Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Повітряне середовище робочої зони

Стан повітряного середовища визначається виробничим мікрокліматом, що характеризується температурою повітря, вологістю, відносною й абсолютною швидкістю руху повітря, тиском. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 установлюються припустимі й оптимальні метеорологічні умови для робочої зони, при виборі яких враховується час року (теплий, >100С, холодний, < 100С) і категорія робіт (для даного виду робіт- категорія I-a до 120 ккал/ч). Категорія I-a - легені фізичні роботи, виконувані сидячи.

Для легких робіт (категорія I-a) ГОСТом 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» установлені наступні нормативні значення метеорологічних умов ( табл. 5.1 ).

 

Таблиця 5.1

Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги

Період року Температура, °С Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с
  Оптим. Допуст. Оптим. Допуст. Оптим. Допуст.
Хол. 22-24 21-25 40-60 0,1 не більш 0,1
Тепл. 23-25 22-28 40-60 0,1 0,1 -0,2

 

При монтажі плат застосовується пайка. Для пайки використовують олов'яно-свинцевий припой ПОС-40 і ПОС-60. При цьому пари свинцю проникають у повітряне середовище приміщення. відповідно до вимог санітарії в повітрі робочої зони виробничих приміщень установлюється ГДК (гранично-допустима концентрація), мг/м3 шкідливих речовин. ГДК парів свинцю в повітрі 0,01 мг/м3.

Для промивання плат використовують суміш спирту й ацетону. Концентрація спирту в повітрі не повинне перевищувати 400 мг/м3.

Значення ГДК шкідливих речовин приведені в табл. 5.2.

 

Таблиця 5.2

Значення ГДК шкідливих речовин

Шкідливі Речовини Біологічне дія Клас Небезпеки ГДК, Мг/м3
Компоненти припоя (ПОС-40,60, ПОСм, ПОСс).
Свинець Соматичний розлад нервової системи, поразка крові, сердечно-судинної системи. 0,01
Олово Задушливе і дратівне дія поразка бронхів, набрячна реакція легень.
Компоненти флюсу.
Каніфоль соснова Дратівна і наркотична дія При тривалому впливі викликає дерматит. 80-1000
Компоненти миючих речовин.
Ацетон Наркотична дія
Спирт етиловий Має наркотичну дію. викликає зміни печінки, сердеч- но судинної і нервової системи.
Бензин Наркотична дія

 

Освітлення

При освітленні виробничих приміщень використовують природне освітлення, створюване світлом неба (пряме і відбите), штучне, здійснюваними електричними лампами, і сполучене, при якому у світлий час доби недостатнє по нормах природне освітлення доповнюється штучним [21]

У розглянутому приміщенні природне освітлення здійснюється через вікна в стінах, при цьому бічне освітлення створює значну нерівномірність у освітленні ділянок, розташованих поблизу від вікон і удалині від них. Через цей недолік, а також через недостачу природного освітлення, необхідно використовувати штучне освітлення. На необхідність використання штучного освітлення впливає той фактор, що вікна приміщення виходять на захід, і, освітленість приміщення значно змінюється зі зміною часу року.

Згідно СНиП 23-05-95 «Природне і штучне освітлення» на ділянках виготовлення печатних плат передбачається установка пристрою комбінованого освітлення, з оптимальною освітленістю 300 лк. Ця освітленість відповідає зоровим роботам високої точності з найменшим об'єктом розходження від 0,5 до 1 мм для ІІІ-pазpядa зоpових робіт.

Фактичні значення на розглянутому робочому місці КЕО= 1,12 %, Е=290 Лк.

 

Шум

Шумом прийнято називати всякий небажаний для людини звук, що заважає сприйняттю корисних сигналів [21]. Шум являє собою безладне сполучення звуків різної інтенсивності і частоти. Шум робить шкідливий вплив на весь організм і, у першу чергу, на центральну нервову систему і серцево-судинну систему.

Коливання, сприймані органом слуху людини як звук, лежать приблизно в межах 20...20000 Гц. Ці границі не однакові в різних людей і залежать від віку людини і стану його слухового апарата. Основними фізичними параметрами звуку є: інтенсивність, звуковий тиск і частота коливань.

Шуми підрозділяються на широкоcмугові з неперервним спектром шириною більш однієї октави і тональні, у спектрі яких маються чутні дискретні тони. По тимчасових характеристиках шуми підрозділяються на постійні, рівень яких за робочий день змінюється в часі не більше ніж на 5 дБ, і непостійні, рівень яких змінюється в часі більш ніж на 5 дБ. Непостійні шуми підрозділяються на: коливні, переривчасті й імпульсні.

Вимір шуму на робочих місцях роблять відповідно до ГОСТ 20445-75 і ГОСТ 23941-79.

Загальні вимоги безпеки шуму передбачаються ГОСТ 12.1.003-83. Припустимі рівні звукового тиску в октавних смугах, рівні звуку на робочих місцях приведені в табл. 5.3.

 

Таблиця 5.3

Загальні вимоги безпеки шуму

Робоче місце Рівні звукового тиску, дБ в октавних смугах із середньо геометричними частотами в Гц Рівень звуку, ДБ
   
Монтажна

 

Основними джерелами шуму в приміщеннях, призначеним для монтажно-збиральних робіт є шум від витяжного пристрою. Виміри показали, що рівні шуму в досліджуваному приміщенні відповідають припустимим значенням і складає 60 дБ.

 

Вібрація

Вібрація - це складний коливальний процес, що виникає при періодичному зсуві центра ваги якого-небудь тіла від положення рівноваги, а також при періодичній зміні форми тіла, що воно мало в статичному стані [21] . Основними параметрами, що характеризують вібрацію, що діє по синусоїдальному законі, є: амплітуда зсуву, коливальна швидкість, коливальне прискорення, частота. При частоті більшої 16...20 Гц вібрація супроводжується шумом. Класифікація вібрації, гігієнічні норми вібрації і загальні вимоги до неї розглядаються в ГОСТ 12.1.012-78.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...