Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, протягом

а) 14 днів, враховуючи день купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем;

б) 15 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем;

в) 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

8. При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї (за договором найму житла державного або комунального житлового фонду) за ними зберігається жиле приміщення протягом:

а) одного року;

б) шести місяців;

в) трьох місяців.

9. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом – це: а) пряме змішане сполучення;

б) змішаний договір;

в) комплексне сполучення.

10. За договором факторингу майбутня вимога вважається переданою фактору:

а) з дня виникнення права вимоги до боржника;

б) з моменту передачі документів, що підтверджують право вимоги;

в) з моменту укладання договору факторингу.

11. Шлюбом за Сімейним кодексом України є:

а) посвідчений відповідним релігійним органом факт вінчання чоловіка та жінки;

б) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану;

в) сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в державному органі реєстрації актів громадського стану.

12. Шлюб визнається неукладеним у випадку:

а) недосягнення сторонами шлюбного віку;

б) реєстрації за відсутності нареченого чи нареченої;

в) реєстрації під впливом насильства.

13. До підстав позбавлення батьківських прав НЕ належить така обставина:

а) якщо буде встановлено, що мати, батько не приділяли достатньо уваги вихованню дитини, протягом двох місяців не виявляли батьківської турботи щодо дитини;

б) батьки не забрали дитину з пологового будинку чи іншого закладу охорони без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли батьківської турботи щодо дитини;

в) батьки вдаються до експлуатації дитини, примушують її до жебракування і бродяжництва, батьки ухиляються від своїх обов'язків з виховання дитини.

14. Одношлюбність в сімейних стосунках означає:

а) жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі;

б) жінка та чоловік шлюб укладають лише один раз.

15. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для:

а) виникнення у них прав та обов'язків подружжя;

б) створення сім'ї та шлюбних стосунків;

в) укладення шлюбного договору.

Яке майно належить до спільної сумісної власності подружжя?

а) набуте подружжям за час шлюбу;

б) речі індивідуального користування;

в) речі індивідуального користування, які належать до коштовностей.

17. Якщо батьки дитини проживають окремо, дитина самостійно визначає своє місце проживання у одного з батьків, якщо вона досягла: а) 10 років;

б) 14 років;

в) 15 років.

18. Заява про реєстрацію шлюбу втрачає силу (якщо реєстрація у встановлений день не відбулася) після спливу:

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) трьох місяців.

19. Форма шлюбного договору:

а) письмова з нотаріальним посвідченням;

б) письмова з державною реєстрацією;

в) на вибір сторін.

Чи може бути підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя релігійний обряд шлюбу?

а) так, якщо відновлений орган реєстрації актів цивільного стану дав згоду;

б) ні;

в) так, якщо є згода державних органів або обряд відбувся до створення державних органів реєстрації актів цивільного стану.

 

ТЕСТ 8

Шлюбні відносини в кровноспорідненій сім'ї

А) допускаються по горизонталі (між братами і сестрами)

Б) допускаються по вертикалі (між батьками і дітьми)

В) допускаються як по горизонталі, так і по вертикалі.

Г) обмежуються як по вертикалі, так і по горизонталі.

Сім'я пуналуа .

А) моногамна

Б) экзогамна

В) полігамна.

У сім'ї пуналуа шлюбні відносини.

А) допускаються по горизонталі (між братами і сестрами)

Б) допускаються по вертикалі (між батьками і дітьми)

В) допускаються як по горизонталі, так і по вертикалі

Г) обмежуються як по вертикалі, так і по горизонталі.

Сім'ю пуналуа замінює .

А) кровноспоріднена сім'я

Б) моногамна сім'я

В) парна сім'я.

Одношлюбність виникла .

А) унаслідок загальної культури людського роду

Б) з економічних причин

В) як примирення між чоловіком і жінкою

Г) як найвища форма браку.

Сімейне право побудоване по пандектній системі, яка припускає .

А) наявність загальної і особливої частин

Б) що сімейне право не є галуззю права, а входить в цивільне право як інститут

В) що сімейне право є галуззю права.

Заручини - це

А) реєстрація шлюбу

Б) подання заяви до органу РАЦС

В) рішення жінки та чоловіка про укладення шлюбу

Г) проведення ритуалу або церемонії у сім’ї нареченої

Моногамна сім'я .

А) характеризується пануванням чоловіків

Б) характеризується пануванням жінок

В) характеризується рівністю сторін.

Парна сім'я .

А) характеризується пануванням чоловіків

Б) характеризується пануванням жінок

В) характеризується рівністю сторін.

Назвіть відносини, які регулюються Сімейним кодексом.

А) особисті немайнові і майнові відносини між подружжям, батьками і дітьми, усиновлювачами і усиновленими, прадідом і онуками, мачухою і падчеркою

Б) особисті немайнові і майнові відносини між подружжям, батьками і дітьми, усиновлювачами і усиновленими, тіткою і племінницею, мачухою і падчеркою

В) особисті немайнові і майнові відносини між подружжям, батьками і дітьми, рідними братами і сестрами, тіткою і племінницею, мачухою і падчеркою.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...