Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Useful Phrases to situate the research

The article (paper, book, etc.) deals with …A central issue in ... is ...In recent years, researchers have become increasingly interested in Recently, there has been an increase of interest in ...Many recent studies have focused on ... One of the most important/promising aspects/tasks of... is ... Over the last decade, research on ... has increasingly demonstrated that ...The development of... has led to ...The relationship between ... has been investigated/explored by many researchers. Useful Phrases to present the research and its methodology Some useful phrases to summarize the Results, discuss the research The data clarify the relationship between ... The data indicate/suggest that there is a connection between ... In general, this analysis/research/investigation/description shows ... This paper focused on/investigated/explored/showed ... These results are consistent with ... With one exception, the experimental data confirm ... However, the results/findings described are fairly general ... We are not yet in a position to offer explanations for... We advocate further research on .. Although considerable amount of research has been devoted to ... , few attempts have been made to investigate ... Despite the importance/significance of... , little attention has been paid to ... However, few investigations have focused on ... However, little research has been undertaken to study the problem of... However, little is known about the ... Further investigations are needed to ... It remains unclear whether ... This study seeks to understand ... It would be thus of interest to study/learn/investigate ... This method proved to be efficient for solving a number of various problems. In this paper, we demonstrate its application to ... The major task of this study is to provide ...The paper examines ... The present study analyzes ...The purpose of this paper is to give ... This paper focuses on ...This study expands the model of... to ...

10.Write the abstract (Ukrainian, English). Compare with the author`s abstracts.

Етапи роботи над текстом.

1. Перегляньте статтю, прочитайте заголовок, підзаголовки, перший абзац, речення першого абзацу та останнього. У разі відсутності підзаголовків, самостійно поділіть текст на абзаци. Спробуйте зрозуміти про що йдеться у тексті і визначити тип тексту. Перекладіть невідомі слова, що допоможуть зрозуміти головну ідею.

2. Прочитайте статтю, підкресліть важливу інформацію і зробіть помітки.

3. Запішіть ключові факти своими словами. Знайдіть інформацію, что підтверджує ці факти, але не вдавайтеся у деталі.

4. Стисло викладіть висновки, що зробив автор.

5. Почніть писати анотацію, користуючися власними записами, не заглядаючи в оригінал. Варто зазначити, что анотація не повинна містити речення-висновка.

6. Перечитайте анотацію, переконайся, что вона написана власними словами и перевірте помилки.

Основні компоненти авторської анотації на прикладі науково-практичної статті

Компонент анотації Опис Приклад
Актуальність З самого початку необхідно показати важливість дослідницької проблеми чи запропонованого проекту, які вивчались. У читача відразу повинно скластися уявлення, чому обговорювана проблема потребує вивчення. Для побудови систем менеджменту інформаційної безпеки, комплексних систем захисту інформації та інших систем безпеки необхідно проводити аналіз та оцінку ризиків.
Постановка проблеми Після розкриття актуальності необхідно висвітлити існуючу проблему, на вирішення якої і буде спрямований дослідницький проект (стаття). При читанні даного розділу анотації у читача повинно скластися враження, що без вашого проекту «подальше життя просто неможливе». Існуючі засоби оцінки в переважній більшості базуються на статистичних підходах. У багатьох країнах, як на рівні підприємств так і на державному рівні подібна статистика не ведеться. Це обмежує можливості існуючих засобів, наприклад, щодо використання різних типів вхідних даних для оцінювання. Відомий інструментарій не дає можливості застосування для аналізу та оцінки ризиків широкого спектру початкових параметрів.
Шляхи вирішення проблеми У даному розділі анотації необхідно перерахувати конкретні кроки, спрямовані на вирішення існуючої проблеми. У якісних дослідженнях (в яких немає опису експерименту і аналізу його результатів) це може бути перерахування досліджуваних теоретичних питань. У кількісних дослідженнях (якщо в роботах є статистичні дані експерименту) в цьому розділі анотації перераховуються методики проведення експериментальної роботи, досліджувані змінні. Розроблено два методи аналізу та оцінки ризиків, які на основі використання моделі інтегрованого представлення параметрів ризику, дозволяють проводити оцінку у детермінованих та нечітких умовах, з використанням десятьох параметрів, які можуть бути представлені, як у числовій так і лінгвістичній формі.
Результати та висновок У даному розділі представляються кількісні або якісні результати дослідження. Рекомендується використовувати загальні слова типу «довели ефективність», «виявилася неефективною», не згадуючи конкретні цифри, які можуть бути невірно інтерпретовані. На закінчення необхідно позначити сферу впровадження результатів дослідження, наскільки проведена робота розширила існуючі уявлення про досліджувані питання або запропонувала нове рішення існуючої проблеми. Методи дають можливість створювати більш гнучкі засоби оцінювання, а також розраховувати ризики, як на основі статистичних даних, так і на експертних оцінках, зроблених у нечіткому, слабоформалізованому середовищі, з урахуванням періоду часу, галузі промисловості, економічної та управлінської специфіки підприємства та ін. Використання методів дозволяє відображати результати, як в кількісній, так і в якісній формі.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...