Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТА БУДИНКУ

Таблиця Ф1 - Загальна інформація

 

Дата заповнення ( рік, місяць, число)  
Адреса будинку  
Розробник проекту  
Адреса і телефон розробника  
Шифр проекту будинку  
Рік будівництва  

Таблиця Ф2 - Розрахункові параметри

 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця виміру Величина
Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С  
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С  
Розрахункова температура теплого горища' tвг °С  
Розрахункова температура техпідпілля tц °С  
Тривалість опалювального періоду zоп доба  
Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період t °С  
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd °С доба  
Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку
Призначення  
Розміщення в забудові  
Типовий проект, індивідуальний  
Конструктивне рішення  

Таблиця Ф3 - Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники

 

Показники Позначення і розмірність показника Нормативне значення показника Розрахункове (проектне) значення показника Фактичне значення показника
Геометричні показники
Загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку FΣ, м2 -    
В тому числі: - стін - вікон і балконних дверей - вітражів - ліхтарів - покриттів (суміщених) - горищних перекриттів (холодного горища) Fнп, м2 Fспв, м2 Fсп вт, м2 Fсп л, м2 Fпк , м2 Fпк хг2   - - - - - -    

Закінчення таблиці Ф3

 

Показники Позначення і розмірність показника Нормативне значення показника Розрахункове (проектне) значення показника Фактичне значення показника
- перекриттів теплих горищ - перекриттів надтехпідпіллями - перекриттів над неопалюваними підвалами і підпіллями - перекриттів над проїздами і під еркерами - підлоги по грунту Fпк тг, м2 Fц1, м2 Fц2, м2 Fц3, м2 Fц, м2   - - - - -      
Площа опалюваних приміщень Fh, м2 -    
Корисна площа (для громадських будинків) Fl к, м2 -    
Площа житлових приміщень і кухонь Fl ж, м2 -    
Розрахункова площа (для громадських будинків) Fl р, м2 -    
Опалюваний об'єм Vh, м3 -    
Коефіцієнт скління фасадів будинку mск -    
Показник компактності будинку Λк буд -    
Теплотехнічні та енергетичні показники
Теплотехнічні показники
Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій: - стін - вікон і балконних дверей - вітражів - ліхтарів - вхідних дверей, воріт - покриттів (суміщених) - горищних перекриттів (холодних горищ) - перекриттів теплих горищ (включаючи покриття) - перекриттів надтехпідпіллями - перекриттів над неопалюваними підвалами або підпіллями - перекриттів над проїздами й під еркерами - підлоги по грунту RΣ пр, м2∙К/Вт   RΣ пр нп RΣ пр сп в RΣ пр сп вт RΣ пр сп л RΣ пр д RΣ пр пк RΣ пр г RΣ пр тг RΣ пр ц1 RΣ пр ц2 RΣ пр ц3 RΣ пр ц          
Енергетичні показники
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт ∙ год/м2, (кВт ∙ год/м3)      
Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax , кВт · год/м2. (кВт · год/м3)      
Клас енергетичної ефективності        
Термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки та її елементів        
Відповідність проекту будинку нормативним вимогам        
Необхідність доопрацювання проекту будинку        

Таблиця Ф4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

 

Класи енергетичної ефективності будинку Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax, [(qбуд - Еmax)/ Еmax,].100%
А Мінус 50 та менше
B Від мінус 49 до мінус 10
C Від мінус 9 до 0
D Від 1 до 25
E Від 26 до 75
F 76 та більше

Таблиця Ф5 - Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку
Рекомендовано: - -

 

 

Паспорт заповнений:
Організація Адреса і телефон Відповідальний виконавець  

ДОДАТОК Ц

(довідковий)

РОЗРАХУНКОВИЙ ПОКАЗНИК КОМПАКТНОСТІ БУДИНКІВ

Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою

Λк буд =FΣIVh ,(Ц.1)

де FΣ - загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалюваного приміщення, м2;

Vh - опалюваний об'єм будівлі, що дорівнює об'єму, обмеженому внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, м3.

Щ.2 Рекомендовані значення щодо показника компактності, які слід виконувати при проек­туванні житлових будинків, Λк буд , не більше:

- 0,25 - для 16-поверхових будівель і вище;

- 0,29 - для будівель від 10 до 15 поверхів включно;

- 0,32 - для будівель від 6 до 9 поверхів включно;

- 0,36 - для 5-поверхових будівель;

- 0,43 - для 4-поверхових будівель;

- 0,54 - для 3-поверхових будівель;

- 0,61; 0,54; 0,46 - для дво-, три- і чотириповерхових блокувальних і секційних будівель відповідно;

- 0,9 - для дво- і одноповерхових будівель з мансардою;

- 1,1 - для одноповерхових будівель.


Зміст

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ.. 3

2 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ БУДИНКІВ ЗА ТЕПЛОТЕХНІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ.. 6

3 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ ЗА ТЕПЛОВИТРАТАМИ БУДИНКУ НА ОПАЛЕННЯ.. 9

4 ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ 11

5 ВИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.. 12

6 ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.. 13

7 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ.. 15

ДОДАТОК А.. 16

ДОДАТОК Б.. 18

ДОДАТОК В.. 20

ДОДАТОК Г. 21

ДОДАТОК Д.. 22

ДОДАТОК Е.. 23

ДОДАТОК Ж... 24

ДОДАТОК И.. 25

ДОДАТОК К. 34

ДОДАТОК Л.. 35

ДОДАТОК М.. 49

ДОДАТОК Н.. 53

ДОДАТОК П.. 57

ДОДАТОК Р.. 59

ДОДАТОК С.. 62

ДОДАТОК Т. 63

ДОДАТОК Ф.. 65

ДОДАТОК Ц.. 68

Зміст. 69

 


Код УКНД 91.120.10

Ключові слова:теплоізоляція, проектування, теплоізоляційна оболонка, будинки, питомі тепловитрати на опалення, огороджувальні конструкції, опір теплопередачі, температура, теплопровідність, паропроникність, повітропроникність, теплостійкість, вологісний режим, розрахункові значення теплофізичних характеристик, енергетичний паспорт.

Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007–04–01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України)

 


Про надання чинності

ДБН В.2.6-31:2006

"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель"

Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги)

З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у галузі будів­ництва з питань енергозбереження при зведенні та реконструкції будівельних об'єктів, на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 13 червня 2006 року № 68 та у зв'язку з необхідністю врахування результатів проведеного додатково громадського обговорення окремих положень про­екту ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція буді­вель" наказую:

1.Прийняти з наданням чинності з 1 квітня 2007 року державні будівельні
норми ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція
будівель", підготовлені Державним науково-дослідним інститутом будівель­
них конструкцій. Вимоги пунктів 1.15, 2.14, 5.5, позицій 2а, 5а і 6а таблиці 1 та
розділу 7 ДБН В.2.6-31:2006 рекомендовані та набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2008 року.

2.З набуттям чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд.
Теплова ізоляція будівель" вважати такими, що втратили чинність на території
України, СНиП ІІ-3-79 "Строительная теплотехника" зі змінами № 1 і № 2,
накази Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27.12.1993
№ 247 та від 30.12.1993 № 253, наказ Державного комітету України у справах
містобудування і архітектури від 29.12.1994 № 105.

4. Будинки і споруди, на будівництво яких затверджена документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1 квітня 2007 року, допускається вводити в експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам ДБН В.2.6-31:2006.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...