Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Монтування зразка для випробовування

 

Кожний відрізок або пучок відрізків кабелю закріплюють на кожній щабли-

ні по центру драбини металевим дротом (сталевим або мідним) діаметром від 0,5 мм до 1,0 мм.

Відрізки кабелю закріплюють на передньому боці стандартної драбини в один або декілька рядів так, щоб кабелі торкалися один одного, а загальна ширина зразка не перевищувала 300 мм. Мінімальна відстань між краєм зразка і внутрішнім боком стійки драбини повинна становити 50 мм.

Під час монтування перший відрізок або пучок відрізків кабелю закріплюють приблизно по центру драбини, а інші відрізки або пучки відрізків кабелю — з кожного його боку так, щоб зразок для випробовування розташовувався приблизно по центру драбини.

Якщо другий ряд (або подальші) відрізків кабелю накладається після заповнення ними всієї ширині драбини першого ряду (або наступних), то перший відрізок або пучок відрізків кабелю в другому ряді (або подальших) закріплюють приблизно по центру драбини, а інші відрізки або пучки відрізків кабелю — з кожного його боку так, щоб другий ряд (або наступні) розташовувався приблизно по центру драбини.

Якщо для формування зразка для випробовування потрібна значна кількість відрізків кабелю, то допустимо закріплювати їх металевим дротом до кожної щаблини драбини в один ряд пучками, які складаються максимум з п’яти відрізків кабелю. Для того, щоб зразок був однорідний, рекомендовано розташовані один біля одного пучки кабелів закріплювати між собою до кожної щаблини драбини, що забезпечує таке формування зразка, коли відрізки кабелю торкаються один одного (рисунок 1).

 

Тривалість прикладання полум’я

Випробовувальне полум’я прикладають протягом 40 хв, потім його гасять. Повітря у випробовувальну камеру подають до тих пір, поки горіння кабелів не припиниться, або максимум протягом 1 год після припинення прикладання випробовувального полум’я, потім їх гасять.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ Для дотримання вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки та охорони праці допускається випробування припиняти достроково, якщо полум’я сягає за межі верхнього отвору випробовувальної камери — за умов, за яких зразок проводу або кабелю вважається не відповідним технічним вимогам, зазначеним в додатку В.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБОВУВАННЯ

 

Після припинення горіння або гасіння кабелів випробний зразок протирають.

Після протирання наявність кіптю на непошкодженій поверхні зразка не враховують. Також не враховують розм’якшення або деформацію неметалевих матеріалів. Поширення полум’я визначають довжиною звугленої частини зразка. Її вимірюють від нижнього краю пальника до межі зони звуглювання в метрах з точністю до другого знака після коми. Цю межу визначають так: на поверхню кабелів натискають гострим предметом, наприклад лезом ножа. Місце, де фіксується зміна пружної поверхні на крихку (ламку), вважають межею зони звуглювання.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Рекомендовано, щоб технічні вимоги для окремих типів чи класів проводів або кабелів були встановлені в окремих стандартах. За відсутності встановлених вимог рекомендовано використовувати технічні вимоги, які наведено в додатку В.

 

ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

 

Якщо результат випробування незадовільний, додатково випробовують два зразки згідно з розділом 5. Випробовування вважають позитивним, якщо ці два

зразки відповідають встановленим вимогам.

 

ПРОТОКОЛ ВИПРОБовування

 

У протоколі випробовування подають таку інформацію:

а) повний опис кабелю, що його випробовували;

b) дані про виробника кабелю, який випробовували;

с) стандарт, відповідно до якого проводили випробовування;

d) кількість відрізків кабелю;

e) загальний об’єм неметалевих матеріалів у відрізках кабелю в одному метрі зразка;

f) спосіб монтування відрізків кабелю (тобто з проміжками чи впритул);

g) кількість рядів і кількість відрізків кабелю в кожному ряді;

h) тривалість прикладання полум’я (тобто 40 хв);

i) кількість пальників (тобто один або два);

j) довжина звугленої частини зразка;

k) час припинення горіння.

Розміри у міліметрах

1 — вісь драбини

 

Рисунок 1 — Кабелі, змонтовані впритул один до одного

на передньому боці стандартної випробовувальної драбини

(пучки кабелів торкаються один одного)

 

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

ПРАВИЛА ВИБИРАННЯ КАБЕЛІВ

ДЛЯ ТИПОВИХ ВИПРОБОВУВАНЬ

Вибирають тип кабелю і переріз жил для типових випробувань згідно з вказівками, наданими в інструкції на кабель, або погоджують між споживачем і виробником.

Через обмежену місткість драбини для підтвердження того, що об’єм неметалевих матеріалів дозволяє формувати зразок згідно з встановленим методом, важливий вибір перерізу жил кабелю. Вибираючи кабелі відповідно до цього стандарту, треба дотримуватись такого:

— тільки передній бік драбини треба використовувати;

— мінімальна кількість відрізків кабелю — два;

— інших обмежень щодо вибирання кабелю не існує.

Стислий опис умов типових випробовувань за цим стандартом наведено в таблиці А.1.

Таблиця А.1—Стислий опис умов випробовування

Категорія і познака D
Об’єм неметалевих матеріалів в одному метрі зразка (дм3) 0,5
Використовування стандартної драбини, максимальна ширина зразка 300 мм: — кількість рядів: — кількість пальників:     ≥1
Розташування відрізків кабелю Впритул
Тривалість прикладання полум’я (хв)

 

ДОДАТОК В

(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Максимальна довжина звугленої частини зразка, яку вимірюють по висоті від нижнього краю пальника, не повинна перевищувати 2,5 м.

Ця рекомендована вимога базується на отриманому досвіді, й раніше вказане значення наводилось у 2.8.1 технічного звіту IEC 60332-3 « Tests on electric cables under fire conditions — Part 3: Tests on bunched wires or cables (Випробовування електричних кабелів в умовах пожежі — Частина 3: Випробовування проводів або кабелів, прокладених у пучках) », опублікованого в 1992 році.

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ Максимальна довжина звугленої частини зразка, яку вимірюють по висоті від нижнього краю пальника, не повинна перевищувати 1,5 м згідно з ДСТУ 4809:2007 « Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування ».

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...