Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Техніка безпеки при роботі з ПК

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно завжди пам'ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп'ютером.

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це конструкції блоків комп'ютера, міжблочних з'єднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом. Однак під час практики можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко дотримуватися правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків і зберегти здоров'я, але й гарантує збереження апаратури.

Особливо уважним потрібно бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним струмом, спричинити загоряння апаратури.

Через це суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів;

- порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків, на­магатись самостійне усунути виявлену несправність в роботі апаратури;

- класти на апаратуру сторонні предмети;

- працювати на комп'ютері у вологій одежі і з вологими руками;

- в разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або самовільного вимкнення апаратури треба негайно вимкнути комп'ютер і повідомити про це вчителя;

- робота на комп'ютері потребує постійної уваги, чітких дій і самоконтролю. Через це на комп'ютері не можна працювати при недостатньому освітленні, високому рівні шуму.

Під час роботи на комп'ютері НЕОБХІДНО:

- суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури;

- уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв;

- працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без потреби або навмання;

- працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, скручування, дії магнітного поля або тепла, не торкатись дискети, яка виступає з конверта, вставляти дискету в дисковод тільки після його ввімкнення, переконавшись в правильному орієнтуванні дискети відносно щілини дисководу;

- під час перерви в роботі вимикати комп'ютер лише в тому разі, коли обробка поточної інформації завершена і вміст оперативної пам'яті занесено на магнітні диски (в противному випадку неминуча втрата інформації).

Під час роботи комп'ютера електронно–променева трубка дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі близько від екрана руйнівно діє на зір, викликає втому і знижує працездатність. Через це треба працювати на відстані 60–70 см від екрана, дотримуватись правильної постави, не сутулячись і не нахиляючись.

Потрібно пам'ятайти, що тривала робота на комп'ютері призводить до перенапруження зору.

Оформлення та захист звіту про практику

За наслідками проходження практики студент повинен скласти звіт. Обсяг звіту повинен містити 20-30 сторінок друкованого тексту. У звіті студент коротко описує виконану роботу з кожної теми та додає виконані завдання.

Звіт повинен бути грамотно виконаний та охайно оформлений.

Текст роботи повинен бути надрукований через полуторний інтервал, шрифт – Times New Roman, розмір шрифта –14. Поля: зліва – 3 см; справа – 2 см; зверху – 2 см; знизу– 2 см.

Усі сторінки мають бути пронумеровані. Нумерація починається з титульного листа (без позначення на ньому сторінки), позначається арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Листи повинні містити нижній колонтитул в якому вказати групу, прізвище, ім’я, по-батькові, назву розділу.

Переписування підручників, інструкцій та методичних вказівок, дублювання та переписування звітів, подання одного і того ж звіту двома і більше студентами заборонено.

Звіт подається в електронному та друкованому виді.

До захисту допускаються студенти, які успішно пройшли практику, виконали всі завдання і належним чином оформили звіт.

Звіт повинен містити:

1. Титульну сторінку;

2. Зміст (електронний варіант повинен містити автоматизований зміст);

3. Основну частину по розділам відповідно програми з виконаними індивідуальними завданнями;

4. Список використаних джерел.

 

 


Зразок титульного листа

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

/напівжирний/

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ НУ ДПС УКРАЇНИ

/напівжирний/

 

 

ЗВІТ

/напівжирний, підкреслений/

З навчальної практики «Економічна інформатика»

У Вінницькому відділенні Київського фінансово-економічного коледжі НУ ДПСУ

/напівжирний/

 

 

студента II курсу, групи_____

 

спеціальності ______________

 

___________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

Керівник практики ________________ ________ ________________

(оцінка прописом) (дата) (підпис, прізвище)

Вінниця – 2008 р.

/напівжирний/


Структура навчальної практики «Економічна інформатика»

підготовки молодших спеціалістів

За напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...