Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Психология: 12 Страница

Данная категория - Психология на нашем сайте имеет 12945 страниц.

Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ. ОЦІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. ТЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОТРЕБ УСІХ УЧНІВ. Взаємозв'язок диференційованого викладання та оцінювання Другий стовп: політика і лідерство, спрямовані на надання підтримки Третій стовп: процеси, що відбуваються у школах і класах, які ґрунтуються на підтвердженій результатами досліджень практичній діяльності Четвертий стовп: гнучка навчальна програма і викладання Шостий стовп: змістовна рефлексія Сьомий стовп: необхідне навчання і ресурси Тести інтелекту: що вони собою являють і цілі їх проведення Оперативна короткочасна пам'ять Основні методи оцінювання для навчання Формулювання вимірюваних (специфічних) задач Оцінювання на основі теорії множинного інтелекту Гарднера Оцінювання на основі несистематичної інформації Роль консультаційно-педагогічної групи в підготовці ІНП Приклад. Найкращі наміри, що вилилися в нежиттєздатну практику Приклад. Специфічні задачі для Джеремі Графік і методи перегляду та моніторингу ІНП Диференційоване викладання та універсальний дизайн Адаптації та модифікації курикулуму Економічні проблеми охорони праці. Економічне значення охорони праці. Ориентировочная схема изучения индивидуально-психологических особенностей личности учащегося НД - недоверие к новым людям, вещам, ситуациям. Памятка по профилактике экзаменационного стресса Она отключила плеер и ,достав из сумочки платочек вытерла уголки глаз и закрыв глаза ,из них стали течь еще сильней и теперь она сидела со стеклянным взглядом и слезы тихо стекали из глаз. Она отвернулась в окно элюминатора и уставила туда свой взгляд.Пока заполнялся самолет,к ней подсел молодой человек ,он видел ее состояние,и начал разговор. Он зашел в дом и Кет учуяла запах слегка чего-то подгорающего ,и побежала гоном на кухню.Томас пошел за ней.Она успела предотвратить пожар и уставилась на Тома. Она прошлась к шкафу открыв его ,на изьяла все что необходимо и стала собираться.И тут в комнату вломились. Они начали есть,Кетрин попеременно что-то записывала на лист. Она порылась в баночках и достала две баночки, открыв одну из баночек ,она стала брать крем и наносить его на кожу. И он быстро перехватил удар сковородой и зажал ее в своих обьятях. Эгле села за пряжу. День прядет, другой прядет, а кудель все не убывает. Будто даже больше становится. Девушки сели за стол и начали разговариваь. Кетрин подняла кольцо и оно превратилось в змею и обвило ее безымянный палец и голова закусила конец.И красивое золотое кольцо с янтарным камешком закрепилось на безымянном пальце . Пары прошли великолепно.Все группы у которых была психология сдали зачет все и даже без троек. Девушки вышли из туалетной комнаты и пройдя немного оказались в большом зале. Формирование и развитие лидерских качеств личности. Тезаурус психологии делового общения. Диагностика психологической атмосферы в группе Тренинг общения и межличностные отношения Художественный руководитель творческого коллектива: профессиональные и личностные качества Педагогическое взаимодействие руководителя и участников творческого коллектива Вимоги до контрольної роботи з навчальної дисципліни «Розвиток гуманістичних напрямів у психології особистості» Поняття та характеристики самості за А.Маслоу. Е.Фромм: поняття свободи. Механізм втечі від свободи. Позитивна свобода. Поняття феноменології. Філософські основи феноменологічної психології (Е.Гусерль, М.Хайдегер). Екзистенційна психологія Роло Мея (поняття буття-у-світі та небуття, поняття тривоги, онтологічна провина, поняття любові, свобода і доля). Екзистенціальний аналіз Л. Бінсвангера. Антипсихіатричний рух: Р. Лейнг II. Из истории возникновения и развития психолингвистики. Психолого-педагогическая культура семьи Технология индивидуального консультирования Технология профилактики и преодоления межличностных конфликтов Історія розвитку кримінальної психології. Кримінально-психологічні ознаки злочину. Визначення та характеристика поняття «правопорушник». Спільне і відмінне в поняттях «злочинець» і «особа, яка скоїла злочин» (в зошиті). Раздел 1. Теоретический обзор представлений молодежи об образе современного военного. История возникновения понятия военный. Роль семьи в становлении представлениях о военных. Основные проблемы формирования образа военного (причины ложного представления о военных) Раздел 3. Анализ образа военного в представлении современной молодежи. Анализ результатов эмпирического исследования. Глава 1. Система управления персоналом в ресторанном бизнесе Особенности подбора персонала в индустрии гостеприимства Особенности мотивационных программ для сотрудников ресторана Глава 2. Оценка эффективности системы управления персоналом в ресторане «Тануки» Должностные обязанности персонала ресторана Оценка эффективности обучения в ресторане «Тануки» Двухфакторная теория Фредерика Герцберга о мотивации. Система оценки и развития персонала в ресторане «Тануки» Предложения по организации командного духа и система контроля коллектива в ресторане «Тануки» РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ ДИТЯЧОЇ ТРИВОЖНОСТІ Основні ідеї та мета застосування казкотерапії. Терапевтичні прийоми та