Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Робота апаратури П ЗО З-ОБ по структурній схемі на передачу

В режимі 2-х проводового зв'язку сигнали 6-ти абонентів надходять по телефонної лінії на гніздо «Пр Пер 2ПР» блоку ГТВ-ГИВ. Потім через комутаційну колодку «Пр Пер 2ПР(4ПР)» в поло­женні «2ПР», контакти реле Р2 блоку ДСВ-3. подовжувач ДБ надходять на дифсистему ДС-1. Каскад ДС-1 забезпечує перехід з 2-х проводового телефонного зв'язку на 4-х проводовий ка­нал передачі та прийому радіорелейної лінії. При цьому необхідна величина загасання між сиг­налами передачі й прийому забезпечується подовжувачем ДБ. З виходу ДС-1 сигнал абонент надходить на обмежник амплітуди ОА. який служить для захисту тракту передачі від переван­тажень піковими напругами мовних сигналів.

Після обмежника ОА сигнал абонента через комутаційну колодку “ПЕР 4ПР-2ПР'’ блока ГТВ-ГИВ в положенні “2ПР” надходить на блок МД-3 (модулятор-демодулятор). Аналогічні ланцюги у блоках ГТВ-ГИВ і ДСВ-3 мають й інші 5 каналів.

При надходженні по телефонному каналу індукторного виклику з частотою 15 501ц спрацює приймач індукторного виклику ПІВ блока ДСВ-3, від чого включиться реле Р1. Це ре­ле своїми контактами підключить до лінії передачі генератор тонального виклику ГТВ. При цьому в лінію передачі буде відправлений сигнал частотою 2100Гц. Аналогічні ланцюги викли­ку в блоках ГТВ-ГИВ і ДСВ-3 мають й інші 5 каналів.

У блоці МД-3 відбувається І ступень перетворення сигналів тональної частоти. Для чого на перетворювачі ПР блока МД-3 із блоку ГН (генератора несучої частоти) надходять сигнали опорних частот 12, 16 і 20 кГц. За допомогою смугових фільтрів СФ12-16 (СФ16-20, СФ20-24) на виходу блоку МД-3 формується 3-х канальна група зі спектром 12.3÷23.4кГц, яка надходить на блок ПЕР (блок передачі). Аналогічна 3-х канальна група формується із 4,5,6 каналів на ви­ході другого блоку МД-3 (див. схему ліворуч знизу). Ця група також надходить на блок ПЕР. Для зменшення впливу вхідного опору блоку ПЕР на роботу смугових фільтрів блоків МД-3 на їх виходах включені подовжувачі дБ.

На вході блоку ПЕР є дві комутаційні колодки, які при переведенні в положення “ТФ” за­безпечують передачу сигналів 3-х канальних груп для подальшого перетворення. В положенні 'ТИК” комутаційні колодки забезпечують транзит «ШИРОКИХ» каналів ШК-І і ШК-ІІ, що над­ходять із гнізд “ШК-1 ПЕР” і і4ШК-2 ПЕР’' за міст 3-х канальних груп блоків МД-3. За допомо- гою комутаційних колодок “ВЫДЕЛЕНИЕ” можливо підключення ШК-1 (ШК-2) для ТРАНЗИТУ або для відгалуження.

У блоці ПЕР на групових перетворювачах ГП-1а. ГП-1б за допомогою опорних частої 92кГц і 108кГц, що надходять з блоку ГН, відбувається II ступень перетворення. В результаті чого сигнали двох 3-х канальних груп поєднуються в одну 6-ти канальну групу зі спектром 84,6 – 95,7. Для забезпечення роботи перетворювачів із блоку ГН у передавач надходять сигнали опорних частот 64 і 92кГц. Смугові фільтри СФ84-96, СФ68-80 подавляють частоти що непотрібні для подальшого використання Каскад ДС при цьому забезпечує узгоджену паралельну роботу фільтрів.

