Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

План:

5.1 Нормативні документи що використовуються при проведенні ревізії необоротних активів підприємства.

5.2 План ревізії необоротних активів.

5.3 Типові помилки при ревізії НА.

5.4 Оформлення результатів ревізії необоротних активів.

 

5.1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕВІЗІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

В організаціях та на підприємствах операції з основними засобами ведуться згідно ПСБО № 7 «Основні засоби».

Завданнями ревізії операційз необоротними активами - є забезпечення їх ефективного використання, правильного ведення обліку та правильності визначення витрат на їх нараховану суму зносу і вартості ремонтів в процесі експлуатації.

Облік основних засобів регулюється в залежності від організаційної форми підприємства.

На підприємствах, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів застосовується Інструкція № 64.

З метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку необоротних активів наказом Держказначейства України № 526 від 22.12.2009р. внесено зміни до Інструкції № 64 "Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ"(в редакції 2005р.).

Ревізор повинен правильно класифікувати об’єкти основних засобів, так роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, настройки локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), використані при проведенні

 

таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів, а списуються на фактичні видатки на підставі виправдних документів, зокрема актів виконаних робіт тощо.

Внесеними змінами уточнено, що необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, із зазначенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

Також уточнено, що відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма № ОЗ-12 (бюджет), затверджена наказом № 125/70) застосовується для відображення нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

Крім того, Інструкцію № 64 доповнено новим розділом "Знос необоротних активів", яким установлено новий порядок нарахування зносу необоротних активів бюджетних установ.

Відповідно до нових норм нарахування зносу здійснюється на необоротні активи, що є на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, і зупиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Об'єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.

Знос не нараховується на:

- земельні ділянки;

- пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом № 3814-ХІІ, тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;

 

- багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);

- музейні цінності як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;

- природні ресурси;

- незавершене капітальне будівництво.

Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % від вартості необоротних активів. Знос, нарахований у розмірі 100 % від вартості необоротних активів, придатних для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Для нарахування зносу й з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, наведені у додатку до Інструкції № 64.

На такі необоротні активи, як експонати зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизну, постільні речі, одяг та

взуття, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей нарахування зносу відтепер здійснюється таким чином: у розмірі 50 % від первісної вартості об'єкта необоротних активів - у першому місяці передачі у використання та решта 50 % від первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Щодо нематеріальних активів, то норми нарахування зносу та строки корисного використання визначаються виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначено, знос не нараховується.

Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 "Знос необоротних активів" Плану рахунків з розподілом на субрахунки: 131 "Знос основних засобів"; 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; 133 "Знос нематеріальних активів".

Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

При ревізії треба перевіряти правильність застосування формули для розрахунку зносу. Так, місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12. Формулу для обчислення суми зносу наведено у листі Держказначейства № 15-04/3296-23975 від 31.12.2009р., відповідно до якого сума зносу обчислюється таким чином:

 

Σ зносу = ((В х Н) / 100 %) : 12 х К

 

де, Σ зносу - сума зносу, нарахована за нормами, запровадженими з 2009 р., за місяці перебування об'єкта в експлуатації протягом 2009 p.;

В - первісна (балансова) вартість;

Н - норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %;

К - кількість місяців перебування об'єкта в експлуатації.

На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер за типовою формою № 274 (бюджет), затвердженою наказом № 68, дані якого заносяться до книги "Журнал-головна".

У бухгалтерському обліку нарахування суми зносу відображається записом за дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах" та кредитом відповідних субрахунків рахунку 13 "Знос необоротних активів".

Для комерційних підприємств Порядок визначення необоротних активів та строків для нарахування амортизації в податковому обліку прийнято ст.. 145

Податкового Кодексу України, затверджений Законом України № 2755-VI від 02.12.2010р.

При перевірці підприємств, які отримують фінансування із державного бюджету ревізор перевіряє дотримання таких норм:

Таблиця 5.1 - Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ

№ з/п Назва субрахунку Назва підгрупи Строк корисного використання, роки Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %
Будинки та споруди Виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо;
        дерев'яні, каркасні та щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні та панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні;
      без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами;
        із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані;
      Повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені;  
        сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові;
    інші некласифіковані
Машини та обладнання Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 - 9)
        Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)
    Силові машини та обладнання (підгрупа 1)
Транспортні засоби Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 - 2)
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): до 2 500 см3;
більше 2 500 см3 та інші
Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т;
вантажопідйомністю від 5 т до 20 т;
вантажопідйомністю більше 20 т та інші

 


 

Продовження таблиці 5.1

Транспортні засоби Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): до 2 800 см3;
понад 2 800 см3 та інші
Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 - 5)
    Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1)
Інструменти (підгрупа 2)
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3 - 4)
Робочі і продуктивні тварини Усі підгрупи
Інші основні засоби Інші основні засоби (підгрупа 3)
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Після перевірки складаються робочі документи ревізора.