методи роботи з казкою. Функції казки, як терапевтичної технології. Психологічні особливості використання казкотерапії, як засобу корекції тривожності у дітей Діагностика рівня тривожності дітей старшого дошкільного віку за методикою Р. Теммл, М. Дорки і В. Амен « Вибери потрібне обличчя» Методичні рекомендації для дорослих щодо особливостей використання казок у роботі з дошкільниками Методология и методы научного исследования Принципы организации педагогического процесса Естественнонаучная парадигма в науке Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологии Методы описательной психологии (субъективные) Эксперимент как метод психологического исследования Аннотация основного учебного пособия с обоснованием выбора его использования в учебном процессе Объект и предмет психологии управления ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ Индивидуальные особенности личности и их влияние на поведение личности в организации Социально-психологический климат, его показатели Отличительные характеристики лидера и руководителя Личностные черты руководителя и менеджерские характеристики Лекция 9. Психологические критерии информационного взаимодействия в системе управления Современные средства организационной и информационно-вычислительной техники Лекция 10. Управленческое общение Организационные преграды в коммуникациях. Проведение собраний и совещаний Обход рабочих мест прием посетителей Лекция 12. Управление конфликтами в коллективе Лекция 13. Инженерно-психологические особенности управления Тема 6. Психология мотивации персонала (дополнительные материалы) Вкажіть метод науково-педагогічного дослідження, який полягає у вивченні структури і стилю взаємин в колективі. Вкажіть правильне вирішення педагогічної ситуації. Для проходження виробничої практики ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Розділ 4. Облік необоротних активів. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Взрослые - это заскорузлые дети Всё, что я хочу - правильно для меня Подростковый нарциссизм: что нормально, а что нет ПРИНЦИПЫ выживания: держать в узде подростковый нарциссизм Нарциссизм и зависимость: связь с чувством стыда Соответствие употребляемых наркотиков задержкам процесса сепарации-индивидуации Принципы выживания: борьба с навязчивостью - моей и вашей Влюбленность нарциссической личности: иллюзия слияния Высота, на которой захватывает дыхание: история о Деннисе и Кристине Восемь характерных черт нарциссической личности, обладающей властью Попавшиеся в паутину: как нас искушают нарциссические личности Нарциссизм и старение: зеркало треснуло Искажение реальности: «фантазия - это все» Семь родительских установок, формирующих нарциссических детей Социально-педагогическая и психологическая служба Функциональная асимметрия полушарий голоного мозга III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЕВОРУКИХ Моторики руки у проблемных детей Асимметричная двуручная деятельность Тренировка асимметричных движений Развиваем правое полушарие головного мозга У учащихся кружка «МУРАВЕЙНИК» УО «ГЦВР» КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ Полушарное функциональное распределение Цветовой символизм древних народов Ближнего Востока, Центральной Азии и Египта Цветовой символизм в философских учениях Воздействие цвета на вегетативную нервную систему Воздействие цвета на центральную нервную систему и психическую деятельность человека Цветовые предпочтения детского возраста Цветовые предпочтения взрослого населения Отношение к цвету в процессе мышления ГЛАВА 3. Отношение к цвету при психических заболеваниях Цветовое зрение у больных шизофренией Клиника шизофрении и цветовые выборы больных Психосемантика цвета при шизофрении Маниакально-депрессивный психоз Основы интерпретации цветового теста Люшера Цветовой тест отношений (ЦТО) Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда Раскрась или заштрихуй фигуры: синим цветом — в правом верхнем углу; красным — в левом нижнем углу; зелёным — в правом нижнем углу; оранжевым — в левом верхнем углу. Объясни, где расположены треугольники и круги. Нарисуй любую фигуру в квадрате и объясни, где она находится. Природа леворукости:гипотезы и теории Определение леворукости. Тесты и методики А как быть, если ребенок одинаково хорошо владеет и правой, и левой рукой? Как подготовить леворукого ребенка к школе Язык включает в себя психический компонент Современное состояние психолингвистики Критический период для освоения речи Теория формирования языкового сознания в онтогенезе Трансформационно-генеративная грамматика Н. Хомского Неосознаваемость восприятия речи Соотнесение речи с действительностью Механизм вероятностного прогнозирования Включённость текста в неречевую деятельность Роль эксперимента в психолингвистике Метод семантического дифференциала Методика заканчивания предложения Методика прямого толкования слова Гипотеза лингвистической относительности Ошибки при изучении иностранного языка Речь в состоянии эмоциональной напряжённости Речь при акцентуациях и психопатиях Речь при отдельных заболеваниях Тема 10. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК НАУКА О РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ СЛУХА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУРДОПСИХОЛОГИЯ В США (Исторический экскурс) ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ СЛУХА Психологические исследования самооценки ГЛАВА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И. М. Соловьев. ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. РОЛЬ СЛУХА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ Ф.Ф.Рау. О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ У ГЛУХИХ ДЕТЕЙ Ж.И.Шиф. РОЛЬ РЕЧИ В РАЗВИТИИ НАГЛЯДНЫХ ОБОБЩЕНИЙ ЦВЕТА О ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВ У ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ОВЛАДЕВАТЬ РЕЧЬЮ А. В. Запорожец. РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАКТИКИ И РЕЧИ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ А. А. Катаева. РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ИНТЕЛЛЕКТА Т. В. Розанова. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ У ГЛУХИХ ДЕТЕЙ Пьер Олерон. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЛУХОГО РЕБЕНКА Л.И.Тигранова. ОБУЧАЕМОСТЬ КАК УСЛОВИЕ И ПОКАЗАТЕЛЬ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Особенности дружеских отношений в классе (группе) Лучше всё держать в ясности и чистоте Есть продолжение: 19 мая. Лекция детского психиатра-суицидолога Елены Вроно Шесть дней шесть ночей, или Кит № 34 Почему вдруг захотела? Девушка объясняет: это началось после видео и песен, которые ей скинули из группы. Кто все это делает? Мы видим только краешек поверхности айсберга, мелких бесов, обслуживающих какую-то чудовищную систему, и не знаем, кто Воланд. Особливості виховної роботи в школах інтернатах Навчально - пізнавальна діяльність в школі - інтернаті РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ Мета і завдання гурткової роботи Восстановите соответствие между классом ситуаций и соответствующим ему уровнем психического здоровья Специфика консультирования заключается в отказе от концепции В reштальт-консультировании собственные техники консультирования существуют в следующих формах Метод, который снимает обусловленность с неадаптивных привычек реагировать тревогой на поведение других людей двумя способами: изменяя манеру их речи и образ действий и ослабляя страх клиентов - это Установите соответствие между основными принципами работы социально-психологических служб с семьями и их особенностями Установите соответствие между принципами взаимодействия на уровне “консультант - клиент” и их сущностью МЕТОДИКА «ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ» - РОДИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕСПРИЗОРНЫМИ И БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ Проблема детской беспризорности в современной России Социальная работа с беспризорными детьми Социальная работа с беспризорными детьми в условиях ГУ МО «Истринский социальный приют для детей и подростков» Пути совершенствования практики социальной работы с беспризорными детьми в условиях социального приюта Поведение с собеседниками различных психологических типов Разрядка отрицательных эмоций и техника самоуспокоения ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ 1 Оценка и направленность работы над собой ТЕСТ «ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ» Нота, памятная записка, меморандум Инструкция участнику переговоров Первые контакты с партнером (предпереговоры) Совещание - это форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с коллективом посредством обмена мнениями. Позаботьтесь о выборе правильного момента Иные формы протокольных контактов ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ 2 Понятие и виды вербального общения Техника и тактика аргументирования Обращение внимания не на очевидные, а на скрытые достоинства собеседника или его окружения. Критерии оценки устного выступления Напишите предложения, включив в них новые профессиональные слова таким образом, чтобы смысл нового слова адекватно вписывался в контекст предложения. ТЕСТ «УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВЛИЯТЬ НА ДРУГИХ?» Тест « Речевые барьеры при общении» Назначение невербального общения Жесты неуверенности, нервозности, раздражительности. ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ 4 ТЕМА 5. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ Координационные и интеграционные механизмы. ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ 5 Определение цели, задач и гипотезы исследования Технологии экспериментальных исследований Результаты исследования самооценки младших школьников Результаты корреляционного анализа Информационная психодиагностическая карточка №3 Глава 2 ЯЗЫКОВОЙ/РЕЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ ЕГО РАБОТЫ П. СЛОВО В ЯЗЫКОВОМ/РЕЧЕВОМ МЕХАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА Глава 5 МЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН С ПОЗИЦИЙ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ Глава 6 ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОВА КАК ЕДИНИЦЫ ЛЕКСИКОНА III. ПРОБЛЕМЫ ПРОДУЦИРОВАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РЕЧИ Процесс построения образа результата действия Кому не надо покупать мои курсы Логика жизни или ошибку совершить невозможно Почему у меня нет бесплатных консультаций Человек и вещь. Предметно-вещный мир художественного произведения. Взаимодействие вещного мира и героя в произведении. Виды сюжета. Функции сюжета. Внесюжетные элементы. Самоограничение и сущность человека
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...