Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опція Preference команди меню File та налаштування параметрів системи

Опція Preference призначена для зміни параметрів оформлення командного вікна оболонки MatLab та параметрів виведення результатів. При зверненні до неї відкривається вікно з трьома вкладниками: General, Command Windows Font та Copying Options.

Серед параметрів, які знаходяться на вкладниці General, є подання чисел при виведенні результатів розрахунків, під назвою Numeric Format— числовий формат. Усистемі MatLab передбачено такі формати виведення числових даних.

Short — стислий запис. Використовується системою по замовчуванню, десяткові знаки після коми відповідають найменшій кількості введених цифр у запису числа;

Long — довгий запис. При використанні цього формату всі числові результати виводяться з найвищою точністю, п’ятнадцятьма десятковими знаками після коми;

Bank — банківське, або економічне подання результатів, яке використовується в документах та кошторисах, з округленням до другого знака після коми;

Plus — знаковий формат. При виведенні результатів записується тільки знак числа;

Short e— формат стислого запису із плаваючою комою. Результати записуються такі: s e m, s — характеристика, m —мантиса числа. Кількість знаків після десяткової коми, відповідає меншій кількості десяткових знаків, а на запис мантиси відводиться 4 позиції — на першій завжди стоїть знак мантиси. Наприклад, число 1,9•10–19записують: 1.9е?019, а число 6•1023— 6.0e+023.

Long e — формат довгого запису із плаваючою комою. Числа записують через характеристику та мантису, але, на відміну від короткого запису, кількість знаків дорівнює 16;

Rational— подання числа правильним раціональним дробом.

Опції виведення даних Loose та Compact використовуються для роботи з великими командними рядками. Якщо довгі математичні вирази не вміщуються у формат екрану, то при виведенні даних Compact довгі рядки переносяться, а при форматі Loose — йдуть одним рядком, тоді для їх перегляду необхідно скористатися лінією прокрутки по горизонталі.

Параметри виведення результатів можна також змінити за допомогою команди format. Приклади використання команди формат:

> format short e

> format bank

> format rational

> format +

Розглянемо приклад, у якому форма подання результатів розрахунків змінюється через MatLab.

»

» format short

» 3/5

ans =

0.6000

» format long

» 3/5

ans =

0.60000000000000

» format short e

» 3/5

ans =

6.0000e?001

» format bank

» 3/5

ans =

0.60

» format rational

» 3/6

ans =

1/2

» format +

» 3/7

ans =

+

Легко побачити у наведеному прикладі, що оскільки виразу 3/5 не було надане ім’я будь?якої константи, система за замовчуванням присвоює йому найменування змінної ans (від англійського слова answer — відповідь).

Порівняння двох способів налаштування параметрів виведення розрахункових даних — через меню системи та командний рядок, дає змогу зробити важливі висновки щодо загальної концепції системи. Як ми бачимо у наведеному прикладі, меню виконує ті самі функції. Який же спосіб роботи зручніший? Зрозуміло, що користувачі, які добре знають загальні основи роботи OC Windows, але тільки починають працювати з MatLab, частіше користуються системою меню і командними вікнами, оскільки для них цей шлях зручніший. Але використання командного рядка має свої переваги для професійних користувачів системи MatLab. Це пов’язано з широкими можливостями редактора.

Дані раніше команди можна копіювати або повторювати, використовуючи клавіші переміщення курсору та функції пункту меню Edit з рядка меню. Загалом перевагу має саме робота з командними рядками. Якщо Ви користуєтесь опціями налаштування меню при відлагодженні, а потім встановлюєте програму на іншому комп’ютері, то перед тим, як запускати програму на тестування, Вам необхідно налагодити параметри системи. Цей недолік є дуже суттєвим у написанні розрахункових програм мовою системи MathCAD. Тому програмісти завжди підлагоджують програми таким чином, щоб всі параметри налаштовувались через командний рядок і не залежали від опцій меню. Надалі, при вивченні можливостей цієї системи, ще не раз траплятимуться випадки, коли командні рядки дублюють функції системного меню. Завантаження та закриття файлів також можна робити через командні рядки, і в деяких випадках такий спосіб зручніший.

Розглянемо призначення інших параметрів конфігурації системи.

Editor preference — функція налаштування текстового редактора, який буде використовуватися при наборі текстів програм. Тут надається дві можливості: можна брати внутрішній редактор системи або працювати з ОС Windows. Якщо віддаєте перевагу іншому редактору, необхідно вказати шлях до відповідної програми у командному вікні. У цьому разі для пошуку відповідного файла на жорсткому диску можна натиснути кнопку Browse

Echo on — функція «Включення відлуння» при обробленні програм, написаних мовою MatLab. У режимі Echo On програма одночасно виводить рядок команд, які виконуються. Це дуже зручно при налагодженні програми, але незручно при її використанні для модельних експериментів. Тому після налагодження програми включати функцію Echo On не має сенсу. Включення та відключення функції відлуння можна здійснювати через командний рядок:

> echo on

та

> echo off

За допомогою функції Show Toolbars відображується рядок панелі інструментів. Відключення дає змогу використати поле екрана для відображення решти команд.

Функція Enable Graphical Debugging (можливість відлагодження графіки)підключає або відключає можливість аналізу графічних команд. У деяких випадках можна її відключати — це спрощує аналіз математичних алгоритмів.

На вкладниці Command Windows Font можна змінити тип (Font) та розмір (Size) шрифту, яким пишеться командний рядок, а також колір шрифту (Color) та фон (Background Color) командного вікна. Наприклад, одним користувачам більше подобаються чорні літери на фоні як білому, у текстовому редакторі ОС Windows, а іншим — білі на чорному фоні, як у системному командному вікні.

На вкладці Copying Options можна знайти три поля: Clipboard Format, Match Figure Screen Size, White Background. За їх допомогою задається форма та властивості графічних об’єктів при їх копіюванні з оболонки MatLab. У полі Clipboard Format замовляються тип графічних об’єктів при копіюванні убуфер обміну Windows. Це можуть бути мета файли Windows(WindowsMetafileFormat,WMF)або точкове поєднання ( Windows Bitmap). Формат точкового подання забезпечує високу якість при передачі графічних зображень, але обсяг інформації, який передається у буфер обміну даних, при копіюванні значно більший, ніж у форматі WMF.

Опція MatchFigureScreen Size забезпечує копіювання графічних об’єктів з оболонки MatLab, графіки мають вигляд, у якому вони з’являються на екрані. При відключенні цієї опції розміри графіків установлюють відповідно до формату сторінки, до якої вставляється графічний об’єкт. Опція WhiteBackground встановлює вид об’єкту з білим фоном.

 

Команда головного меню Window

Команда Window аналогічна подібній команді інших засобів текстового редактора. При зверненні до неї з’являється спливаюче меню списку відкритих вікон. До них можна звернутися, підвівши курсор до відповідного рядку списка та натиснувши ліву кнопку миші. Наприклад, після виведення графіків в окремому вікні, можна звернутися до нього через команду Window.


 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...