Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до розроблення оперативних частин ПЛАС на підприємствах по зберіганню й перероблянню зерна

При розробці оперативної частини потрібно передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і ліквідації аварії. Передбачити узгоджені дії виробничого персоналу усіх залучених підрозділів і служб а також населення, спільні дії персоналу розташованих поруч підприємств. В оперативній частині ПЛАС повинні бути визначені конкретні заходи для кожного виду аварій.

При пожежі:

1. Дії громадських формувань, що приймають участь у гасінні пожежі, та персоналу підприємства (об’єкта);

2. Способи і засоби ліквідації пожежі в початковій стадії;

3. Заходи щодо попередження можливості подальшого вибуху пилоповітряної, газоповітряної або гібридної сумішей;

4. Режим відключення загальнообмінної вентиляції приміщення, в якому виникла пожежа;

5. Порядок використання первинних засобів пожежогасіння, спеціальних протипожежних засобів і трубопроводів.

При вибуху:

1. Дії громадських формувань, що приймають участь у ліквідації наслідків вибуху, та персоналу підприємства (об’єкта);

2. Заходи щодо попередження повторних вибухів;

3. Заходи щодо попередження загорянь та пожеж;

4. Заходи щодо гасіння осередків пожежі.

3. При виникненні осередків самозаймання в силосах елеваторів, силосних корпусах, металевих бункерах:

1. Дії громадських формувань, що приймають участь у ліквідації самозаймання, та персоналу підприємства (об’єкта);

2. Заходи щодо виявлення та уточнення місць осередків самонагрівання і самозагоряння РС (способи і засоби);

3. Способи і засоби щодо максимально можливої герметизації сховища;

4. Способи і засоби флегматизації вільного об’єму сховища;

5. Порядок, способи і технічні засоби вивантаження продукту з осередками тління (горіння) із сховищ та його гасіння в підсилосному поверсі;

6. Порядок, способи і засоби видалення вивантаженого продукту із під силосного приміщення;

7. Способи та засоби охолодження корпусів металевих бункерів;

8. Кількість та розташування місць розкриття стінок суцільнометалевих сховищ і послідовність розкриття бічних вікон для аварійного вивантаження сировини.

При інших аварійних ситуаціях:

1. Дії громадських формувань, що приймають участь у ліквідації аварійної ситуації, та персоналу підприємства (об’єкта);

2. Заходи щодо попередження подальшого розвитку аварії;

3. Заходи щодо рятування людей, які застигнуті аварією;

4. Заходи, щодо попередження подальших вибухів.

5. Заходи щодо попередження можливої пожежі.

При ліквідації аварійної ситуації, що викликана процесами термічної активності РС, необхідно:

1. Передбачити контроль газоповітряного середовища у порожнині сховища, оцінку вибухонебезпечності та оцінку інтенсивності виділення вибухопожежонебезпечних газів;

2. Передбачити визначення зон загазованості, що становлять небезпеку для перебування людини;

3. Передбачити контроль температури корпусних деталей мінісховищ та візуальну оцінку їх несучої спроможності, не допускати нагрівання конструкції мінісховища вище критичної температури (відповідно до паспорта заводу-виробника);

4. У разі відсутності загрози вибуху проводити роботи по вивантаженню РС зі сховища;

5. При неможливості вивантаження РС без флегматизації, до прибуття і розгортання основних сил проводити роботи щодо локалізації аварії і зниженню впливу (усуненню) її небезпечних чинників.

При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників протиаварійних дій. Крім того, потрібно визначити їхні функції, ресурси, обов'язки й ступінь участі. До складу учасників протиаварійних дій повинні входити: аварійна газова служба, міліція, медична служба, транспортна служба, підрозділи МНС, комунальна служба, керівництво підприємства, органи масової інформації і зв'язку тощо.