Після підсилення на підсилювачі 60-108 сигнал 6-ти канальної групи надходить, на груповий перетворювач ГП-2, куди подається сигнал опорної частоти64кГ'ц. Після перетворення сигналу 6-ти канальної групи у лінійний спектр (4.6÷31,7) кГц до нього приєднуються сигнал контрольної частоти 18кГц. Для узгодження ланцюгів використовується каскад дифситеми ДС КЧ Рівень сиг налу контрольної частоти можна регулювати потенціометром РЕГ КЧ Сигнал частоти 18кГц вводиться в тракт передачі для забезпечення роботи схеми АРУ на прийомній стороні

Після фільтрації сигналу за допомогою фільтра Д-32 через подовжувач ДБ сигнал надходить на лінійний підсилювач ЛПс. Цей підсилювач забезпечує отримання потрібного ріння сигналу лінійного спектра на виході апаратури.

У середньому положенні ключа “РАЗГ.1 - РАЗГ.ІІ” до виходів обох напрямків службового каналу підключені переговорний пристрій та гучномовець Гм блоку ПВУ.

Під час ведення переговорів в обидва напрямки гучномовець Гм відключається за допомогою реле і тангенти мікротелефонної трубки ПВУ. Під час ведення переговорів в одному з напрямків гучномовець Гм залишается підключеним до другого напрямку. Це дає можливість зберігати прийом виклику від відключеної сторони. Якщо після закінчення переговорів ключ залишається в одному з крайніх положень, то при віджатої тангенті гучномовець Гм підключається до обох напрямків Що зберігае прийом виклику з обох сторін.

Для контролю справності службового каналу передбачається передача по канйЛУ контрольного сигналу від сигнального генератора СГ блоку ПВУ

З виходу блоку ПЕР сигнал групового спектра через лінійний трансформатор ЛТ надходить у лінію передачі, гніздо “Лін. ПЕР".

 

 

38. Система контролю і ТО техніки зв’язку на зберіганні.

При поставленні на короткочасне (до року) зберігання – ТО-1

При поставленні на довготривале зберігання – ТО-2 (якщо до цього не використовувалась – контрольній наробіток 20-30 год + обкатка)

ТО-1з – кожного місяця: перевірка стану консерваційних матеріалів, показань індикаторів вологості; наявності картки консервації та розконсервації.

ТО-2з – законсервовану методом нанесення захисних покриттів, при зберіганні на відкритому майданчику 1 раз на рік, у сховищах та під накриттям – 1раз в 3 роки. Роботи:

· Розконсервація

· Контрольний наробіток 20-30 год

· Техн. обслуговування в обсязі ТО-2

· Перевірка засобів вимірювання

· Технічне обслуговування рухомих засобів та джерел живлення

· Консервація

· Документальне оформлення ТО

Регламентоване ТО РТО

· Розконсервування

· Заміна всіх електронно-вакуумних приладів на нові

· Блочне розбирання, чистка, відновлення незахищеної пайки, чистка та змащення мех. вузлів та пристроїв, їх зборка.

· Перевірка стану міжблочної ізоляції, ізоляції, з’єднань, відновлення ізоляції

· Заміна гумових прокладок на кунгах

· Встановлення статичних параметрів приладів, що змінювалися

· Наробіток 30-40 год

· Вимірювання параметрів та характеристик, доведення до норми

· ТО рухомих засобів та джерел живлення

· Технічне освідування

· Консервування

· Документальне оформлення

Обсяг робіт при переконсервації:

· Якщо з часу ТО-2з <1/3 відведенного терміну – заміна силікагелю і відновлення герметичності

· Якщо з часу ТО-2з 1/3-2/3 відведенного терміну – ТО-1з + консервація

· Якщо з часу ТО-2з >2/3 відведенного терміну – ТО-2з.

При зберіганні >12 років – оформлення акту технічного стану для подання в службу забезпечення для прийняття рішення.

 

39. Призначення, можливості, конструктівне виконання, органі управління, комутації блоків Б17, Б23.

