Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Надання щорічних та інших видів відпусток

Надання щорічних та інших видів відпусток

 

 

Згідно з чинним законодавством України право на відпустку мають усі

працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.

Особи рядового і начальницького складу під час проходження служби перебувають у правовідносинах з ДСНС України і їм надаються відпустки згідно із законодавством:

 

1) щорічна основна відпустка;

2) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням;

3) творча відпустка;

4) інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

5) соціальні відпустки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

6) відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;

7) відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Щорічні відпустки

Порядок їх надання регламентований Положенням про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого Постановою КМУ від 11 липня 2013 року № 593

Тривалість щорічної основної відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають вислугу років (у календарному вимірі), обчислену в порядку, передбаченому для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

до 10 років - становить 30 календарних днів

від 10 до 15 років - 35 календарних днів,

від 15 до 20 років - 40 календарних днів,

20 і більше років - 45 календарних днів.

Особам рядового і начальницького складу - учасникам бойових дій та прирівняним до них особам надаються незалежно від вислуги років щорічні основні відпустки тривалістю 45 календарних днів у зручний для них час.

Тривалість відпусток обчислюється у календарних днях. Під час визначення тривалості щорічної основної відпустки, що надається особам рядового і начальницького складу, а також соціальних відпусток, що надаються особам, які мають дітей, святкові та неробочі дні не враховуються.

Під час визначення тривалості відпустки не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і повернення назад. Зазначений час не враховується також у разі поділу відпустки на дві частини та відкликання осіб з відпустки.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу відповідного керівника (начальника) щорічна основна відпустка може надаватися за минулий рік у I кварталі наступного року за умови, що раніше її не було надано через виняткові обставини.

Щорічна основна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на прохання особи рядового і начальницького складу може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становить 30 календарних днів.

Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів, щорічна основна відпустка надається за їх бажанням у році звільнення тривалістю, встановленою Положенням.

 

У Національному університеті цивільного захисту України щорічно, до 5 грудня поточного року керівники структурних підрозділів подають до відділу персоналу пропозиції (погоджені з проректорами за напрямком) щодо надання щорічних відпусток особам рядового і начальницького складу в наступному році (додаток 10). До 15 грудня поточного року складається загальний графік надання щорічних відпусток у наступному календарному році, який затверджується ректором. Графік складається у відповідності з вимогами чинного законодавства та з урахуванням особливостей діяльності навчального закладу.

Відбуття осіб рядового і начальницького складу в щорічну відпустку у відповідному календарному році відбувається, як правило, у відповідності з графіком. Але при наявності поважних причин службового або особистого характеру ректор має право перенести час використання щорічної відпустки згідно поданого особою рапорту.

Для оформлення щорічної відпустки особі рядового або начальницького складу необхідно власноруч написати рапорт (пастою синього кольору) встановленого зразку (додатки № 1, 2, 3), завізувати його у відділі персоналу, а потім у безпосереднього, старшого начальників, проректора за напрямком та надати до відділу організаційно-контрольної роботи для доповіді ректору.

Рапорт необхідно подавати не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком строку відпустки, але не раніше місячного терміну до її початку. Ця вимога установлюється з метою своєчасної підготовки наказу про надання відпустки, оформлення відпускного посвідчення, отримання грошового забезпечення та інших виплат, передбачених діючим законодавством. Наказ видається не пізніше ніж за один тиждень до початку відпустки.

Перед відбуттям у відпустку необхідно отримати у відділі персоналу відпускне посвідчення (у разі виїзду за межі міста), уточнити дати початку та закінчення щорічної відпустки, інші питання, які мають суттєве значення. У разі виїзду за межі міста обов’язково зробити відмітку у відпускному посвідченні у пунктах перебування, а після повернення у 3-х денний термін здати його у відділ персоналу з відміткою безпосереднього начальника про те, що працівник приступив до виконання службових обов’язків.

Безпосереднім начальникам, які роблять відмітки у відпускних посвідченнях підлеглих, необхідно пам’ятати, що особи рядового і начальницького складу повинні приступити до виконання службових обов’язків наступного дня після дати закінчення відпустки, незалежно від того, це робочий день, чи вихідний. Ця вимога пояснюється тим, що особи рядового і начальницького складу проходять службу, незалежно від вихідних та святкових днів і грошове забезпечення виплачується за усі календарні дні.

Додаткові відпустки:

- у зв’язку з навчанням

- творчі відпустки

- соціальні відпустки

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (учасникам бойових дій, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, матерям, які мають двох і більше дітей віком до 15 років);

- соціальні відпустки ( у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до 3 років, по догляду за дитиною до 6 років);

- відпустка для лікування у зв’язку з хворобою

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені щорічну відпустку за 2016 рік з 01 липня 2016 року без виїзду з міста Харкова (у разі виїзду за межі міста необхідно вказати місце проведення відпустки).

Командир навчального взводу

факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванов

15 червня 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені першу частину щорічної відпустки за 2016 рік з 01 червня 2016 року в кількості 30 календарних днів, без виїзду з міста Харкова (у разі виїзду за межі міста необхідно вказати місце проведення відпустки).

