Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Орієнтовні значення геометричних характеристик

Параметр Значення, м
кран без консолей кран з консолями
Проліт крана
База крана
Довжина крана
Висота крана
Ширина крана
Ширина моста
Висота моста
Ширина жорсткої опори (вздовж мосту)
Ширина шарнірної опори (вздовж мосту)

 

Орієнтовні значення масових характеристик козлового крана залежно від вантажопідйомності Q (т), прольоту крана L (м) та необхідної висоти підйому гака Н (м) наведено в табл. 2. Значення мас жорсткої та шарнірної опор крана наведено з урахуванням мас ходових візків і механізму пересування крана, встановлених на цих опорах.

Таблиця 2

Орієнтовні значення масових характеристик

Параметр Значення, т
Загальна маса крана
Маса складових частин: механізму підйому вантажу
механізму пересування візка
вантажного візка, поліспастів та вантажозахоплювального пристрою
кабіни
металоконструкцій
у тому числі: моста
жорсткої опори
шарнірної опори

РОЗРАХУНОК МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ВАНТАЖУ

Для крана, що проектується необхідно вибрати схему механізму підйому. У механізмах підйому козлових кранів з рухом вантажного візка по нижньому поясу моста застосовують вантажні поліспасти прості або здвоєні. У випадку, коли вантажний візок пересувається по верхньому поясу, приймають здвоєний поліспаст (рис. 2).

Залежно від заданої вантажопідйомності кратність поліспаста може бути прийнята згідно з орієнтовними значеннями [7, табл. 1].

 

Рис. 2. Схема механізму підйому

Розрахунок каната, діаметрів барабана і блоків

Максимальне зусилля у вітці каната, що набігає на барабан, при підйомі вантажу

,

де – вага вантажу, кН; м/с2 ;

– кількість віток каната, які утримують вантаж;

– коефіцієнт корисної дії (ККД) поліспаста

,

де – ККД канатного блока з урахуванням жорсткості каната (значення приймаються за довідковою літературою [7,табл.2];

– кратність поліспаста;

– кількість відхильних блоків.

Розривне зусилля в канаті

,

де – мінімально допустимий коефіцієнт використання каната, який регламентується “Правилами...” [1, табл. 4.2]. Значення коефіцієнта наведене також в [7, табл. 6].

За отриманим розривним зусиллям за ГОCТом та [7, табл. 3 – 5] вибирають стальний канат і виписують тип каната, конструкцію, діаметр, розривне зусилля каната в цілому і розрахункову межу міцності дроту.

Діаметр канатного барабана по центру навитого каната

,

по дну канавки

.

Діаметр канатних блоків по центру навитого каната

.

Мінімальні значення коефіцієнтів вибору діаметрів та , встановлено “Правилами...” [1, табл. 4.5]. Значення , наведено також в [7, табл. 7].

Діаметри барабана і канатних блоків по центру навитого каната, а також по дну канавки можуть бути призначені відповідно до табл. 10 [7]. Розміри профілю жолоба та інші геометричні параметри блоків наведено в [7, табл. 13]. Матеріали, з яких можуть бути виготовлені канатні блоки – чавун СЧ15-32, СЧ18-36, сталь 45Л, магнієвий сплав МЛ-5-Т4. Характеристики матеріалів канатних барабанів наведено в [7, табл. 9].

Розрахунок вантажозахоплювального пристрою

Вантажозахоплювальні пристрої козлових кранів можуть бути виконані (залежно від конструкції крана) у вигляді гакової підвіски або вантажної траверси. Якщо вантажний візок крана пересувається по верхньому поясу моста, то використовується вантажна траверса.

Розрахунок елементів гакової підвіски

Розглянемо послідовність та методики розрахунку елементів вантажозахоплювальних пристроїв на прикладі гакової підвіски нормальної конструкції.

Вибір гака

Залежно від номінальної вантажопідйомності та групи режиму роботи механізму підйому вибирається тип і номер гака [7, табл. 22].

Вибір упорного підшипника

Вибирають упорний підшипник із внутрішнім діаметром рівним діаметру шийки гака [7, табл. 37], статичною вантажопідйомністю . Розрахункове навантаження на підшипник повинно бути рівним або меншим ніж

,

де – коефіцієнт безпеки [7, табл. 36].

Розрахунок осі блоків

Навантаження на вісь, яке передається через блоки та підшипники блоків (рис. 3), вважається рівномірно розподіленим на довжині .

Опорні реакції (рівні ) приймаються прикладеними посередині товщини серг. Матеріал осі сталь 45 з характеристиками згідно з [8, табл.3.2]. Конструктивно призначаються лінійні розміри необхідні для розрахунку осі:

– зазор між блоками, приймається мм;

– товщина лабіринтних дисків, мм;

– товщина захисного листа орієнтовно може бути обчислена за формулою , і приймається із стандартного ряду товщин листової сталі: 4, 5, 6, 7, 8 мм;

– товщина серги (табл.. 3)

Рис. 3. Схема до розрахунку осі блоків гакової підвіски

 

Таблиця З

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...