Блок комутації каналів (Б17) забезпечує:

· Комутацію усіх телефонних каналів

· Вихід службового каналу по 2-х або 4-х проводовій схемі на вузол зв’язку

· Ведення службових розмов з абонентами місцевих службових ліній

Комутація каналів на ввідний щит Б23 здійснюється комутаційними колодками або 2-х (4-х) проводними шнурами.

На передній панелі:

1. Лампочки «І, ІІ, ІІІ»сигналізації про надходження виклику з вузла зв’язку + дзвінок

2. Гнізда«І, ІІ, ІІІ»для підключення місцевих службових ліній, що надходять з Б23(13)

3. Перемикач «І-ІІ-ІІІ» для підключення гнізда ТФ(8) до службової лінії(2)

4. Гнізда «ТА-57» для підключення ТА-57 до будь-якого каналу/службової лінії

5. Гнізда «АТГС» для з’єднання апарату АТГС по одній із службових ліній з аналогічним АТГС вузла з’язку

6. Гнізда «П321 ГЕН-УУ» - вихід генератора і вхід вказателю рівня блоку П-321. Для вимірювання рівнів по каналам зв’язку та подачі по них сигналу генератора

7. Гнізда «РЕЗЕРВ» - гнізда резервної лінії службового каналу

8. Гнізда «ТФ» через які можна підключитися до службової лінії(2) за допомогою(3)

9. Гнізда «ШК» службового каналу, що надходять до розйому «ШК» щита Б23 разом з каналами ШК

10. Гнізда «Сл. КАН.» для з’єднання ліній служб каналу, що надходять через розлом щита Б23, до служб каналу радіорелейн лінії

11. Гнізда «КОМУТАЦИЯ КАНАЛОВ І-ІІ-ІІІ-ІV-V-VI» для з’єднання лінії 6-ти операт каналів зв’язку, через Б23, з апаратурою П303-ОБ

12. Гнізда «Р-138 І-КАН – ІІ-КАН» для з’єднання двох каналів раді ост Р-138 до будь-яких каналів по 4-х проводової схемі

13. Гнізда«1,2,3,4 ПР, ПЕР» додаткові резервні лінії зв’язку, що надходять з розйому «РЕЗЕРВ» Б23

14. Клема заземлення корпуса блооку

15. Планка для нанесення написів про зроблені з’єднання з абонентами

Ввідний щит Б23 забезпечує з’єднання лінійних закінчень станції із зовнішніми лініями зв’язку , що йдуть на вузол зв’зку, а також для з’єднання ВЧ вихоодів станції з антенами

На передній панелі Б23:

1. Розйом «АНТ. Р-409» (2 шт) – для підключення ВЧ кабелів РК-75 => антени

2. Розйом «АНТ. Р-138» для підключення ВЧ кабелю РК-75, для антени для Р-138

3. Розйом «Ш54» - для підключення лампи-переноски

4. Розйом «1:5канали» (2шт) для підключення ПТРК-10х2, по яким можуть передаватися п’ять оперативних каналів

5. Розйом «6 КАНАЛЫ» для підключення кабелю ПТРК-5х2, по якому можуть передаватися два шостих оперативних канали

6. Розйом «СЛ КАНАЛЫ» для підключення кабелю ПТРК-5х2, по якому можуть передаватися два службових канали

7. Розйом «РЕЗЕРВ» для підключення кабелю ПТРК-5х2, який може використовуватися в якості двох резервних ліній

8. Розйом «ПР» (2шт) для підключення кабелів ПТРК-5х2, по яким можуть передаватися п’ять оперативних каналів

9. Розйом «ПЕР» (2шт) для підключення кабелів ПТРК-5х2, по яким можуть передаватися п’ять оперативних каналів

10. Розйом «ШК» для підключення кабелю ПТРК-5х2, по якому можуть передаватися канали ШК-1 або ШК-2 (робота із зовн апар П303-ОБ)

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...