Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

. (П.1)

де - розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, °С, що визначається за формулою

; (П.2)

ν - величина затухання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції, що визначається за формулою

, (П.3)

де - максимальна амплітуда добових коливань температури зовнішнього повітря в липні, °С, приймається згідно зі ДСТУ-Н Б В.1.1-27;

χ - коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, визначається за таблицею П.1;

Imax , Iсер , - відповідно максимальне і середнє значення сумарної сонячної радіації (прямої і розсіяної), Вт/м2, прийняті згідно зі ДСТУ-Н Б В.1.1-27 для зовнішніх стін як для вертикальних поверхонь західної орієнтації і для покриття - як для горизонтальної поверхні;

αзл - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції за літніми умо­вами, Вт/(м2 · К), визначається за формулою П.4;

D - теплова інерція огороджувальної конструкції, що визначається за формулою (4);

s1, s2,..., sn - розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих шарів огороджу­вальної конструкції, Вт/(м2 · К), приймаються за додатком Л для умов експлуатації А;

Υ1 , Υ2 , ... , Υn-1 , Υn - коефіцієнти теплозасвоєння зовнішньою поверхнею окремих шарів огороджувальної конструкції, Вт/(м2 · К), що визначаються за формулами (П.5) або (П.6);

П.2. Порядок нумерації шарів у формулі (П.3) приймається у напрямку від внутрішньої поверхні конструкції до зовнішньої.

П.3. Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції для умов літньої пори року αзл , Вт/(м2 · К), визначається за формулою

αзл = l,16 (5 + 10 ), (П.4)

де ν - мінімальна з середніх швидкостей вітру по румбах за липень, м/с, повторюваність яких складає 16 % і більше, прийнята згідно зі ДСТУ-Н Б В.1.1-27, але не менше 1 м/с.

П.4 Коефіцієнт теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару Y, Вт/(м2 · К), з тепловою інерцією D ≥1 треба приймати рівним розрахунковому коефіцієнту теплозасвоєння s матеріалу цього шару конст­рукції з таблицею Л.1 додатка Л.

П.5 Коефіцієнт теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару Y з тепловою інерцією D < 1визна­чають розрахунком, починаючи з першого шару (розраховуючи від внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції):

а) для першого шару за формулою

; (П.5)

б) для i-го шару за формулою

, (П.6)

де R1 ,Ri - термічні опори відповідно першого та i-го шарів огороджувальноі конструкції, м2 ∙К/Вт, що визначаються за формулою (5).

Таблиця П.1 - Коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальноі конструкції

 

Матеріал зовнішньої поверхні огороджувальноі' конструкції Коефіцієнт поглинання сонячної радіації, χ
Алюміній 0,5
Азбестоцементний лист 0,65
Асфальтобетон 0,9
Бетон 0,7
Дерево нефарбоване 0,6
Захисний шар рулонної покрівлі зі світлого гравію 0,65
Цегла керамічна 0,7
Цегла силікатна 0,6
Облицювання природним каменем білим 0,45
Пофарбування силікатне темносіре 0,7
Пофарбування вапняне біле 0,3
Плитка облицювальна керамічна 0,8
Плитка облицювальна скляна 0,6
Плитка облицювальна біла або палева 0,45
Руберойд з піщаною засипкою 0,9
Сталь листова, пофарбована білою фарбою 0,45
Сталь листова, пофарбована темночервоною фарбою 0,8
Сталь листова, пофарбована зеленою фарбою 0,6
Сталь покрівельна оцинкована 0,65
Скло облицювальне 0,7
Штукатурка вапняна темносіра або теракотова 0,7
Штукатурка цементна світлоблакитна 0,3
Штукатурка цементна темнозелена 0,6
Штукатурка цементна кремова 0,4

ДОДАТОК Р

(довідковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...