Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Індивідуально-дослідні завдання.

1. Скласти схему-характеристику видів господарсько-правової відповідальності.

2. Підготувати таблицю «Строки застосування господарсько-правової відповідальності»

3. Розробити таблицю-характеристику принципи господарсько-правової відповідальності.

4. Скласти порівняльну таблицю положень Цивільного та Господарського кодексів України про відшкодування збитків.

5. Підготувати порівняльну таблицю положень Цивільного та Господарського кодексів України про штрафні санкції.

6. Скласти порівняльну таблицю положень про оперативно-господарські санкції Господарського кодексу та аналогічних положень Цивільного кодексу України.

7. Розробити схему адміністративно-майнових та господарсько-організаційних адміністративно-господарських санкцій.

8. Підготувати таблицю-характеристику адміністративно-майнових адміністративно-господарських санкцій.

9. Розробити таблицю-характеристику господарсько-організаційних адміністративно-господарських санкцій.

Тема 10: «Правове регулювання банкрутства».

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

1. Правові засоби запобігання банкрутству.

2. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання.

3. Реорганізація та реструктуризація підприємств.

4. Стадії провадження у справах про банкрутство.

5. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.

6. Види правопорушень законодавства про банкрутство.

7. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство.

8. Правове регулювання процедури банкрутства в державах пострадянського простору.

9. Юридичне забезпечення процедури банкрутства у країнах Євросоюзу.

10. Формування законодавства про банкрутство: світова практика.

Індивідуально-дослідні завдання.

1. Скласти схему-характеристику «Законодавство про банкрутство».

2. Підготувати таблицю-характеристику «Ознаки банкрутства».

3. Розробити таблицю-характеристику «Підстави порушення провадження у справі про банкрутство».

4. Скласти таблицю-характеристику «Учасники провадження у справі про банкрутство».

5. Підготувати таблицю-характеристику «Стадії провадження у справі про банкрутство».

6. Розробити таблицю-характеристику «Судові процедури, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство».

7. Скласти таблицю-характеристику «Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство».

8. Підготувати таблицю-характеристику «Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство».

9. Розробити таблицю-характеристику «Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство».

10. Підготувати таблицю-характеристику «Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство».

11. Скласти порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм (кооперативи, господарські товариства, фермерські господарства)».

12. Розробити порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів з виключним видом діяльності (банки, інститути спільного інвестування, страхові компанії)».

Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

2. Сфера торгівлі та її правове регулювання.

3. Договори, що укладаються у сфері торгівлі.

4. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів.

5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

6. Договір енергопостачання.

7. Правила продажу не продовольчих та продовольчих товарів. Особливості торгівлі на ринках.

8. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення торгової діяльності.

9. Оренда майна у сфері господарських відносин.

10. Лізинг у сфері господарської діяльності.

11. Торговельно-біржова діяльність.

12. Міна (бартер) у сфері господарювання.

13. Зберігання у товарному складі.

Індивідуально-дослідні завдання.

1. Скласти проект господарського договору купівлі-продажу.

2. Підготувати проект договору поставки.

3. Розробити проект договору контрактації сільськогосподарської продукції.

4. Скласти проект договору міни (бартеру).

5. Підготувати проект договору зберігання у товарному складі.

6. Розробити проект договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

7. Скласти проект договору на користування чужим майном (договір оренди, договір лізингу).

 

Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності»

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

1. Відкриття рахунків у банках України.

2. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в іноземних банках.

3. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів підприємництва.

4. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

5. Правове регулювання обігу готівки.

6. Кредит як форма інвестування.

7. Кредитні ресурси.

8. Кредитування суб’єктів господарювання.

9. Правові проблеми іпотеки в Україні.

10.Законодавство про страхування у сфері господарювання.

11.Фондова біржа.

12.Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.

13.Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів.

14.Державний фінансовий аудит.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...