Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 11: Окремі види договорів найму (оренди)

1. Поняття та загальна характеристика договору прокату.

2. Сторони договору прокату.

3. Порядок укладення та форма договору прокату.

4. Договір прокату як публічний договір та договір приєднання.

5. Об’єкт договору прокату.

6. Права та обов’язки сторін договору прокату.

7. Договір найму (оренди) будівель і споруд: поняття, порядок укладення та форма договору.

8. Договір найму (оренди) транспортних засобів: поняття, форма договору, види договорів найму (оренди) транспортних засобів.

9. Договір найму (оренди) земельних ділянок: поняття, порядок укладення та форма договору.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

3. Закон України „Про оренду землі” в редакції від 02.10.2003р.

4. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” // ВВР. 1991. №30. Ст.379. (з наступними змінами і доповненнями).

5. Закон України від 20 травня 1999 року “Про внесення змін до Закону України ”Про оренду державного та комунального майна” // Голос України. 1999. 19 червня.

6. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.

7. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.

8. Інструкція від 28 квітня 1997 року “Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів. Затв. наказом Мінтрансу // Офіційний вісник. 1997. №25.

Судова практика:

1. Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України “Про оренду землі”.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.

8. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

9. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

10. Луць В.В.Система договорів за проектом нового Цивільного кодексу України // Основні напрямки реформування цивільного права в Україні. К. 1997.

11. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.

12. Тітова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України.1998. №4.

13. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.

Задача 1.

Громадянин Р., власник квартири, одержаної в порядку спадкування після смерті матері, вирішив здати її під офіс туристичної фірми ТЗОВ “Гарант”. 2-х кімнатна квартира на 3-му поверсі 15-ти поверхового будинку мала бути використана для адміністративних потреб ТзОВ строком на 2 роки.

Численна кількість відвідувачів фірми створювало незручності для мешканців будинку, які поставили вимогу перед Р. про розірвання договору.

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок здачі в оренду житлових приміщень? Яким чином мешканці житлового будинку можуть захистити свої права?

Задача 2.

Власник приватизованої квартири Д. у 5-ти поверховому будинку здав в оренду підвальне приміщення кооперативу “Підкова”, яке було обладнане під майстерню для ремонту взуття. Оскільки робота в майстерні створювала підвищений шум, то мешканці 1-го поверху звернулися з колективною заявою до райдержадміністрації.

Обстеживши умови використання підвального приміщення, комісія райдержадміністрації прийшли до висновку, що шумовий фон справді завищений, технічні випари перевищують допустимі норми, а тому розміщення майстерні в підвалі будинку створює небезпеку для здоров’я його мешканців. Власнику Д. було запропоновано розірвати договір і привести підвальне приміщення у належний стан.

Вирішіть ситуацію, якщо:

а) Д. відмовився розірвати договір, мотивуючи тим, що він як власник вправі розпоряджатися підвалом на власний розсуд;

б) Д. погодився розірвати договір, але ремонтна майстерня відмовилася звільнити приміщення, оскільки з її боку повністю дотримано всі умови договору: приміщення використовується згідно погоджених умов, орендна плата сплачується в обумовлених розмірах, строк договору закінчується через 2,5 роки.

Дайте правовий аналіз ситуації стосовно 1-ї та 2-ї позиції.

Задача 3.

Між приватним підприємством “Довіра” та студентом 3-го курсу юридичного факультету був укладений договір побутового найму (прокату). Згідно умов договору студенту було передано у користування строком на вісім місяців (з 1 жовтня 2003 року по 1 червня 2004 року) телевізор “Електрон” та холодильник “Дніпро”.

1 червня 2004 року зазначені предмети не були повернуті, а 10 вересня 2004 року студент звернувся до ПП з пропозицією продовжити термін дії договору ще на 9 місяців і оплатити користування телевізором та холодильником за літній період, але в розмірі 1/4 орендної плати.

ПП відмовилося від запропонованих умов і поставило вимогу про розірвання договору та відшкодування завданих збитків в повному обсязі в тому числі - упущену вигоду (можливі доходи від здачі зазначених предметів у користування з 1 червня 2004 року по 10 вересня 2004 року).

Дайте правовий аналіз ситуації.

Вирішіть спір.

Задача 4.

Фермеру П. за договором оренди з КСП “Світанок” була передана земельна ділянка загальною площею 25 га строком на 10 років. В процесі використання земельної ділянки було виявлено джерело мінеральних вод. Фермер П. вирішив організувати цех по виробництву і розливу мінеральної води. КСП “Світанок” дізнавшись про наміри фермера, звернулося з вимогою про розірвання договору. КСП вважало, що воно вправі і має більше можливостей самостійно розробити джерело.

Розкрийте зміст поняття “земельна ділянка як об’єкт договору”.

Яке значення має умова про цільове використання об’єкту в договорах оренди земельних ділянок?

Дайте правовий аналіз ситуації з посиланням на чинне законодавство.

Задача 5.

Між КСП “Світанок” і приватним підприємцем М. укладено договір оренди нежитлового приміщення на 5 років з 1 квітня 2001 року.

Згідно з умовами договору розмір орендної плати був визначений в розмірі 10% від майбутніх щомісячних прибутків підприємцями.

Протягом 2004 року орендна плата на рахунок КСП не поступала. КСП звернулося до М. з вимогою про розірвання договору і відшкодування збитків. М. відмовився звільнити приміщення, посилаючись на важке фінансове становище і необхідність сплачувати високі податки у бюджет.

Вирішіть спір. Які способи визначення орендної плати?

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...