Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЦ1 Організаційні - забезпечення раціонального управління потоками матеріальних, енергетичних, трудових, інформаційних та фінансових ресурсів.

ЛЦ2 Технічні - забезпечення раціонального споживання та зменшення втрат ресурсів міського електротранспорту.

ЛЦ3 Економічні - зменшення собівартості пасажирських перевезень та матеріальне заохочення раціонального використання ресурсів.

ЛЦ4 Соціальні - формування виробничого колективу та організація його

соціального розвитку.

—————————————————————————-

ЛЦ1 Організаційні

- забезпечення раціонального управління потоками матеріальних, енергетичних, трудових, інформаційних та фінансових ресурсів.

 

 

1.1. Вдосконалення системи ТО і Р.

1.2. Вдосконалення структури парку.

1.3. Оптимізація випуску рухомого складу.

1.4. Регламентування робіт.

1.5. Підбір та розстановка кадрів.

1.6. Організація фірмового ТО Р.

1.7. Вдосконалення планування режиму праці та відпочинку водіїв.

1.8. Реконструкція об’єктів МЕТ.

1.9. Інформаційне забезпечення.

1.10. Нормативне забезпечення.

1.11. Вдосконалення правових відносин.

1.12. Організація контролю за споживанням ресурсів.

1.13. Вдосконалення системи обліку ресурсів.

1.14. Впровадження систем діагностування.

1.15. Організація автоматизованих робочих місць.

1.16. Вибір напрямків і методів діяльності.

1.17. Формування виробничих програм.

1.18. Поточне та перспективне довгострокове планування, розробка стратегій.

1.19. Вдосконалення організаційної структури управління підприємством.

1.20. Створення системи контролю якості продукції та послуг.

1.21. Організація проведення науково-дослідних робіт.

1.22. Планування зменшення витрат всіх видів ресурсів.

1.23. Планування матеріально-технічного забезпечення.

1.24. Розробка ситуаційних планів для екстремальних ситуацій.

1.25. Робота з вивчення попиту на транспортні послуги.

1.26. Вивчення та врахування ситуації з альтернативними перевізниками.

1.27. Спеціалізація підприємств та їх структурних підрозділів.

1.28. Централізація і децентралізація управління та виробництва.

1.29. Організація моніторингу ресурсовикористання.

1.30. Організація підрозділів маркетингу.

1.31. Розширення реклами.

1.32. Визначення напрямків та розмірів капітальних вкладень.

1.33. Створення науково-виробничих та навчальних комплексів.

1.34. Атестація робочих місць.

1.35. Щотижневі рейди для перевірки стану трудової дисципліни та охорони праці.

1.36. Періодичний перегляд штатного розпису та його оптимізація.

1.37. Організація реклами та просування продукції та послуг на ринку.

1.38. Підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл).

ЛЦ2 Технічні

- забезпечення раціонального споживання та зменшення втрат

ресурсів міського електротранспорту.

 

2.1. Впровадження новітніх досягнень науки і техніки.

2.2. Обновлення технічних засобів МЕТ.

2.3. Модернізація технічних засобів МЕТ.

2.4. Впровадження нових ресурсозберігаючих технологій.

2.5. Розробка та впровадження технічних засобів діагностування.

2.6. Технологічна підготовка виробництва.

2.7. Метрологічне забезпечення виробництва.

2.8. Автоматизація виробничих процесів.

2.9. Механізація трудомістких робіт.

2.10. Технічне та програмне забезпечення автоматизованих робочих місць.

2.11. Винахідницька та раціоналізаторська робота.

2.1. Впровадження оборотних циклів використання природних ресурсів, зокрема систем оборотного водопостачання.

2.13. Регенерація мастильних матеріалів та електроліту акумуляторних батарей.

2.14. Підвищення рівня екологічності послуг (шумове забруднення, вібрація, магнітне поле, радіаційний фон, хімічні речовини та ін.).

 

ЛЦ3 Економічні

- зменшення собівартості пасажирських перевезень та матеріальне заохочення раціонального використання ресурсів.

 

3.1. Впровадження госпрозрахункових відносин на різних рівнях.

3.2. Вдосконалення планування споживання ресурсів.

3.3. Вдосконалення форм і методів оплати праці та преміювання.

3.4. Використання економічних важелів та стимулів управління, категорій вартості (собівартість, прибуток, тариф, ціна та ін.).

- встановлення рівня цін і тарифів на продукцію та послуги;

- розпорядження прибутками (доходами) від господарської діяльності, що залишаються після виплати податків і внесення інших обов’язкових платежів;

- план по труду.

3.5. Визначення структури та вибір джерел фінансування, постачальників продукції та послуг:

- здавання в оренду земельних ділянок, виробничих та допоміжних приміщень;

- виявлення можливих втрат і вигод;

- лізинг;

- створення вигідних умов для інвесторів;

- управління портфелем цінних паперів;

- кредитування;

- дивидентна політика.

3.6. Мінімізація виплат податків.

3.7. Завдання з підвищення продуктивності праці.

3.8. Оцінка фінансових потоків.

3.9. Оцінка платіжного балансу.

3.10. Матеріальне заохочення винахідницької та раціоналізаторської роботи.

3.11. Обґрунтування структури капітальних вкладень та їх раціональне використання (пріоритетні напрямки).

3.12. Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

ЛЦ4 Соціальні

- формування виробничого колективу та організація його

соціального розвитку.

 

4.1. Навчання та підвищення кваліфікації працівників.

4.2. Створення необхідного психологічного клімату в колективі.

4.3. Моральне заохочення працівників.

4.4. Підвищення виробничої та суспільної активності колективу та усіх його членів.

4.5. Вивчення соціальних умов виробництва та особливостей кожного члена.

4.6. Вивчення та впровадження передових виробничих традицій та досвіду.

4.7. Забезпечення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

4.8. Забезпечення безпечних умов праці.

4.9. Терміни і умови прийому на роботу.

4.10. Доплати за вислугу років.

4.11. Соціальний захист за віком та в зв’язку з хворобою.

4.12. Ротація кадрів.

4.13. Просування по службі і організація кар’єри.

4.14. Підвищення ступеня привабливості виконуваних видів діяльності.

4.15. Утворення нових робочих місць або їх відтворення.

4.16. Підвищення рівня зайнятості.

4.17. Використання мотивації стимулювання працівників.

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...