Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою

RΣ = , (И.1)

де αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 · К), які приймаються згідно з додатком Е;

Rі - термічний опір і-го шару конструкції, м2 · К/Вт;

λip - теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К);

И.2 Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

(И.2)

де Rj - термічний опір термічно однорідної зони, що визначається експериментально або на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля й розраховується за формулою

Rj = , (И.3)

де , - середні температури внутрішньої і зовнішньої поверхонь термічно однорідної зони, °С відповідно;

qj - густина теплового потоку через термічно однорідну зону, Вт/м2;

Fj - площа j-їтермічно однорідної зони, м2;

FΣ - площа огороджувальної конструкції, м2.

Для замкнутих повітряних прошарків Rj визначається згідно з таблицями И.1, И.2.

И.3 Для конструкцій з визначеними значеннями лінійного коефіцієнта теплопередачі тепло провідних включень kj , Вт/(м · К), відповідно до таблиці И.3 приведений опір теплопередачі розраховується за формулою

Rпр = , (И.4)

де kj - лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м · К), j-го теплопровідного включення для конструкцій, що не включені в таблицю И.3, значення цього показника визначаються за результатами розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів згідно з И.5;

Lj - лінійний розмір, м, j-готеплопровідного включення за внутрішньою поверхнею термічне неоднорідної огороджувальної конструкції.


Таблиця И.1 - Термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2 · К/Вт, залежно від розміщення в конструкції

 

 

 

 

Товщина повітряного прошарку, м Розміщення прошарку
горизонтальне при потоці тепла знизу вгору та вертикальне горизонтальне при потоці тепла згори донизу
середня температура повітря у прошарку
≥0°С < 0°с ≥0°С < 0 °с
0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0,1 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24
0,2-0,3 0,15 0,19 0,19 0,24

 

Таблиця И.2 - Термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2· К/Вт, при встановленні відбивної ізоляції

 

 

 

 

 

Кількість прошарків (завтовшки від 3 мм до 10 мм) Середня температура повітря прошарку Тип відбивної ізоляції, товщина спіненого шару, мм
А (одностороння)* Б (двостороння)
≥0°С 0,34 0,48 0,84      
< 0°С 0,3 0,4 0,79      
≥ 0°С 0,79 1,0 1,3 0,85 1,39 1,49
< 0°С 0,64 0,79 1,2 0,82 1,25 1,4
Примітка:* - Встановлення ізоляції відбивним шаром у бік приміщення.

 

Таблиця И.3 - Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі k вузлів сполучення огороджувальних конструкцій

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
1. Вузол сполучення балконної плити та зовнішніх стінових панелей
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - цементно-піщаний (далі - ЦП) розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок k балкон = 0,44

 

 


Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
2. Вузол сполучення цокольної стінової панелі з рядовою зовнішньою панеллю та з плитою перекриття над підвалом
  1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k підвал = 0,16
3. Вузол кутового сполучення стінових панелей
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3   k кута = 0,23
4. Вузол горизонтального стику стінових панелей у рівні міжповерхового перекриття
    1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k перекр = 0,34

 


Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
5. Вузол сполучення парапетної стінової панелі з рядовою та з плитою перекриття верхнього поверху
    1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k парапет = 0,39
6. Вузол вертикального стику зовнішніх стінових панелей з внутрішніми стіновими панелями
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1800 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 k верт. стик = 0,32
7. Вузол сполучення віконного блока зі стіновою панеллю
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м 2 - дерево, ρ = 500 кг/м3 3 - скло, ρ = 2500 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - герметик, ρ = 1800 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k вікно = 0,29

Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
8. Вузол сполучення плити перекриття з зовнішньою стіною з цегли
  1 - цегляна стіна, ρ = 1800 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 3 - залізобетонна плита перекриття, ρ = 2500 кг/м3 4 - паркетні дошки, ρ = 500 кг/м3 5 - лаги з дощок на звукоізоляційних прокладках, ρ = 500 кг/м3 k перекр = 0,44
9. Вузол кутового сполучення зовнішніх стін з цегли
1 - цегляна стіна, ρ = 1800 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3   k кута = 0,31
10. Вузол сполучення зовнішньої та внутрішньої стін з цегли
  1 - цегляна стіна, ρ =1800 кг/м 2 - ЦП штукатурка, ρ =1800 кг/м3 3 - внутрішня стіна з цегли, ρ =1800 кг/м3   kперегородки = 0,49

Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
11. Вузол сполучення залізобетонної балконної плити та цегляної стіни
        1 - залізобетонна панель перекриття, ρ = 2500 кг/м3 2 - балконна плита, ρ = 2500 кг/м3 3 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 4 - залізобетонні перемички, ρ = 2500 кг/м3 5 - анкер, ρ = 7850 кг/м3 6 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3   k балкона = 0,58
12. Вузол сполучення верха вікна з цегляною стіною
1 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 2 - залізобетонні перемички, ρ = 2500 кг/м3 3 - віконна коробка з дерева, ρ = 500 кг/м3 4 - герметик, ρ = 1800 кг/м3 5 - рама дерев'яна, ρ = 500 кг/м3 6 - скло, ρ = 2500 кг/м3   kверха вікна = 1,19
13. Вузол сполучення низу вікна з цегляною стіною
    1 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 2 - металевий підсилювач, ρ = 7850 кг/м3 3 - злив з оцинкованої сталі, ρ = 7850 кг/м3 4 - віконна коробка, ρ = 500 кг/м3 5 - скло, ρ = 2500 кг/м3 6 - рама дерев'яна, ρ = 500 кг/м3 7 - підвіконна дошка, ρ = 500 кг/м3 8 - руберойд, ρ = 600 кг/м3 9 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3   kнизу вікна = 0,55

Закінчення таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
14. Вузол сполучення зовнішньої стіни з цегли зі сумісною покрівлею
  1 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 2 - покриття з руберойду та гравію, утопленого в бітум, ρ = 1800 кг/м3 3 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 4 - залізобетонна плита покриття, ρ = 2500 кг/м3 5 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3   k покрівлі = 0,48
15. Вузол вертикального стику внутрішніх стінових панелей
1 - залізобетонні плити, ρ =2500 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ =1600 кг/м3   kвн.стін.пан. = 0,69
16. Вузол вертикального стику внутрішніх стін з цегли
  1 - внутрішні стіни з цегли, ρ =1800 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ =1600 кг/м3   kвн.цегл.стіна = 0,42

И.4 Порядок визначення лінійного коефіцієнта теплопередачі k, Вт/(м · К)

И.4.1 Визначають густину теплового потоку і , Вт/м2, через кожний вузол (стик) конструкції огородження, утворений перетином суміжних термічно однорідних конструкцій, протяжністю L, м, з відомими теплотехнічними характеристиками (рисунок И.1).

И.4.2 Густину теплового потоку, що проходить через огороджувальну конструкцію з теплопровідним включенням, qзаг, Вт/м2, визначають на підставі результатів розрахунків двомірного температурного поля. Середнє значення густини теплового потоку, що проходить через теплопровідне включення (вузол, стик), , Вт/м2, визначають за формулою:

= qзаг - ( + ). (И.5)

Лінійний коефіцієнт теплопередачі визначають за формулою:

, (И.6)

де А – ширина теплопровідного включення, м;

tв, tз – відповідно внутрішня та зовнішня температури повітря, °С.

 

И.5 Загальні втрати тепла через огороджу­вальну конструкцію з теплопровідним вклю­ченням визначаються за формулою

, (И.7)

 

де RΣj, Fj - опір теплопередачі та площа j-го фрагмента основного поля конструкції.

 


 

а) температурне поле вузла;

б) епюра густини теплового потоку вузла;

в) модель визначення густини теплового потоку вузла;

г) густина теплового потоку з використанням поняття лінійного коефіцієнта теплопередачі)

Рисунок И.1 – Принципи моделювання при визначенні лінійного коефіцієнта теплопередачі.

 


ДОДАТОК К

(обов'язковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...