Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

 

Предметна комісія механічних дисциплін

 

 

Конспект лекцій

з дисциплін

«Взаємозамінність стандартизація і технічні вимірювання»

 

Спеціальність 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах

і автоматичних лініях

 

Спеціальність 5.05050202 Обслуговування верстатів з ПУ та РТК

 

 

Підготувала:

Литовченко Ольга Миколаївна, викладач спеціальних дисциплін Машинобудівного коледжуДніпропетровського національного університетуімені

Олеся Гончара

 

Розглянуто та схвалено на засіданні предметної комісії

механічних дисциплін

Протокол №

Голова комісії __________________ Л. І. Зайцева

(підпис)

ЗМІСТ

1. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Державна система стандартизації

1.1.2 Обєкти стандартизації

1.1.3 Види стандартів

1.1.4 Стадії розробки стандартів.

1.2 Принципи та методи стандартизації.

1.3 Державна система стандартизації на Україні

1.4 Якість продукції.

2 ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ДОПУСКИ, ПОСАДКИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

2.1 Основи взаємозамінності

2.2 Єдина система допусків і посадок

2.2.1 Розміри, граничні відхилення та допуски.

2.2.2 З'єднання і посадки.

2.2.3 Системи допусків і посадок. Загальні положення

2.2.4 Позначення полів допусків, граничних відхилень і посадок на кресленнях

2.3 Нормування, методи і засоби контролю шорсткості поверхні

2.3.1 Загальні поняття

2.3.2 Позначення шорсткості на кресленнях

2.4 Відхилення і допуски форми

2.4.1 Відхилення форми

2.4.2 Відхилення і допуски розташування

2.5 Метрологія і технічні вимірювання

2.5.1 Загальні поняття

2.5.2 Вибір вимірювальних засобів.

2.5.3 Основні метрологічні показники

2.5.4 Вибір вимірювальних засобів

2.5.5 Міри лінійних і кутових величин

- Плоско-паралельні кінцеві міри довжини

- Кутові міри

- Щупи

2.5.6 Штангенциркуль

2.5.7 Мікрометричні вимірювальні інструменти

2.5.8 Важільно-механічні та важільно- зубчасті прилади

- Прилади з зубчастою передачею (індикатор годинникового типу: побудова, використання, індикаторний нутромір).

- Індикатор годинникового типу

- Важільно-зубчасті прилади (важільній мікрометр, важільна скоба).

2.6 Гладкі калібри та їх допуски

2.6.1 Загальні відомості

2.6.2 Класифікація калібрів

2.6.3 Калібри для контролю гладких циліндричних виробів.

2.6.4 - Схеми розташування полів допусків

2.6.5 Позначення на кресленнях допусків форми і розташування

2.7 Система модулів і посадок підшипників кочення (самостійно)

2.8 Допуски кутів. Взаємозамінність конічних з’єднань. (самостійно)

2.8.1 Кутові розміри і допуски на них.

2.9 Розмірні ланцюги (самостійно)

2.10 Взаємозамінність, методи і засоби контролю з’єднань (самостійно)

2.11 Взаємозамінність шпонкових шліцьових з’єднань

2.11.1 Загальні поняття

2.11.2 Допуски і посадки з'єднань з прямобічним

профілем зубів

2.11.3 Допуски і посадки шліцьових з'єднань з евольвентним профілем зубів

2.12 Взаємозамінність, методи і засоби контролю зубчастих і черв’ячних передач

2.12.1 Загальні положення

2.12.2 Контакт зубів в передачі

2.12.3 Бічний зазор

2.12.4 Позначення точності коліс і передач

2.12.5 Вибір ступеня точності і контрольованих параметрів зубчастих передач

2.12.6 Допуски зубчастих конічних і гіпоїдних передач

 

 

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Державна система стандартизації

Загальні положення

 

Стандартизація - це встановлення та використання обов'язкових норм, вимог та правил з метою упорядковування діяльності у визначеній області. Стандартизація грунтується на об'єднаних досягненнях науки та техніки і є основою взаємозамінності.

