Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Здоровье: 10 Страница

Данная категория - Здоровье на нашем сайте имеет 4913 страниц.

Харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рема рама харе харе Поклонение Божеству в вишеша-аргхйе Тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешвари вршабхану-суте деви прарамами хари-прийе Шаййам агаччхатам кршна йашодананда-вардхана шаййам агаччхатаи рама патитам мам дайам куру Культивация преданного служения Десять оскорблений святого имени Чайанодбхава-духкхам ча йад хрди тава вартате тат кшамасва джаган-матах врнда-деви намо 'сту те Неосквернённые и осквернённые остатки Характер Вайшнава культивируется через поклонение Божеству Общение для преданных-неофитов (каништха-адхикари) Вайшнавские песни, которые ежедневно поются в храме Различные заметки в ежедневном поклонении Процедуры подробного поклонения Господу 156 Ганге ча йамуне чаива годавари сарасвати нармаде синдхо кавери джале ’смин саннидхим куру Чандрама манасо джаташ чакшох сурйо аджайата мукхад индраш чйгниш ча пранад вайур аджайата Гухйати гухйа-гопта твам гриханасмат-критам джапам сиддхир бхавату ме дева тват-прасадат твайи стхите Харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе Дополнительные стихи для поклонения Радха-Кришне Пуджа - крама - беглый взгляд на процедуры утреннего поклонения Подробное меню Гуджарати раджа-бхоги Ссылки на поклонение Божеству в Шримад-Бхатаватам и Чаитанйа-чаритамрите Епідеміологія туберкульозу в Україні та світі Організація і система боротьби з туберкульозом в Україні Облікова медична документація протитуберкульозної служби Імунологія і генетика туберкульозу РОЗДІЛ 2. Методика та організація раннього і cвоєчасного виявлення туберкульозу у дітей, підлітків і дорослих Контингенти населення, що підлягають флюорографічному обстеженню. Правила обстеження харкотиння для виявлення туберкульозу. Національна програма боротьби з туберкульозом в Україні ТБ 05 Хворі, виявлені в загальній лікувальній мережі направляються для остаточної діагностики й обліку у протитуберкульозний диспансер. Яке дослiдження допомогло б встановити етiологiю захворювання? Центральна районна лікарня (міська районна лікарня або територіальне медичне об’єднання). Розділ 3. Діагностика туберкульозу Симптом “патологічно зміненого легеневого малюнка”. КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ Етіологічне підтвердження діагнозу туберкульозу. V. КЛІНІЧНА ТА ДИСПАНСЕРНА КАТЕГОРІЯ ОБЛІКУ ХВОРОГО VII. НАСЛІДКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ (В90) У який перiод розвитку первинного туберкульозного комплексу виявляється рентгенологiчний симптом бiполярностi? Сформулювати дiагноз вiдповiдно до клiнiчної класифiкацiї. Інфільтративний туберкульоз легень Між якими захворюваннями потрiбно провести диференцiальну дiагностику у даного хворого? Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень Між якими захворюваннями потрiбно проводити диференцiальну дiагностику у даного хворого? Якi змiни плевральної рiдини будуть характерними для ексудативпого плевриту туберкульозної етiологiї у даного хворого? Туберкульоз мозкових оболон та центральної нервової системи у дітей Наявнiсть яких симптомiв у хворого характерна для туберкульозного менiнгоенцефалiту? Туберкульоз сечово-статевої системи Туберкульоз кишок, очеревини та брижових лімфатичних вузлів Туберкульоз інших уточнених органів і систем Розділ 7. Диференційна діагностика внутрішньогрудного туберкульозу Рентгенологічні синдроми при захворюваннях органів дихання Який дiагноз у дитини є найiмовiрнiшим? Кровохаркання і легенева кровотеча Яке ускладнення туберкульозу виникло у хворого? Туберкульоз і неспецифічні захворювання легень Якi форми туберкульозу переважають у хворих з хронічними неспецифічними захворюваннями легень? Як часто хворі на виразкову хворобу шлунка чи 12-палої кишки повинні проходити профілактичне флюорографічне обстеження? У скiльки разiв частiше у хворих на туберкульоз легень спостерiгається бронхокарцинома? Туберкульоз у осіб, що тривало приймають гормональні препарати Частота туберкульоз у хворих на різні захворювання, при яких тривало приймають Туберкульоз в осіб літнього і похилого віку. Розділ 11. Туберкульоз і вагітність, материнство Якi найнебезпечнiшi перiоди сприяють прогресуванню або загостренню старих туберкульозних вогнищ у вагiтної та породiллi? Фармакологічна характеристика антимікобактеріальних препаратів Режими антибактеріальної терапії Непереносимість протитуберкульозних препаратів і її усунення Патогенетична і симптоматична терапія Якi групи препаратiв патогенетичної терапiї слiд призначити хворому? ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ Плевректомія і декортикація легень ЕКСПЕРТИЗА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ Спосіб застосування і дозування Інші профілактичні щеплення можуть бути проведені з інтервалом не менше 2 місяці до і після ревакцинації БЦЖ. Заходи у вогнищі туберкульозної інфекції Кого вважають бактерiовидiлювачем? ВИЯВЛЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ Діагностика туберкульозу та встановлення випадку захворювання Медична карта лікування хворого на туберкульоз Прихильність хворих до лікування КАК ВСТУПИТЬ В ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ПОДСОЗНАНИЕМ Глава 2 КАК ЛЮДИ СОЗДАЮТ СЕБЕ БОЛЕЗНИ ГОСПОДСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ В МЕДИЦИНЕ Наши болезни — результат наших мыслей КРИТИКА, ПРЕТЕНЗИИ И НЕДОВОЛЬСТВО Как же освободиться от чувства вины? НЕДОВОЛЬСТВО СОБОЙ, ОСУЖДЕНИЕ СЕБЯ, К. Кастанеда. Учение дона Хуана КОРЫСТОЛЮБИЕ, СКУПОСТЬ, ЖАДНОСТЬ ПЕРЕПРОСМОТР И СТИРАНИЕ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ Амнезия (потеря памяти), слабость памяти Эпилепсия, судороги, конвульсии, спазмы Воспаление уха (отит, мастоидит) СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА, КРОВЬ Больное горло, ангина, фарингит, ларингит Сифилис, гонорея, герпес генитальный, трихомониаз, СПИД Полнота, излишек веса, ожирение ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ВОСПАЛЕНИЕ Ушибы, синяки, ожоги, болячки, раны на теле, язвы Шестнадцатый день допроса, четверг Семнадцатый день допросов, 11 августа 1978 года, пятница Кристо Ракшиев (дневниковые записи) Двенадцатый день допроса, 6 августа 1978 года Двадцатый день допроса, понедельник 14 августа 1978 года Часть I. Письма, писанные святым Василием прежде епископства его. 357–370 гг. Письмо 8. К кесарийским монахам Письмо 16. Против еретика Евномия Письмо 22. О совершенстве в монашеской жизни Письмо 28. К Неокесарийской Церкви, утешительное Письмо 34. К Евсевию, епископу Самосатскому Письмо 40 (43). Увещание новопоступившим Письмо 47 (51). К Воспорию, епископу Письмо 53 (57). К Мелетию, архиепископу Антиохийскому Письмо 57 (61). К Афанасию, архиепископу Александрийскому Письмо 62 (66). К Афанасию, архиепископу Александрийскому Письмо 65 (69). К Афанасию, архиепископу Александрийскому Письмо 88 (92). К италийским и галльским епископам Письмо 95 (99). К Терентию, комиту Письмо 120 (125). Список исповедания веры Письмо 125 (130). К Феодоту, епископу Никопольскому Письмо 136 (141). К Евсевию, епископу Самосатскому Письмо 140 (145). К Евсевию, епископу Самосатскому Письмо 145 (150). К Амфилохию, от имени Ираклида Письмо 151 (156). К Евагрию, пресвитеру Письмо 154 (159). К Евпатерию и к его дочери Письмо 156 (161). К Амфилохию, рукоположенному во епископа Письмо 159 (164). К Асхолию, епископу Фессалоникийскому Письмо 165 (172). К Софронию, епископу Письмо 179 (186). К Антипатру, областному правителю Письмо 181 (189). К Евстафию, первому врачу Письмо 182 (190). К Амфилохию, епископу Иконийскому Письмо 184 (192). К Софронию, магистру Письмо 190 (198). К Евсевию, епископу Самосатскому Письмо 195 (203). К приморским епископам Письмо 199 (207). К неокесарийским клирикам Письмо 202 (210). К неокесарийским ученым Письмо 206 (214). К Терентию, комиту Письмо 208 (216). К Мелетию, архиепископу Антиохийскому Письмо 210 (218). К Амфилохию, епископу Иконийскому Письмо 215 (223). Против Евстафия Севастийского Письмо 218 (226). К подведомственным ему подвижникам Письмо 228 (236). К тому же Амфилохию Письмо 232 (240). К никопольским пресвитерам Письмо 235 (243). К италийским и галльским епископам Письмо 236 (244). К Патрофилу, епископу Церкви в Егеях Письмо 237 (245). К Феофилу, епископу Письмо 242 (250). К Патрофилу, епископу Церкви в Егеях Письмо 244 (252). К епископам Понтийской области Письмо 250 (258). К Епифанию, епископу Письмо 252 (260). К Оптиму, епископу Письмо 253 (261). К жителям Сизополя Письмо 257 (265). К Евлогию, Александру и Арпократиону, епископам Египетским, находящимся в изгнании Письмо 264 (272). К Софронию, магистру Письмо 268 (276). К великому Арматию Письмо 281 (289). Без надписи, об одной притесненной женщине Письмо 283 (291). К Тимофею, хорепископу Письмо 291 (299). К сборщику податей Письмо 298 (306). К севастийскому градоначальнику Письмо 303 (311). К главному начальнику Письмо 314 (323). К Филагрию Аркинскому Доминант II поля гороскопа в других полях Доминант III поля гороскопа в других полях Доминант IV поля гороскопа в других полях Знаки Зодиака и органы, им соответствующие Показатели, говорящие о слабости организма и его