Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Матеріали щодо методичного забезпечення заняття

Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань

1. Які захворювання (хірургічні та «не хірургічні»), які супроводжуються рвотою?

 

2. Які захворювання (хірургічні та «не хірургічні»), які супроводжуються дисфагією?

3. Які є форми порушень акту дефекації та які їх причини?

 

4. Коротко розкажіть анатомію, гістологію та фізіологію стравоходу, та стравохідно-шлункового з’єднання.

 

5. Коротко розкажіть анатомію, гістологію та фізіологію шлунка та дванадцятипалої кишки

 

6. Коротко розкажіть анатомію, гістологію та фізіологію тонкого та товстого кишечника

 

7. Коротко розкажіть анатомію, гістологію та фізіологію тонкого прямої кишки та тазового дна.

 

8. Розкажіть фізіологію рвотного центру, блукаючих нервів, патофізіологію процесу рвоти та її наслідків.

 

9. Розкажіть патогенез доброякісних пухлин, передракових станів та раку стравоходу та шлунка

 

10. Коротко розкажіть патогенез виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки.

 

11. Коротко розкажіть патогенез різних варіантів кишкової непрохідності, гострих захворювань черевної порожнини (гострий холецистит, панкреатит, апендицит)

 

12. Розкажіть семіотику раку стравоходу, ахалазії стравоходу, гриж стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальної рефлексної хвороби, післяопікових та пептичних стриктур стравоходу, поліпів стравоходу.

 

13. Розкажіть семіотику стенозу вихідного відділу у результаті виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки та раку шлунку.

 

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках:

 

6.2.1. Основна:

1.. Хирургия. Учебник под ред. Я.С.Березницкого, М.П.Захараша, В.Г.Мишалова..г. Днепропетровск. 2011 г. – с.56-63

2. Хірургія. Підручник.За ред. Л.Я.Ковальчука. м.Тернопіль, Укрмедкнига,2010р. – с.486-495.

3. Оспанов О.Б. Лапароскопическая хирургия: практическое руководство / О.Б. Оспанов,

В.В. Грубник, А.В. Малиновский // Астана: ИП «BG-print», 2012. – 344 с.

 

6.2.2. Додаткова:

 

1. Фомин П.Д., Грубник В.В., Никишаев В.И., Малиновский А.В. Неопухолевые заболевания пищевода: Монография. - К.: Бизнесс-интеллект. - 2008. – 304 с.

2. Хирургия: учебник / под ред. П.Г. Кондратенко. - К.: Медицина. – 2009. – 968 с.

3. Хирургические болезни: учебник / под ред. М.И. Кузина. – М.: Медицинская литература.

– 2002. – 789 с.

4. Эндоскопическая хирургия: практическое руководство / В.Н. Запорожан, В.В. Грубник,

Ю.В. Грубник, А.В. Малиновский ; под ред. В.Н. Запорожана, В.В. Грубника. – Одеса :

ОНМедУ, 2011. – 285 с.

 

Матеріали для самоконтролю якості підготовки.

Ситуаційні задачі

Задача № 1

Хворий М., 45 років, звернувся до лікаря із скаргами на відрижку, сильну саліацію, блювоту після прийому їжі. У минулому лікувався з приводу вразкового езофагіту. Виконано ендоскопічне дослідження стравоходу (див. фото). Який попередній діагноз? Яке лікування необхідно призначити хворому?

 

 

Задача № 2

 

Хворий скаржиться на затруднення проходження твердої їжі при ковтанні, зменьшення ваги, нудоту, блювоту, що виникає періодично. Хворіє на протязі 2-х місяців. Виконано фіброезофагоскопію (див. фото). Який попередній діагноз можно поставити? Які додаткові методи дослідження необхідні для уточнення діагнозу?

 

 

Задача № 3

 

Хвора скаржиться на утруднення ковтання, блювоту після їди. Тверда їжа проходить до шлунку краще у прівнянні з рідкою. У процесі іжи виникає спастичний біль за грудиною. Під час рентгенологічного дослідження стравоходу визначено симптом “перевернутої свічки”. Виконано фіброгастроскопію (див. фото). Ваш діагноз та лікування?

 

 

Задача № 4

 

Хвора К., 63 років, звернулась в поліклініку із скаргами на біль за грудиною, що виникає під час іди, зригування неперевареною їжею з примісом слизу та невеликої кількості крові, поганий запах з роту. За останні 6 місяців схудла на 15 кг. Виконана фіброезофагоскопія (див. фото). Ваш попередній діагноз та лікування?

 

 

Задача № 5

 

Хворий П., 47 років, звернувся до поліклініки із скаргами на біль в епігастральній ділянці, що підсилюється під час їди, печію, нудоту, блювоту, що виникає періодично. Хворіє на протязі 4-х років. Амбулаторне лікування приносило тимчасове полегшення. При фіброгастроскопії (див. фото) в антральному відділу шлунка знайдено виразку. Ваша тактика?

 

 

Задача № 6

 

Хворий К., 44 років, скаржиться на часту блювоту давньою їжею, відчуття важкості у животі, зменшення ваги на 20 кг за остані 3 місяці. Страждає виразковою хворобою дванадцятипалої кишки на протязі 7 років. Лікувався нерегулярно. При фіброгастроскопії (див. фото) у шлунку знайдено залишки давньої їжі. Воротар рубцьово змінений, пройти ендоскопом у дванадцятипалу кишку неможливо. Ваш діагноз, лікувальна тактика?

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...