Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Позначення шорсткості на кресленнях

ГОСТ 2.309 - 73 * встановлює позначення шорсткості поверхонь і правила нанесення їх на кресленнях виробів.

На рис. 2.6 наведена структура позначення шорсткості. При позначення шорсткості тільки по параметру застосовують знак без полиці.

Рисунок 2.7 - Структура позначення шорсткості поверхні

 

Приклади позначення шорсткості на кресленнях наведені на рис. 2.8. У позначенні числового значення параметра Ra символ не вказується (див. рис. 2.8).

Рисунок 2.8 - Приклади позначення шорсткості на кресленнях

 

Якщо параметри Rа, Rz, Rmax визначені на базовій довжині відповідно до ГОСТу 2789 - 73 *, то ці базові довжини не вказуються у вимогах до шорсткості (рис. 2.8, б).

При необхідності додатково до параметрів шорсткості поверхні встановлюються вимоги по напрямку нерівностей поверхні (табл. 14.1), а також за способом або послідовності способів отримання (обробки) поверхні. При цьому спосіб обробки вказують лише у випадках, коли він є єдино прийнятним для отримання необхідної якості поверхні

 

Таблиця 2.1 - Напрями нерівностей поверхні по ГОСТу 2789 – 73*

Типи напрямки нерівностей Схематичне зображення Умовне позначення
паралельне    
Перпендикулярне
перехрещуються
довільний
колоподібне
радіальне

 

При вказівці двох і більше параметрів шорсткості поверхні значен-ня параметрів записують зверху вниз в наступному порядку: висота неровнос-тей профілю, крок нерівностей профілю, відносна опорна довжина профілю (рис.. 2.8,, а).

Допускається застосовувати спрощене позначення шорсткості поверхно-стей з роз'ясненням його в технічних вимогах креслення (рис. 2.8, в).

Допустимі значення Rа і Rz в залежності від допуску розміру і форми встановлені за чотирма рівнями відносної геометричної точності, визна-ділячи співвідношенням допусків геометрії та розміру відповідно:A=60 %, B=40 %, С=25 % и D < 25% (табл. 2.2).

 

Таблиця 2.2 - Параметри шорсткості залежно від допусків розміру IT и формы Tф

При допуске формы Tф в процентах от допуска размера IT Параметр Ra Параметр Rz
А = 60% Ra £ 0,05IT Rz = 0,2IT
В = 40% Ra £ 0,025IT Rz = 0,1IT
С = 25% Ra £ 0,012IT Rz = 0,05IT
D < 25% Ra = 0,15Tф Rz = 0,6Tф

 

Відхилення і допуски форми

Відхилення форми

До відхилень форми відносяться відхилення прямолінійності, площина-ності, круглості, профілю поздовжнього перерізу і ціліндрічності.

Відхилення форми плоских поверхонь. Відхилення від плоскостно-сті визначають як найбільшу відстань D від точок реальної поверхні до прилеглої площини в межах нормованого ділянки (рис. 2.10, а). Приватними видами відхилень від площинності є опуклість (рис. 2.10, б) і вогне-тости (рис. 2.10, в). Відхилення від прямолінійності визначають як більшу відстань D від точок реального профілю до прилеглої прямій.

Відхилення форми циліндричних поверхонь. Відхилення від кру-Глостіі - найбільша відстань D від точок реального профілю до прилеглої кола (рис. 2.10, б і в). Приватними видами відхилень від круглості є овальність і ограновування (рис. 2.9, а і б). Ограновування може бути з парним і непарним числом граней. Огранювання з непарним числом граней характеризується рівністю розміру d (рис. 2.9, б).

D Відхилення від циліндричності - найбільша відстань D від точок реальної поверхні до прилеглого циліндра в межах нормованого ділянки L (рис. 2.9, в).

 

Таблица 2.3 - Допуски форми та розташування та їх умовні знаки

Группа допусков Вид допуска Знак Группа допусков Вид допуска Знак
Допуски формы Прямолинейности   Суммарные допуски формы и расположения Радиального биения  
Плоскостности   Торцового биения
Круглости   Биения в заданном направлении
Профиля продольного сечения   Полного радиального биения  
Цилиндричности   Полного торцового биения
Допуски расположения Параллельности  
Перпендикулярности   Формы заданного профиля  
Наклона  
Соосности  
Симметричности   Формы заданной поверхности  
Позиционный  
Пересечения осей  

 

Відхилення профілю поздовжнього перерізу - найбільша відстань D від точок утворюють реальної поверхні, що лежать в площині, що проходить через її вісь, до відповідної сторони прилеглого профілю в межах нормуючої ділянки (див. Рис. 2.10). Відхилення профілю поздовжнього перерізу характеризують відхилення від прямолінійності і паралельності утворюють.

Приватними видами відхилення профілю поздовжнього перерізу є ко-нусоподібність (рис. 2.10, г), бочкооподібність (рис. 2.10, д) і седлообразно (рис. 2.10, е).

Рисунок 2.9 - Відхилення форми плоских поверхонь

Рисунок 2.10 - Відхилення форми циліндричних поверхонь

Відхилення D від прямолінійності осі (або лінії) у просторі і поле допуску прямолінійності осі Т показані на рис. 2.10, ж.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...