Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1: «господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО».

Читається лекція– 4 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття:, господарське право, предмет правового регулювання господарського права, метод правового регулювання господарського права, господарська діяльність, підприємництво, самостійність, ініціативність, систематичність, ризиковість, господарські правовідносини, організаційно-господарські відносини, виробничо-господарські відносини, внутрішньо-господарські відносини, норми господарського права, господарське законодавство.

 

План.

1. Господарське право як галузь вітчизняного права.

1.1. Предмет господарського права.

1.2. Методи правового регулювання господарських відносин.

2. Визначення, ознаки та види господарської діяльності.

3. Характеристика господарських відносин та їх видів.

4. Юридичне розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами правовідносин.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 5, 25, 72, 87, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 118, 119, 120, 139, 151, 174, 177, 179, 184, 187, 189, 193, 195, 196, 203, 215, 242, 291, 297

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

3, 6, 7, 10, 12, 13, 13, 15, 18, 24, 28, 29, 31, 35, 39, 46, 49, 54, 59, 63, 65, 76

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

38, 39, 44, 45, 78, 93, 94, 96, 104, 106, 108, 109, 124, 125, 139, 143, 144, 147, 148, 154, 157, 167, 198, 200, 205, 207, 229, 233, 247, 279, 284, 313

 

Тема 2. правове регулювання державного впливу

На господарську діяльність.

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття: участь органів державної влади та місцевого самоврядування, форми реалізації державою економічної політики, основні напрями економічної політики держави, прогнозування та планування економічного та соціального розвитку, засоби державного регулювання господарської діяльності, єдина регуляторна політика.

 

План.

1. Участь держави та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

Ліцензування господарської діяльності.

Патентування у господарській діяльності.

5. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності.

Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

7. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів.

 

Теми рефератів.

1. Легітимація суб’єктів господарювання.

2. Правове регулювання малого підприємництва в Україні.

3. Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва.

4. Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.

5. Здійснення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами.

Питання для самостійного вивчення.

1. Чому в період трансформації до ринкової економіки необхідність державного регулювання економіки нагальніша, ніж в умовах розвинутої ринкової економіки?

2. Чи однакові поняття «державне управління економікою» і «державне регулювання економіки»?

3. Яке співвідношення державного регулювання економіки (підприємництва) та саморегулювання ринку ?

4. Які типи та мета державного регулювання підприємницької діяльності?

5. В якому нормативному акті закріплене державне регулювання підприємництва в Україні?

6. Чи ідентичні поняття “державна підтримка підприємництва” та «державне регулювання підприємництва»?

7. Які сфери підприємництва регулюються державою найбільше ?

8. Якімета та форми державного регулювання ринку цінних паперів?

9. Які підстави проведення позапланових виїзних перевірок підприємців?

10. Які контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємців?

11. Який зміст поняття «мале підприємництво»?

12. Які основні заходи державних програм розвитку малого підприємництва в Україні?

13. Які критерії для визначення суб'єктів малого підприємництва встановлені законодавством України?

14. На яких суб'єктів підприємництва поширюється спрощена система оподаткування, обліку і звітності?

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 10, 21, 30, 32, 37, 40, 48, 66, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 88, 98, 103, 109, 117, 118, 150, 152, 169, 170, 180, 181, 187, 189, 191, 195, 215, 230, 258, 259

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 24, 31, 35, 48, 49, 51, 52, 66

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

23, 24, 33, 58, 68, 75, 85, 93, 95, 96, 108, 109, 127, 176, 177, 197, 198, 199, 220, 241, 261, 266, 283, 309, 316

 

 

ТЕМА 3: «ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ Й ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ».

Читається лекція– 2 год

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття: монопольне становище на ринку, антиконкурентні узгоджені дії, дискримінація підприємця, природна монополія, контроль за економічною концентрацією підприємців, антимонопольне законодавство, Антимонопольний комітет.

Недобросовісна конкуренція, неправомірне використання ділової репутації підприємців, суб’єкт та об’єкт недобросовісної конкуренції, правила, торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності, реклама, принципи рекламної діяльності, ознаки комерційної реклами, рекламодавець, виробник реклами, розповсюджувач реклами, споживачі реклами, підсвідома реклама, соціальна реклама, відокремлення реклами від іншої інформації, внутрішня, зовнішня реклама.

План.

1. Антимонопольно-конкурентне законодавство України.

2. Конкуренція у сфері господарювання та її обмеження органами державної влади та місцевого самоврядування.

3. Поняття монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку товару. Природні монополії. Обмеження монополізму в економіці.

4. Правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4.1.Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Зловживання монопольним становищем на ринку.

4.2. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

4.3. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань.

5. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

6. Правопорушення законодавства про недобросовісну конкуренцію.

6.1. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Порівняльна реклама.

6.2. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

6.3.Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею.

7. Юридична відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...