Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який пристрій потрібно використовувати в побутовому холодильнику для автоматичного вмикання освітлення в холодильній камері при відкриванні дверей?

+ кінцевий вимикач або мікровимикач;

універсальний перемикач;

автоматичний вимикач;

усі перераховані;

Л-4, с.500

 

118. Установка УО-4М призначена для:

освітлення і обігріву тварин і птиці в клітках та станках;

+опромінення тварин і птиці в клітках та станках;

освітлення рослин і тварин;

освітлення тварин і птиці;

Л-4, с.267

 

119. Черговість зволоження окремих ділянок при краплинному зволожені здійснюється за допомогою...

реле часу;

гідравлічних регуляторів витрат;

+клапанів з електромагнітним приводом, керованих програмним пристроєм;

регулятором;

Л-4, с.142

Які особливості впливають на первинні перетворювачі і виконавчі органи автоматики?

+широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища;

мала небезпека відмов;

широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища, мала імовірність відмов;

велика небезпека відмов;

Л-4, с.16

 

121. Які засоби автоматизації використовуються в тельферах:

+кінцеві (шляхові) вимикачі;

реле часу;

програмні пристрої;

датчик температури;

Л-4, с.519

122. Які методи використовують для одержання якісного нарощу­вання металів гальванічним способом:

+зміни полярності і форми струму електролізу;

зміни форми струму електролізу;

зміни полярності струму електролізу;

нічого з перерахованого;

Л-4, с.521

 

Які засоби автоматизації використовують в типових системах керування установками зволоження повітря?

+двохпозиційні регулятори вологості повітря в приміщенні;

безперервні регулятори вологості повітря в приміщеннях;

регулятори температури повітря в приміщенні різних типів;

програмні пристрої;

Л-4, с.170

 

Які функції виконує автоматизована система управління станції керування ТСУ-4-КЛ.?

автоматичний, ручний режими роботи і режим обвід;

+всі перелічені відповіді;

управління припливними клапанами в ручному режимі і автоматичному;

теплогенератором, установка режимів «ЗИМА», «ЛІТО», «КАЛЕНДАР»;

Л-4, с.159

 

Який автоматичний пристрій використовується для подачі пари в пастеризаторі ОПФ-1?

+електромагнітним клапаном;

терморегулятором;

исі перелічені варіанти;

програмний пристрій;

Л-4, с.252

 

Які основні операції виконують системи автоматичного керування котловими установками?

дистанційне керування котлом; технологічний захист, що запобігає аварії;

технологічне блокування, що виключає виконання неправильних операцій при експлуатації;

+всі перелічені варіанти;

технологічну сигналізацію, що сповіщає персонал про хід виконання технологічних процесів;

Л-4, с.457

 

127. Який із критеріїв стійкості є алгебраїчним?

найквіста;

+гурвіца;

михайлова;

лапласа;

 

Які із вказаних пристроїв автоматики перетворюють світовий потік в електричний сигнал?

термоелектричні;

+ фотоелектричні;

електронні;

фотопапір;

 

У якому датчику, під дією прикладеної сили на гранях кристалів виникають електричні заряди?

механічний;

потенціометричний;

+п’єзоелектричний з прямим п’єзоефектом;

гігрометричні;

 

Який із вказаних перетворювачів відноситься до датчиків генераторного типу?

ємнісний

індуктивний

+п’єзодатчик

параметричний

 

РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНИЙ

Якої послідовності позначення кіл необхідно дотримуватись на принципових електричних схемах?

+від вводу джерела живлення до споживача, а ділянки кола, що розгалужуються, позначають зверху донизу у напрямку зліва направо;

від вводу джерела живлення до споживача;

від вводу джерела живлення до споживача, а ділянки кола, що розгалужуються позначають зверху донизу у напрямку справа наліво;

від споживача до джерела живлення;

Л-4, с.66

132. Автоматична система має такий вигляд годографу Михайлова, характеристичне рівняння її . Якою буде система?

 
 

 


+стійка;

нестійка;

на межі стійкості;

не стабілина;

Вкажіть на схемі регульовану (керовану) величину.

 

заслінка;

поплавок;

+рівень води в баці Y;

подача води Qпод. ;

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...