Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика визначення коефіцієнта морозостійкості асфальтобетону при згині
 

Засоби випробування та допоміжні пристрої

Для випробування асфальтобетонних зразків при дії плавно зростаючого з постійною швидкістю силового навантаження в умовах одностороннього згину використовувалась установка А-1 (рис. И. 1) за схемою прикладання навантаження на зразок (рис. И. 2).

 

Рисунок И.1 Схема приладу для випробування зразків на міцність при згині з постійною швидкістю росту навантаження

 

 

1 - зразок; 2 - шарнірна нерухома опора; 3 - шарнірна рухома опора

Рисунок И.2 - Схема прикладання навантаження на зразок

 

Установка складається з станини 1, на якій кріпиться стійка 2. На стійку спирається важіль 3 через призму 4. До стійки прикріплені обмежувач з упорами 5, призначений для обмеження поворотів коромисла в незбалансованому стані. Для приведення коромисла в рівноважний стан служить балансирний вантаж 6.

Навантаження на зразок 9 передається через важіль 3 при допомозі підвіски з прийомним відерцем 7.

Для наладки установки у вихідному положенні і безударного навантаження в початковій стадії служить стійка з чекою 8. Зразок з нижньої сторони через пристрій-захват 10, шарнір 14, натяжний гвинт 13 і гайку вибору люфтів 12 зв'язаний з станиною, а з верхньої сторони зразок зв'язаний з важелем за допомогою пристрою-захвату 10, перехідної ланки 11, шарніра 14, натяжного гвинта 13 і гайки вибору люфтів 14. Для підтримання необхідної робочої температури випробування установка оснащена термокамерою 15.

Постійна швидкість росту напруження в зразку досягається при висипанні через калібрований отвір воронки 18 промитого річкового піску фракції 0,63-1,25 мм у ємність 7.

Крім установки необхідно: термокамера, термометр хімічний ртутний, секундомір.

Порядок підготовки до випробування

Для визначення показника коефіцієнта морозостійкості при згині із асфальтобетонної суміші виготовлених асфальтобетонні плити згідно додатку Д.На другу добу асфальтобетонні плити розпилюють на зразки-балочки у кількості шести штук, розміром (40×40×160) мм; (100×100×400) мм або (150×150×600) мм в залежності від максимальної крупності зерен мінеральногонаповнювача монолітних матеріалів згідно ГОСТ 10180.

Перед випробуванням зразки-балочки заморожують до – 20 оС та нагрівають до +20 оС при кожній температурі витримують по 2 години. Необхідна кількість циклів заморожування і відтавання 10 разів.

Після десяти циклів заморожування і відтавання зразки витримують протягом 2 годин при температурі 0оС, яку підтримують і в процесі випробування.

Порядок проведення випробування.

Встановлюють зразок на опори, підвішують прийомне відерце на коромислі і врівноважують прилад, переміщуючи балансирний вантаж 6. Через калібрований отвір воронки висипають пісок з заданою першою постійною швидкістю росту навантаження Vσ1 одночасно вмикаючи секундомір. При руйнуванні зразка фіксують час до руйнування з точністю до 0,1 с. Повторюють при іншій швидкості росту навантаження Vσ2. 

Обробка результатів випробування

Коефіцієнт морозостійкості визначається через функцію довговічності при згині

 

(И.1)

 

Де - часу до руйнування асфальтобетонних зразків та з урахуванням десяти циклів заморожування та відтавання; - нормативний коефіцієнт морозостійкості рівний 0,5

 

та

Де Bτ в МПа с, bτ - параметри, обчислюють за формулами

, (И.2)

 

де s1, s2 – граничне напруження, МПа відповідно при першій та другій швидкості наростання навантаження;

Vσ1, Vσ2 – перша та друга швидкість наростання навантаження, МПа/с.

 

(И.3)

 

Граничне напруження s в МПа та швидкість наростання навантаження Vσ визначаються за формулами

 

, (И.4)

 

де Р - руйнівне навантаження, Н;

l - відстань між опорами, см;

b - ширина зразка, см;

h - висота зразка, см;

10-2 - коефіцієнт перерахунку у МПа.

 

(И.5)

де t – час до руйнування, с

За результат визначення приймають округлене до другого десяткового знака середньоарифметичне значення випробувань трьох зразків.

Розбіжності між трьома паралельними випробуваннями не повинні перевищувати 10 %.


ДОДАТОК И

(обов’язковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 400

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...