Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Демодуляція й обробка сигналу звуку

На вхід тракту обробки сигналу зображення сигнал подається з виходу комутатора К3. Придушення в сигналі складових зображення реалізується фільтром СФ4. Фактично це не один фільтр, а кілька фільтрів, що виконують ту саму функцію, але на різних частотах для різних стандартів. Частоти несущих коливань для різних стандартів [12] приведені в таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1

Стандарти звукового супроводу

Стандарт Система звуку Частота несущої
M,N Моно 4,5
B,G Стерео 5,5/5,74
I Моно 6,0
D,K Стерео 6,5/6,74
L Моно 6,5

 

Виділений сигнал звукового супроводу подається на комутатор аудіо входів (КАВ), що дозволяє здійснити вибір джерела звукового сигналу - основний чи додатковий тракт. З виходу комутатора сигнал надходить на вхід процесора звуку (ПЗ). ПЗ здійснює демодуляцію сигналу різних стандартів і їхню обробку. Як правило, ПЗ містить у собі цифрові регулятори голосності і тембру (ЦРГТ). З виходу ЦРГТ сигнал подається на вхід підсилювача потужності сигналу (РОЗУМ), що здійснює посилення сигналу для подачі його на акустичні системи, а також на вхід підсилювача потужності головних телефонів (ППГТ).

РОЗРАХУНКИ ПІДТВЕРДЖУЮЧІ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРИСТРОЮ

 

Розрахунок режекторных фільтрів придушення звукової складової в каналі обробки зображення

 

У розроблювальному пристрої декодування й обробка сигналів зображення і звуку здійснюється роздільно. Отже, для обробки сигналу зображення необхідно придушити несущу частоту звукового супроводу.

Для різних стандартів віщання рознос частоти між верхньою границею сигналу відео і несущої частоти сигналу звукового супроводу різний, але у всіх стандартах цей рознос невеликий (3...5…5 МГц). для подальшої обробки сигналу відео необхідно забезпечити придушення звукової складової на 40 дБ. Так як фільтр низької частоти не може забезпечити необхідну крутість спаду характеристики після верхньої частоти сигналу відео, придушення за допомогою резонансних peжeкторных фільтрів. Принципова схема такого фільтра приведена на рис. 4.1

 

Рисунок 3.1 Принципова схема режекторного фільтра

 

Резистор R1 і коливальний контур L1С1С2 утворюють дільник напруги. На частоті резонансу контура L1С1С2 активний опір контуру падає, і він шунтує резистор R1. Коефіцієнт передачі такого кола Телевізійний приймач з можливістю прийому сигналів у форматі MPEG-2

на частоті резонансу різко падає, тобто здійснюється придушення у вхідному сигналі складових з частотою резонансу контуру. Таким чином, придушується звукова складова.

Так як треба забезпечити прийом і декодування сигналів, переданих у різних стандартах необхідно перебудовувати частоту резонансу контуру L1С1С2. Цього можна досягти шляхом комутації конденсаторів з різними ємностями. Комутирувати індуктивності недоцільно, тому що моткові вироби, до яких відносяться індуктивності, коштують дорожче, ніж ємності. Параметри фільтра будемо розраховувати для різних частот несущої звуку.

Частоти несущих звукового супроводу приведені в табл. 2.1.

Розрахунок режекторного фільтра для частоти несущої звуку 4,5 .МГц

Для розрахунку задамося початковим значенням індуктивності 0,022 мкГн [24]. Частота резонансу коливального контуру знаходиться по формулі

де

де C=C1+C2.

Додатковий підстроюваний конденсатор С2 вводиться для точного настроювання частоти резонансу контуру для кожного стандарту. Діапазон зміни ємності С2=4...12 пф. При розрахунку будемо використовувати середнє значення ємності конденсатора С2, рівне 8 пФ .

Знайдемо значення еквівалентної ємності контуру

Хвильовий опір контуру розраховується по формулі


 

Для того щоб придушення частоти несущої на виході кола складало 40дБ необхідно забезпечити співвідношення

 

Виходячи з цього, знаходимо:

 

Отже,

 

Приймаємо значення опору R1=63,4 Ом з ряду Е24.

При зміні значення ємності С в подальших розрахунках буде змінюватися і хвильовий опір r. Отже, необхідно змінювати значення R1. Але чим вище частота резонансу, тим менше буде ємність С и тим більше буде хвильовий опір. Таким чином, на більш високих частотах удасться забезпечити більше значення р, а, отже, і більш сильне загасання на частоті резонансу, Тому значення резистора Rl для всіх наступних розрахунків будемо вважати незмінним,

Розрахуємо ємність конденсатора C1

 

Отже, для частоти несущої звуку 4,5 МГц

 

C1=56 10-9- 8 10 - 9 = 48Ч10-9,

 

Приймаємо значення ємності C1=47 пФ із ряду Е12.

Расчет режекторного фільтра для частоти несущої звуку 5,5 МГц

Режекторний фільтр для придушення інших частот несущої звуку розраховується аналогічно, Перебудова центральної частоти фільтра здійснюється шляхом комутації частотозадаючих конденсаторів, Так як в якості частотозадаючего елемента обраний конденсатор, розрахуємо значення його ємності для частоти 5,5 МГц.

 

Розрахуємо ємність конденсатора C1 :

Отже, для частоти несущої звуку 5,5 МГц:

 

 

Приймаємо значення ємності C1=30 Пф із ряду Е12,

Розрахунок режекторного фільтра для частоти несущої звуку 6,0 МГц

 

Розрахуємо ємність конденсатора C1:

 

Отже, для частоти несущої звуку 6,0 МГц:

 

Приймаємо значення ємності C1=24 пФ із ряду Е12,

Розрахунок режекторного фільтра для частоти несущої звуку 6, 5 МГц

 


Розрахуємо ємкість конденсатора С1 :


 

Отже, для частоти несущої звуку 6,5 МГц:

 


Приймаємо значення ємності C1=20 Пф із ряду Е12,

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...