Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Елементи і пристрої фізичної та електричної охорони об’єктів

Системи охоронної сигналізації призначені для визначення факту несанкціонованого проникнення на територію, що охороняється, видачі сигналу тривоги на пульт охорони і включення виконавчих пристроїв (сирени, освітлення і т. д.). Системи охоронної сигналізації включають контрольні панелі, оповіщувачі (датчики і детектори), виконавчі пристрої, пристрої сповіщення (сирени, дзвінки і т. п.) і джерела живлення.

Контрольна панель — це центральний пристрій системи охоронної сигналізації, виконане на базі мікроконтролера, програма якого визначає всі функції системи. Контрольні панелі управляють виконавчими пристроями: включають сирену, прожектор, додзвонюються по телефонній лінії по заданому номеру. Для реєстрації змін контрольованого параметра в системах охоронної сигналізації використовуються різні оповіщувачі.

Оповіщувач— це пристрій, що формує певний сигнал про зміну того або іншого контрольованого параметра навколишнього середовища. Оповіщувач можна умовно розділити на датчики і детектори. Тут під датчиками розумітимемо оповіщувачі, перетворюючі фізичні величини і характеристики (наприклад, тепло, світло, звук і т. п.) в електричний сигнал. Детектори включаючі в свій склад датчики, схему обробки сигналів і схему ухвалення рішення. Підвищення надійності роботи датчиків забезпечується застосуванням цифрових методів обробки сигналів.

За принципом дії оповіщувачі можна розділити на наступні типи: • електроконтакти (фольга, дріт); • магнітоконтактні; • вібродатчики; • ультразвукові; • радіохвильові; • фотоелектричні; • детектори битого скла; • пасивні і активні інфрачервоні детектори руху; • комбіновані.

Датчики електроконтактів призначені для реєстрації пошкоджень і руйнування конструкцій, на яких вони закріплені: скляного полотна вікон, дверей, стіклоблоків і т.д. в опалювальних і не опалювальних приміщеннях. Вони виготовляються з тонкої алюмінієвої фольги ,яка має клейовий шар. Іноді для тих же цілей замість фольги використовують тонкий дріт. Магнітоконтактні датчики призначені для реєстрації відкриття дверей і вікон, на яких вони встановлені. Вони виконані на основі герконів, контакти яких замикаються або розмикаються при наближенні (видаленні) постійного магніта. Підключаються такі датчики до охоронних сигналізацій за допомогою дротяного шлейфу. Вібродатчики призначені для виявлення навмисного пошкодження різних будівельних конструкцій: бетонних стін і перекриттів, цегляних стін, дерев'яних (рами і двері) і стельових покриттів, а також сейфів і металевих шаф. Принцип дії вібродатчиків заснований на п'єзоефекті або ефекті електромагнітної індукції, коли постійний магніт переміщається уздовж обмотки котушки і тим самим наводить в ній змінний струм. У вітчизняній і зарубіжній літературі залежно від технічної реалізації такі датчики називають електромагнітними, магніторезонансними. Ультразвукові детектори призначені для охорони закритих приміщень і характеризуються високою чутливістю і низькою перешкодостійкістю. Дія їх заснована на інтерференції ультразвукових коливань. До складу ультразвукового детектора входять випромінювач і приймач. При закритих вікнах і дверях простір, контрольований детектором, обмежений, і в точці розташування приймача формується стійка інтерференційна картина. При проникненні якого-небудь об'єкту в приміщення стійкість інтерференційної картини порушується і формується сигнал тривоги. Радіохвильові детектори призначені для реєстрації руху в контрольованій зоні. Принцип дії заснований на випромінюванні сигналу надвисокої частоти і прийомі відображеного сигналу, частота якого змінюється при русі порушника (ефект Доплера). Ці прилади використовуються для охорони закритих приміщень і периметрів. Фотоелектричні датчики призначені для охорони внутрішнього і зовнішнього периметрів, безконтактного блокування прольотів, дверей, коридорів і т.п. Вони складаються з передавача і приймача, що рознесе уздовж лінії охорони, і використовують сигнал інфрачервоного діапазону з довжиною хвилі порядку 1 мкм. Детектори битого скла призначені для реєстрації навмисного руйнування скляних конструкцій: вікон, вітрин і ін. Вони реагують на звук скла, що б'ється, і удару об скло, а також аналізують спектр звукових шумів в приміщенні, дозволяють безконтактно контролювати цілісність скла.

 


10.3. Захист інформації в автомат. системах обробки даних (ACOD)

Основними вимогами до комплексної системи захисту інформації є: • система захисту інформації повинна забезпечувати виконання АСОД своїх основних функцій без істотного погіршення характеристик останньої; • вона повинна бути економічно доцільною, тому що вартість системи захисту інформації включається у вартість АСОД; • захист інформації в АСОД повинна забезпечуватися на всіх етапах життєвого циклу, при всіх технологічних режимах обробки інформації, у тому числі при проведенні ремонтних і регламентних робіт; • до системи захисту інформації повинні бути закладені можливості її вдосконалення і розвитку відповідно до умовами експлуатації та конфігурації АСОД; • вона відповідно до встановленими правилами повинна забезпечувати розмежування доступу до конфіденційної інформації з відволіканням порушника на неправдиву інформацію,тобто мати властивості активного та пасивного захисту;• система захисту повинна дозволяти проводити облік і розслідування випадків порушення безпеки інформації в АСОД; • застосування системи захисту не повинно погіршувати екологічну обстановку, не бути складною для користувача, не викликати психологічного протидії і бажання обійтися без неї.

Уразливість інформації в плані можливостей несанкціонованого використання обумовлюється об'єктивним існуванням в сучасних автоматизованих системах електронної обробки даних значної кількості потенційних каналів витоку інформації. Захист АСОД і оброблюваної в них інформації ґрунтується на усвідомленні та виявленні потенційних загроз, на етапах створення, експлуатації та реконструкції АСОД.

До організаційних засобів захисту можна віднести організаційно-технічні та організаційно-правові заходи, що здійснюються в процесі створення/експлуатації АСОД з метою забезпечення захисту інформації.

Апаратними засобами захисту називаються різні електронні та електронно-механічні пристрої, які включаються до складу технічних засобів АСОД і виконують самостійно або в комплексі з іншими засобами деякі функції захисту.


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...