Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ. СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

І ВТРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

 

ТЕМА 6. Енергетичні ресурси. Споживання енергетичних ресурсів у процесі виконання транспортної роботи. Методи енергозбереження.

 

Основні питання лекції:

 

1. Аналіз факторів, що впливають на перевитрати електроенергіі

2. Втрати електроенергії в системі електропостачання рухомого складу

3. Споживання та втрати електроенергії в рухомому складі

 

 

Основний зміст лекції:

1. Аналіз факторів, що впливають на перевитрати електроенергіі

1. Електрифікований транспорт – крупний споживач електроенергії. Тому майже незначне зниження витрат енергії має суттєве значення. Витрата електроенергії на 1т×км в залежності від типу транспорту і профілю шляху коливається в дуже широких межах. Середнє значення питомих витрат електроенергії при експлуатації сучасного рухомого складу міського електротранспорту наступне: тролейбус – 120-200, трамвай – 40-90, метрополітен – 40-60 Вт×год / т×км.

Витрати та втрати електроенергії за елементами системи електропостачання і рухомого складу на 1 км шляху представлено на рисунках 3.4.1 і 3.4.2.

 

Рис. 3.4.1. Середні поелементні витрати електроенергії на 1 км шляху для трамвайного вагона Т-3

 

Рис. 3.4.2. Середні поелементні витрати електроенергії на 1 км шляху для тролейбусів ЗіУ - 9

2. . Втрати електроенергії в системі електропостачання рухомого складу

Передусім втрати електричної енергії мають місце на перетворювальних агрегатах тягової підстанції. Ці втрати складаються з витрат в трансформаторі та вирівнюючому реакторі, а також в вентилях [337]. Ці втрати можна визначити за формулою:

, (3.33)

де Кн – коефіцієнт навантаження;

н.тр, DРн.ур – навантажувальні втрати в трансформаторі та уравнюючому

реакторі,кВт;

в – втрати в вентилях, кВт;

хх.тр, DРхх.ур, DРхх.в – втрати холостого ходу в трансформаторі,

вирівнюючому реакторі, кВт.

Коефіцієнт корисної дії, який знаходиться в межах 0,92 – 0,94, можна отримати за формулою:

, (3.34)

де Pd – номінальна потужність агрегату на стороні випрямленого струму, кВт

втр – сума втрат в агрегаті, кВт.

Наступна ступінь передачі електроенергії – контактна мережа. При проходженні струму по контактній мережі контактний провід нагрівається, що призводить до втрат електричної енергії, які можна розрахувати за формулою [338]:

, (3.35)

де Іекв – еквівалентний струм, А;

r – параметр тягової мережі, Ом/км;

l – довжина тягової мережі, км.

Коефіцієнт корисної дії мережі знаходиться в межах 0,9 – 0,92.

Характерним для всього електричного транспорту є втрати електричної енергії на контакті “контактний провід – струмоприймач”. Ці втрати мають місце за рахунок нагрівання контактного проводу[339].

, (3.36)

де Sк – площа контакту струмоприймача з контактним проводом, см2;

jк – щільність струму, А/см2;

rк – коефіцієнт контактного опору, Ом×Н;

pк – тиск на контактний провід, Н/см2.

 

 

3. Споживання та втрати електроенергії в рухомому складі

 

Визначення питомих витрат електроенергії трамвайними вагонами

проводиться відповідно до Методичних рекомендацій. ГКН 02.05.032:2006

 

ГАЛУЗЕВІ КОМУНАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Визначення питомих витрат електроенергії трамвайними вагонами. Методичні рекомендації. Експериментальний спосіб ГКН 02.05.032:2006   Вводяться вперше  

 

Чинні від 2006 –10 – 1 ХХ

Сфера застосування

 

Ці методичні рекомендації призначені для порівняння питомих витрат електроенергії трамвайними вагонами різних типів, вагонів одного типу до і після проведення на них модернізації із заміною електричного обладнання.

 

Нормативні посилання

 

ДСТУ 4224:2003 Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 6962-75 Транспорт электрофицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений (Транспорт електрифікований з живленням від контактної мережі. Ряд напруг)

ГОСТ 8802 –78 Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия (Вагони трамвайні пасажирські. Технічні умови)

 

Терміни та визначення понять

 

Нижче подано терміни вжиті в цьому стандарті та визначення позначених ними понять.

3.1струмова уставка

Задана стала величина струму, що підтримується системою автоматичного регулювання

3.2 маса спорядженого вагона – за 3.1.22 ДСТУ 4224

3.3 рекуперована енергія

Електрична енергія, яка віддається в контактну мережу тяговим електроприводом вагона, що працює у гальмівному режимі

3.4 гальмівний режим

Режим руху, при якому електроприводом або механічним гальмівним приводом на ободі коліс створюється сила, яка протидіє руху вагона

3.5 коефіцієнт використання електричної енергії

Відношення кінетичної енергії трамвайного вагона до величини електроенергії, що спожита з контактної мережі

3.6 коефіцієнт питомих витрат електроенергії

Витрати електроенергії при розгоні трамвайного вагона до швидкості 40 км/год віднесені на одиницю площі пасажирського салону.

 

Познаки та скорочення

 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки

ТЕД – тяговий електричний двигун

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...