 

5.2 ПЛАН РЕВІЗІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Для організації ревізії необоротних активів ставиться така мета - підтвердити наявність даних активів на підприємстві, підтвердити правильність ведення бухгалтерського обліку та відповідність обраній політиці, відповідність прав власності на такі активи.

З метою виконання плану ревізії ревізорами проводиться комплес дій, направлених на забезпечення виконання всіх пунктів плану та фіксування цих процедур у акті.


 

Таблиця 5.2 - План ревізії необоротних активів

Процедури ревізії Строк виконання Виконавець
Звірка даних інвентарізації з даними бухгалтерського обліку та звітності    
Перевірка наявності первинної документації по всім господарським операціям з НА    
Перевірка документів на право власності    
Перевірка санкціонування операцій з необоротними активами державних установ    
Перевірка відповідності необоротних активів критеріям, визначеним у наказі про облікову політику    
Виявлення об`єктів стосовно яких не нараховується амортизація    
Перевірка дат проведення операцій з первиними документами    
Перевірка нарахування амортизації    
Перевірка матеріалів інвентаризацій ОЗ    
Перевірка фактів вибуття НА    
Перевірка порядку списання, ліквідації активів    
Контроль за об`єктами із 100% зносом    
Перевірка наявності орендованих об`єктів НА    
Перевірка незавершеного будівництва та порядок накопичування інвестиційних витрат    
Перевірка обсягів інвестиційних вложень у необоротні активи    
Правильність визначення первісної, справедливої та ліквідаційної вартості    
Перевірка правильності оформлення операцій з необоротними активами у фінансовій звітності    
Співставлення даних інвентарізацій з даними головної книги    
Оформлення актом знайдених порушень в порядку ведення операцій з необоротними активами    

 

Ревізор повинен перевірити порядок виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності у попередніх роках по операціям з необоротними активами.

Так, згідно нормативу п. 4 ПСБО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). При цьому у листі № 31-34000-20-10/3939 зазначається, що передбачене ПБО 6 коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року здійснюється і за відсутності залишку нерозподіленого прибутку (наявності непокритих збитків). Таке виправлення вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 ПБО 6).

Згідно з п. 9 Методичних рекомендацій № 356 виправлення помилок минулих років оформляється у місяці виявлення помилки Бухгалтерською довідкою, в якій наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання Бухгалтерської довідки її дані записуються в регістри бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок за минулий рік, виявлених у поточному році, відповідно до ПСБО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності» відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6 (Інструкція № 291).

Інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, слід розкривати у примітках до фінансової звітності (п.20 ПБО 6).


 

5.3 ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЯКІ ВИЯВЛЕНІ ПРИ РЕВІЗІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У результаті проведених інвентаризацій можуть бути виявлені об'єкти основних засобів, не відображені в бухгалтерському обліку. Роз'яснення, за якою вартістю їх слід обліковувати, надано в листі № 31-34000-20-27/3776, де зазначається, що оцінка об'єктів, виявлених під час інвентаризації як не взятих на облік, здійснюється відповідно до абзацу другого п. 17 розділу другого Положення № 158, зокрема у порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Відображення в бухгалтерському обліку не врахованих раніше на балансі основних засобів здійснюється відповідно до п. 21 додатка до Методичних рекомендацій N 561, згідно з яким такі об'єкти зараховуються до складу основних засобів підприємства записом за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" і кредитом субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Невірне формування первісної вартості необоротних активів. Строків використання.

 

5.4 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕВІЗІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Акт ревізії складається виконавцем після завершення процедур. По кожному порушенні повинні бути складеені проміжні документи що допомогають підтвердити знайдені порушення ведення обліку необоротних активів.

 

Контрольні питання до теми:

1. Які основні нормативні документи при організації ревізії необоротних активів.

2. Назвіть основні методи ревізії НА.

3. Які основні типові помилки та процес їх виправлення при операціях з необоротними активами.

4. Назвіть основні позиції в плані ревізії НА.

Дайте визначення основним засобам та їх класифікацію.

5. Що таке амортизація та як вона повинна нараховуватися при різних методах.

6. Опишіть процедури проведення інвентаризації необоротних активів.

Література: 2,5,8,12,25,27,32,34,35,37,40,50,53,58

 


ТЕМА 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...