Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 10. Громадянське суспільство і теорія К. Маркса
№ 221,0,10,1,1,50

Відмінність між концептами «громада» й «община», що притаманна для українського соціально-політичного дискурсу, полягає у розмежуванні між ними функцій:

- публічних

- приватних

- світських і релігійних

- батьківських і суспільних

№ 222,0,10,1,1,60

Людина, як індивідуальність, що користується соціальним правом особистої свободи вибору і бере активну участь у самоврядуванні, в українському соціально-політичному дискурсі належить до суспільної групи за назвою:

- община

- громада

- родина

- комуна

№ 223,0,10,1,1,40

У теорії К. Маркса й Ф. Енгельса джерелом відчуження людини від самої себе:

- є цивілізаційний процес

- приватна власність

- відсутність приватної власності

- поділ праці

№ 224,0,10,1,1,50

Маркс К. висловлювався про перспективи громадянського суспільства:

- позитивно

- критично

- різко негативно

- вважав його справедливим щодо людини

№ 225,0,10,1,1,40

Маркс К. вважав, що:

- громадянське суспільство визначається державою

- громадянське суспільство визначає державу

- між громадянським суспільством і державою не існує взаємозв’язку

№ 226,0,10,1,1,40

Суть економічного детермінізму Маркса полягає в тому, що він:

- вважав економічні чинники первинними щодо культури і духовного

- розвитку

- вважав економічні чинники головними для розвитку держави

№ 227,0,10,1,1,40

У теорії К. Маркса громадянське суспільство:

- має одержати позитивний розвиток

- має еволюційно відійти у минуле

- має бути усунуте революційним шляхом

№ 228,0,10,1,1,40

У теорії К. Маркса джерела примусу тлумачаться як:

- властиві для влади

- притаманні для анонімних економічних чинників

- властиві людській природі

№ 229,0,10,1,1,60

Свобода у марксистській теорії суспільного розвитку:

- протиставлена необхідності

- протиставлена необхідності у природі

- пов’язується з духовним розкріпаченням людини

- полягає у заснованому на пізнанні необхідностей природи пануванні над

- нею

№ 230,0,10,1,1,30

Концепт свободи у Маркса – це:

- передусім індивідуальна свобода людини

- звершення родової сутності людини

№ 231,0,10,1,1,30

Маркс і Енгельс вважали, що панування людини над природою:

- служить для соціального прогресу

- веде до панування людини над людиною

№ 232,0,10,1,1,40

Згідно з теорією марксизму, насильство в історичному процесі:

- протистоїть свободі людини

- відіграє позитивну революційну роль

- не має відношення до свободи людини

№ 233,0,10,1,1,50

За переконанням і задумом марксизму, філософія і знання про суспільство:

- має бути таким же науковим як знання про природу- розвивається на основі самостійних принципів

- не може розвиватися за аналогом до знання про природу

№ 234,0,10,1,1,60

Сенс відкритого марксистами одкровення (розуміння) історії і суспільства могли, за його логікою, адекватно сприймати:

- громадяни

- аристократія

- селянство

- пролетаріат

- члени демократичного суспільства

- інтелігенція

№ 235,0,10,1,1,50

Комуністичне суспільство у теорії Маркса – це:

- недосяжна утопія

- вичерпна рівність всіх людей і справедливість між ними

- царство справжньої свободи

№ 236,0,10,1,1,40

У теорії К. Маркса релігія, або віра в Бога:

- відіграє позитивну роль у суспільному житті

- може зберігатися при побудові соціалізму

- має бути усунута соціалістичною революцією

№ 237,0,10,1,1,40

У теорії К. Маркса громадянське суспільство розцінюється:

- як позитивне явище суспільного поступу

- як другорядне явище суспільного життя

- як суспільний стан, ворожий для комуністичного майбутнього

№ 238,0,10,1,1,40

У теорії Маркса громадянське суспільство:

- включає в себе пролетарський клас

- протистоїть пролетаріату

- розгортається у комуністичне суспільство

№ 239,0,10,1,1,30

У теорії марксизму національна держава розглядається як:

- позитивне явище людського розвитку

- явище, що суперечить прогресивному розвитку людства

№ 240,0,10,1,1,30

У теорії марксизму селянство розглядається як суспільна верства:

- позитивна щодо прийдешнього комунізму

- реакційна щодо комуністичного майбутнього

№ 241,0,10,1,1,40

У теорії марксизму-ленінізму – пролетаріат, це клас:

- який має принести нову національну організацію держави

- який не має ні батьківщини, ні приватної власності

- у володіння якого потрібно передати приватну власність

№ 242,0,10,1,1,50

У теорії марксизму приватна власність:

- має бути передана пролетаріату

- має бути передана на рівних умовах для всього суспільства

- має бути радикально знищена

- при комунізмі існуватиме лише в обмежених секторах економіки

№ 243,0,10,1,1,35

Марксистська ідея інтернаціоналізму, як основи позанаціонального розвитку народів:

- була в суперечності до тогочасних імперських проектів розвитку

- не була в суперечності до тогочасних імперських проектів розвитку

№ 244,0,10,1,1,40

Ідея про первинність матерії у філософії марксизму:

- не була пов’язана з обґрунтуванням комуністичного майбутнього

- була онтологічною основою обґрунтування комунізму

- мала винятково онтологічний характер для пояснення природних процесів

№ 245,0,10,1,1,45

У теорії марксизму сфера вільного ринку визнається:

- такою, що суперечить людському розвитку

- такою, що є необхідною умовою людського розвитку

- чистою видумкою буржуазних соціологів

№ 246,0,10,1,1,40

Створення комуністичного суспільства під назвою СРСР:

- є наслідком втілення марксистсько-ленінської філософської доктрини

- є наслідком спотворення марксистсько-ленінської філософської доктрини

№ 247,0,10,1,1,30

Комуністичне суспільство в СРСРзасновувалося на:

- руйнуванні громадянського суспільства

- на розвитку громадянського суспільства

- на народній демократії

№ 248,0,10,1,1,30

Громадянське суспільство у класичній марксистській теорії:

- не має позитивного тлумачення

- має позитивне тлумачення

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11; просмотров: 173

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...