Заходи з рятування людей та ліквідації аварії повинні передбачати:1. Оповіщення посадових осіб та установ за списком;2. Дії посадових осіб, відповідальних за евакуацію та рятування людей, що опинилися в зоні аварії, процедуру надання їм першої медичної допомоги; 3. Виклик підрозділів МНС, МВС, охорони здоров’я, газопостачання, енергозабезпечення та інших аварійно-рятувальних та комунальних служб при всіх видах аварій;4. Оповіщення про аварію працівників підприємства та виведення їх у безпечну зону;5. Режим роботи систем енергопостачання та інших комунікацій на підприємстві і аварійній дільниці (послідовність зупинення обладнання, перекриття технологічних комунікацій, відключення подачі на аварійну дільницю електроенергії, природного газу при вибухах, пожежі тощо); 6. Використання засобів димо- та газовидалення;7. Ліквідацію аварії у початковий період та попередження її розвитку;8. Порядок організації і роботи постів на шляхах до небезпечних зон для контролю за пропуском в ці зони робітників, які приймають участь в ліквідації аварії та рятуванні людей; 9. Перелік необхідної техніки (крани, бульдозери та ін.) для розбирання завалів будівельних конструкцій з метою рятування людей, що опинилися в зоні аварії;10. Організацію роботи транспорту для евакуації людей, а також доставки до місця аварії рятувальників та необхідних матеріалів, обладнання;11. Організацію взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями під час ліквідації аварії.

В оперативній частині ПЛАС необхідно визначити взаємодію керівників підприємств (об'єктів) зберігання й перероблення РС з підприємствами, установами та організаціями під час ліквідації аварії, а саме:

1. Порядок повідомлення керівниками підприємств про аварію місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;

2. Порядок взаємодії керівника місцевого органу виконавчої влади, на території якого виникла аварія, з керівником аварійного підприємства (об'єкта) у питаннях надання необхідної допомоги.

При розробленні ситуаційного плану використовуються креслення планів з проектної документації для будівництва, в тому числі з містобудівної документації, або друковані топографічні мапи, плани.

На ситуаційному плані повинні бути нанесені:

– межі об’єкта (підприємства);

– зони ймовірного ураження;

– об'єкти, що знаходяться у зоні ймовірного ураження (житлові райони, населені пункти, підприємства, установи та організації, водойми, сільськогосподарські, лісові, заповідні території тощо);

– орієнтовна кількість людей у цих зонах і розрахункові терміни попадання їх під небезпечні чинники;

– можливі шляхи евакуації;

– місця розташування колективних та індивідуальних засобів захисту;

– джерела аварійного енерго- та водопостачання;

– місця розташування найближчих АРС, пожежних частин тощо (у випадку, коли масштаб ситуаційного плану дозволяє).

В оперативній частині ПЛАС повинні бути визначені повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт, обов’язки власника (керівника) підприємства.

Порядок використання та зберігання ПЛАС ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками підприємств і організацій, які узгодили його.

ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника й диспетчера підприємства (об'єкта), в територіальному органі управління МНС України, в територіальному управлінні Держгірпромнагляду.

Витяги з ПЛАС у обсязі, які є достатніми для якісного виконання відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць), на пункті зв'язку районної (об'єктової) пожежної частини, начальника (інструктора) воєнізованої газорятувальної служби, а також на робочих місцях.

На видних місцях у цехах (дільницях) повинні бути вивішені правила дій працівників цехів (дільниць) при аваріях і конкретні маршрути їх виходу з аварійної зони згідно з ПЛАС.Список осіб і установ, які повідомляються і викликаються у разі виникнення аварії, повинен міститися у чергового по підприємству (диспетчера, на телефонній станції).Вивчення ПЛАС інженерно-технічними працівниками підприємства, всіма працюючими на підприємстві, і складання заліків працівниками, які згідно ПЛАСу задіяні до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, проводиться після затвердження ПЛАС під керівництвом головного інженера (технічного керівника).Після вивчення ПЛАС, у двотижневий термін, проводяться навчання з працівниками, що задіяні до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, з введення ПЛАС у дію за участю аварійно-рятувального підрозділу.Кожне підприємство відповідно до графіку проводить тактичні навчання щодо ліквідації умовної аварійної ситуації (аварії) із залученням аварійно-рятувального підрозділу та працівників підприємства.Начальник дільниці є відповідальним і організовує ознайомлення робітників з евакуаційними виходами у разі виникнення аварій. Ознайомлення проводиться при влаштуванні робітника на підприємство, надалі – один раз на рік та при коригуванні ПЛАС стосовно даного підприємства (цеху і/або дільниці). Факт ознайомлення фіксується в спеціальному журналі за підписом працівника та посадової особи, яка ознайомлювала з ПЛАС. Забороняється допускати до роботи людей, які не ознайомились з ПЛАС або які не знають його в частині, що їх стосується.Особовий склад підрозділу МНС, що обслуговує підприємство, обов'язково вивчає його ПЛАС.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...