Стандарт - це нормативний документ по стандартизації, який встановлює комплекс норм, правил та вимог до об'єкта стандартизації. Стандарти розробляються як на матеріальні речі, так і на об'єкти організаційно-методичного та загально-технічного характера.

Технічні умови (ТУ) - нормативний документ по стандартизації, який встановлює комплекс вимог до конкретних виробів, магеріалів і т. д., до їх виготовлення та контроля.

З 1993 р. в Україні діє державна система стандартизації ДСС, яка складається з 5 стандартів: ДСТУ 1.0.-93 та інші , яке встановлює організаційні, методичні, практичні основи стандартизації в усіх галузях народного господарства.

ДСС визначає категорії стандартів України:

ДСТУ – державний стандарт України;

ГСТУ - галузевий стандарт України;

СТТУ - стандарти науково-технічних та інших товариств та спілок;

ТУ - технічні умови України;

РСТУ- республіканський стандарт України. (діють до скасування)

 

Міждержавні стандарти, які застосовуються в Україні:

ГОСТ – государственный общесоюзный стандарт (рос.).

ОСТ -отраслевой стандарт (рос.).

РСТ — республиканский стандарт (рос.).

СТП- стандарт предприятия (рос.).

СТ ІСО - стандарт ІСО (рос.).

СТ СЭВ - стандарты СЭВ (совета экономической взаимопомощи) (рос.).

ТУ - технические условия (рос.).

 

Обєкти стандартизації

 

ГОСТ — встановлює вимоги переважно до продукцї масового та серійного виробництва міжгалузевого використання, встановлює загальні норми, терміни і т. п.

1.Загальнотехнічні та організаційно-методичні правила і норми, ряди нормальних розмірів, норми точності зуб. передач, допуски та посадки, розміри та допуски різьби і т. п.

2. Науково-технічні терміни та визначення.

3. Одиниці фізичних величин та їх еталони.

4. Методи повірки засобів для вимірювання.

5. Системи документації та інше.

ОСТ - об'єкти, які не відносяться до області дії ГОСТ. Наприклад, технологічна оснастка та інструмент.

РСТ - продукція і документація внутрішньореспубліканського використання. Номенклатура продукції РСТ повинна бути узгоджена з ГОСТ.

СТП - на продукцію, правила, методи, які мають застосування тільки на даному підприємстві

ТУ- розроблюється на конкретну продукцію.

 

Види стандартів

Стандарти ділять на види

1. Технічних умов.

2. Параметрів (розмірів).

3. Типів, марок, сортаменту.

4. Конструкцій.

5. Правил приймання.

6. Методів випробування.

7. Методів та засобів повірки мір та вимірювання приладів.

8. Правил експлуатації та ремонту.

9. Типових тех. процесів.

 

1.1.4 Стадії розробки стандартів.

 

Роботи по стандартизації плануються на державному рівні та на підприємствах. Порядок розроблення стандартів встановлюється ДСТУ 1.2 – 93

1. Організація розробки стандарта

2. Розробка проекту стандарту першої редакції.

3. Аналіз та розробка проекту стандарту остаточної редакції.

4. Затвердження та державна реєстрація стандарту.

5. Видання стандарту.

 

Стандартизація – це діяльність, що полягає у розробленні і встановленні вимог, норм, правил, характеристик, які забезпечує право споживача на придбання товару належної якості за доступну ціну і безпеку при користуванні цим товаром.

З визначення терміну випливає основна мета стандартизації – досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній, практично будь-якій, галузі. Мета стандартизації досягається на основі спеціально для цього розроблюваних положень, вимог, норм або тверджень. Причому з їх допомогою можна вирішувати реально існуючі, плановані або майбутні, потенційні завдання. Основними результатами, які досягаються в результаті діяльності з стандартизації є підвищення відповідності продукту, послуги, або процесу їх функціональному призначенню, усунення технічних перешкод в міжнародному товарообміні, сприяння науково-технічному прогресу і співпраці в різноманітних галузях.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...