восприимчивости к болезням Доминант VII поля в других полях Куспид VIII поля в знаках Зодиака Показатели преждевременной смерти ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ПО ПРИГОВОРУ СУДА Доминант IX поля в других полях Линия наименьшего сопротивления Доминант XI поля в других полях Доминант XII поля в других полях Асцендент в деканатах знака Овна Влияние Асцендента в деканатах знака Тельца Влияние Асцендента в деканатах знака Близнецов Влияние Асцендента в деканатах знака Рака Влияние Асцендента в деканатах знака Льва Влияние Асцендента в деканатах знака Девы Влияние Асцендента в деканатах знака Весов Влияние Асцендента в деканатах знака Скорпиона Влияние Асцендента в деканатах знака Стрельца Влияние Асцендента в деканатах знака Козерога Влияние Асцендента в деканатах знака Водолея Влияние Асцендента в деканатах знака Рыб Меридиан в деканатах знака Овна Меридиан в деканатах знака Близнецов Меридиан в деканатах знака Льва Меридиан в деканатах знака Скорпиона Меридиан в деканатах знака Козерога Оценка типа конституции в баллах (по крестам) Краткая интерпретация моего гороскопа Актёры театральной сцены и кино, артисты эстрады и цирка Профессионалы и любители авто-, мото-, велодела Убийство, склонность к убийству Скоробогатова Н.Є. , Черненко Н.О. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки Економічні потреби та корисність Задачі для самостійного вирішення до розділу 1 Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв'язок Ефективність виробництва, її сутність, економічні та Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне Приклади розв’язання задач до розділу 2 Задачі для вирішення до розділу 2 Теорія грошей і грошового обігу Приклади розв’язання задач до розділу 3 Підприємство як економічний суб’єкт Задачі для вирішення до розділу 4 Суть та механізм дії закону попиту й пропозиції Еластичність попиту й пропозиції Місце і роль конкуренції в системі ринкового механізму Приклади розв’язання задач до розділу 5 Предмет макроекономіки, її функції та методи Система національних рахунків та макроекономічні показники Приклади розв’язання задач до розділу 6 Наслідки порушення рівноваги: інфляція і безробіття Методичні вказівки для проведення семінарських занять Приклади розв’язання задач до розділу 7 Типи та моделі економічного зростання Світове господарство і міжнародні економічні відносини Методичні рекомендації для проведення семінарських занять Вихідні дані варіантів розрахункової частини роботи Аускультация: Основные дыхательные шумы Аускультация: побочные дыхательные шумы. III. Исследование прекардиальной области. Анатомо-физиологические особенности артериального и венозного русла. II. Выявление типичных жалоб у больных с поражением сосудов артериального русла. IV. Сбор анамнестических данных и проведение общего осмотра больных с поражением сосудов артериального и венозного русла. Пальпация артериальных сосудов и оценка свойств пульса. VI. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АРЕРИАЛЬНОГО И ВЕНОЗНОГО РУСЛА Синдром неполной атрио-вентрикулярной блокады с периодами Самоилова-Венкнбаха. Фотоплетизмография в разных положениях с компрессионными пробами. Какой вид пульса характерен для атеросклеротического паражения периферических артерий нижних и верхних конечностей? Е. Чувство жжения в пальцах конечностей. Лабораторные и инструментальные методы исследования больных с заболеваниями сердца и сосудов Методика анализа стандартной ЭКГ II. ИБС с нестабильной стенокардией Г. При безболевой ишемии миокарда. Клинико-электрокардиогрфические Клинико -электрокардиографические синдромы при аритмиях. В. Средний градиент давления между левым желудочком и D. 4. Мезенхимально-воспалительный синдром Гистологическая оценка хронического гепатита Каков патогенез кожного зуда у больных с циррозом печени? Роль анамнеза в диагностике нефритического синдрома. Положительный симптом Пастернацкого X. СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ С- пирогенное действие пуриновых оснований, высвобожденном при массивном распаде незрелых лейеоцитов Рентгенологические признаки при деформирующем остеоартрозе ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Узагальнена структура програмного забезпечення обчислювальних систем Класифікація операційних систем Принцип функціональної надлишковості Принцип забезпечення безпеки обчислень. Властивості ресурсів і їх уявлення Попередні заявки і алгоритм банкіра Структура завантажувального запису DOS Структура тому з файловою системою NTFS Можливості файлової системи NTFS по обмеженню доступу до файлів і каталогів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...