму спрямованості сенсора і визначає форму та вигляд просторової зони чутливості;

• піроприймача, який реєструє теплове випромінювання людини;

• блоку обробки сигналів піроприймача, який виділяє сигнали, обу-мовлені людиною, що рухається, на фоні завад природного і штуч-ного походження.

Тепловий датчик – це сповіщувач системи пожежної сигналізації, який формує сигнал про виділення значної кількості теплоти в процесі горіння матеріалів. Спрацьовує при нагріванні до певної температури спеціального теплочутливого датчика. Тепловий датчик не рекомендується встановлювати поруч з джерелами тепла в приміщенні, що можуть викликати помилкове спрацьовування сповіщувачів.

Принцип роботи оптичного детектора диму полягає в тому, що при відсутності диму, світло (з ІЧ світлодіода) проходить до детектора (фотодіода) по прямій лінії. При попаданні диму в оптичну камеру по шляху світлового променя, світло, розсіяне частками диму, направляється на датчик і викликає тривогу. В цьому іонізаційному датчику між двома електродами відбувається іонізація повітря. Різниця потенціалів, прикладена до електродів зумовлює появу струму між ними. Коли дим попадає між ці електроди, то струм зменшується і відбувається сигналізація.


Методи частотного аналізу та прямого перебору

Частотний аналіз – метод криптоаналізу, який ґрунтується на частоті появи знаків шифротексту. Власне – на припущенні про існування нетривіального статистичного розподілу окремих символів і їх послідовностей як у відкритому тексті, так і в шифротексті, який, з точністю до заміни символів, буде зберігатися в процесі шифрування і дешифрування.

Спрощено, частотний аналіз передбачає, що частота появи заданої літери алфавіту в досить довгих текстах одна і та ж для різних текстів однієї мови. При цьому у випадку моноалфавітного шифрування якщо в шифротексті буде символ з аналогічною ймовірністю появи, то можна припустити, що він і є зазначеною зашифрованою буквою.

Починаючи з середини XX століття більшість використовуваних алгоритмів шифрування розробляються стійкими до частотного криптоаналізу, тому він застосовується, в основному, для навчання.

Метод «грубої сили»(англ. Brute force; або повний перебір) — метод рішення криптографічної задачі шляхом перебору всіх можливих варіантів ключа. Складність повного перебору залежить від кількості всіх можливих рішень задачі. Якщо простір рішень дуже великий, то повний перебір може не дати результатів протягом декількох років або навіть століть.

У криптографії на обчислювальній складності повного перебору ґрунтується оцінка криптостійкості шифрів. Зокрема, шифр вважається криптостійким, якщо не існує методу «злому» істотно більш швидкого ніж повний перебір всіх ключів. Криптографічні атаки, засновані на методі повного перебору, є найбільш універсальними, але водночас і найбільш повільними.

Для прикладу якщо скласти перелік повного перебору паролів в залежності від їх довжини (36 різних символів (латинські літери одного регістру та цифри)) та швидкість перебору 100 000 паролів в секунду, то таким чином, паролі довжиною до 6 символів у загальному випадку не є надійними, бо можуть бути розгадані за 6 годин.

Кількість варіантів Кількість знаків (36 6) / швидкість перебору (10 5) = 21’767 секунд = 6,04 години

 

Системи ADFGVX


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...