Командир навчального взводу

факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванов

15 травня 2016 року

Примітка: Щорічна основна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на прохання особи рядового і начальницького складу може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становить 30 календарних днів:

наприклад, 30 + 10, 30 + 15

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені другу частину щорічної відпустки за 2016 рік з 01 жовтня 2016 року без виїзду з міста Харкова (у разі виїзду за межі міста необхідно вказати місце проведення відпустки).

Командир навчального взводу

факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванов

15 вересня 2016 року

Примітка: Щорічна основна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на прохання особи рядового і начальницького складу може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становить 30 календарних днів:

наприклад, 30 + 10, 30 + 15

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені додаткову оплачувану відпустку в зв’язку з навчанням для складання екзаменаційної сесії у Національній юридичній академії з 12 листопада 2016 року по 01 грудня 2016 року.

Довідку-виклик додаю.

Командир навчального взводу

факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванов

02 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені творчу відпустку в зв’язку з необхідністю закінчення роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук, з 12 листопада 2016 року по 10 грудня 2016 року.

Рекомендації вченої ради додаю.

Викладач кафедри пожежної та рятувальної

підготовки факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ А.І.Петров

30 жовтня 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення, як особі (маю 2 категорію), яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 15 листопада 2016 року в кількості 16 календарних днів.

Професор кафедри пожежної профілактики

в населених пунктах факультету пожежної

безпеки

полковник служби цивільного захисту /підпис/ О.І.Петренко

02 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення, як учаснику бойових дій, з 15 квітня 2016 року в кількості 14 календарних днів.

Викладач кафедри пожежної профілактики

в населених пунктах факультету пожежної

безпеки

майор служби цивільного захисту /підпис/ О.І.Степанов

02 квітня 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення, як матері, яка має двох дітей віком до 15 років у кількості 10 календарних днів з 01 серпня 2016 року

Викладач кафедри пожежної профілактики

в населених пунктах факультету пожежної

безпеки

майор служби цивільного захисту /підпис/ О.І.Степанова

15 червня 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 17 вересня 2016 року.

Листок непрацездатності додаю.

Старший інспектор

відділу організаційно-контрольної роботи

старший лейтенант служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванова

16 вересня 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 14 листопада 2016 року.

Копію свідоцтва про народження дитини додаю.

Старший інспектор

відділу організаційно-контрольної роботи

старший лейтенант служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванова

13 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 14 листопада 2016 року.

Копію свідоцтва про народження дитини; довідку з місця роботи дружини про те, що вона приступила до роботи та довідку, що їй припинено виплату допомоги по догляду за дитиною додаю.

Командир навчального взводу

факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванов

13 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 14 листопада 2016 року.

Медичну довідку по стан здоров’я дитини додаю.

Старший інспектор

відділу організаційно-контрольної роботи

старший лейтенант служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванова

13 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 14 листопада 2016 року.

Медичну довідку по стан здоров’я дитини та довідку про те, що дружина працює додаю.

Командир навчального взводу

факультету оперативно-рятувальних сил

капітан служби цивільного захисту /підпис/ П.С. Іванов

13 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

 

Прошу Вас надати мені відповідно до висновку ЦЛЕК відпустку для лікування у зв'язку з хворобою з 12 листопада 2016 року в кількості 30 календарних днів.

Висновок лікарсько-експертної комісії додаю.

Начальник курсу

факультету оперативно-рятувальних сил

підполковник служби цивільного захисту /підпис/ Г.П.Петренко

10 листопада 2016 року

Цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас надати мені відпустку за сімейними обставинами у зв’язку з (вказати конкретну поважну причину: укладення шлюбу, хвороба або смерть близьких родичів, необхідність вирішення сімейно-побутових питань, коли присутність особи рядового або начальницького складу в сім’ї необхідна , з 12 листопада 2016 року в кількості 10 календарних днів.

Документи, що підтверджують викладені факти додаю.

Старший науковий співробітник

науково-дослідної лабораторії

моніторингу надзвичайних ситуацій

майор служби цивільного захисту /підпис/ О.І.Сидоров

11 листопада 2016 року

Примітка: Відпустка за сімейними обставинами надається у разі використання особою рядового або начальницького складу щорічної основної та інших додаткових відпусток.


Додаток 17 ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада проректора за напрямком)

(звання)

(підпис) (ініціали, прізвище)

“” 2015 року

 

 

Пропозиції

щодо надання у 2016 році щорічних відпусток особам начальницького складу

(назва підрозділу) Національного університету цивільного захисту України

 

№   Спеціальне звання Прізвище, ім’я, по-батькові, посада На який місяць запланована відпустка у 2016 році Примітка  
1. 2. 3. 4. 5.
1 майор служби ЦЗ Іванов Михайло Володимирович – викладач кафедри фізичної підготовки липень  
         
         

 

 

ПОГОДЖЕНО

(Посада прямого начальника) (Посада старшого начальника)

(спец. звання) (підпис) (ініціали, прізвище) (спец. звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

“” 2015 року “” 2015 року

· Якщо особа прийнята на службу у 2015 році, то в примітках вказувати, з якого числа призначена на посаду.

· Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду писати без скорочень.

· У графі “4” вказувати місяць, у якому працівникові планується початок відпустки.

· Чисельність особового складу підрозділу, яка зазначена у графіку, погоджується з працівником відділу персоналу

Надання щорічних та інших видів відпусток

 

 

Згідно з чинним законодавством України право на відпустку мають усі

працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.

Особи рядового і начальницького складу під час проходження служби перебувають у правовідносинах з ДСНС України і їм надаються відпустки згідно із законодавством:

 

1) щорічна основна відпустка;

2) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням;

3) творча відпустка;

4) інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

5) соціальні відпустки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

6) відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;

7) відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Щорічні відпустки

Порядок їх надання регламентований Положенням про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого Постановою КМУ від 11 липня 2013 року № 593

Тривалість щорічної основної відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають вислугу років (у календарному вимірі), обчислену в порядку, передбаченому для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу

до 10 років - становить 30 календарних днів

від 10 до 15 років - 35 календарних днів,

від 15 до 20 років - 40 календарних днів,

20 і більше років - 45 календарних днів.

Особам рядового і начальницького складу - учасникам бойових дій та прирівняним до них особам надаються незалежно від вислуги років щорічні основні відпустки тривалістю 45 календарних днів у зручний для них час.

Тривалість відпусток обчислюється у календарних днях. Під час визначення тривалості щорічної основної відпустки, що надається особам рядового і начальницького складу, а також соціальних відпусток, що надаються особам, які мають дітей, святкові та неробочі дні не враховуються.

Під час визначення тривалості відпустки не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і повернення назад. Зазначений час не враховується також у разі поділу відпустки на дві частини та відкликання осіб з відпустки.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу відповідного керівника (начальника) щорічна основна відпустка може надаватися за минулий рік у I кварталі наступного року за умови, що раніше її не було надано через виняткові обставини.

Щорічна основна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на прохання особи рядового і начальницького складу може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становить 30 календарних днів.

Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів, щорічна основна відпустка надається за їх бажанням у році звільнення тривалістю, встановленою Положенням.

 

У Національному університеті цивільного захисту України щорічно, до 5 грудня поточного року керівники структурних підрозділів подають до відділу персоналу пропозиції (погоджені з проректорами за напрямком) щодо надання щорічних відпусток особам рядового і начальницького складу в наступному році (додаток 10). До 15 грудня поточного року складається загальний графік надання щорічних відпусток у наступному календарному році, який затверджується ректором. Графік складається у відповідності з вимогами чинного законодавства та з урахуванням особливостей діяльності навчального закладу.

Відбуття осіб рядового і начальницького складу в щорічну відпустку у відповідному календарному році відбувається, як правило, у відповідності з графіком. Але при наявності поважних причин службового або особистого характеру ректор має право перенести час використання щорічної відпустки згідно поданого особою рапорту.

Для оформлення щорічної відпустки особі рядового або начальницького складу необхідно власноруч написати рапорт (пастою синього кольору) встановленого зразку (додатки № 1, 2, 3), завізувати його у відділі персоналу, а потім у безпосереднього, старшого начальників, проректора за напрямком та надати до відділу організаційно-контрольної роботи для доповіді ректору.

Рапорт необхідно подавати не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком строку відпустки, але не раніше місячного терміну до її початку. Ця вимога установлюється з метою своєчасної підготовки наказу про надання відпустки, оформлення відпускного посвідчення, отримання грошового забезпечення та інших виплат, передбачених діючим законодавством. Наказ видається не пізніше ніж за один тиждень до початку відпустки.

Перед відбуттям у відпустку необхідно отримати у відділі персоналу відпускне посвідчення (у разі виїзду за межі міста), уточнити дати початку та закінчення щорічної відпустки, інші питання, які мають суттєве значення. У разі виїзду за межі міста обов’язково зробити відмітку у відпускному посвідченні у пунктах перебування, а після повернення у 3-х денний термін здати його у відділ персоналу з відміткою безпосереднього начальника про те, що працівник приступив до виконання службових обов’язків.

Безпосереднім начальникам, які роблять відмітки у відпускних посвідченнях підлеглих, необхідно пам’ятати, що особи рядового і начальницького складу повинні приступити до виконання службових обов’язків наступного дня після дати закінчення відпустки, незалежно від того, це робочий день, чи вихідний. Ця вимога пояснюється тим, що особи рядового і начальницького складу проходять службу, незалежно від вихідних та святкових днів і грошове забезпечення виплачується за усі календарні дні.

Додаткові відпустки:

- у зв’язку з навчанням

- творчі відпустки

- соціальні відпустки

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (учасникам бойових дій, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, матерям, які мають двох і більше дітей віком до 15 років);

- соціальні відпустки ( у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до 3 років, по догляду за дитиною до 6 років);

- відпустка для лікування у зв’язку з хворобою

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...