Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Б. «Про боротьбу з куркульським впливом в колгоспах»
в. «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР і обов'язкову прописку паспортів»

г. Конституція УРСР 1937 р.

42. Позначте твердження, що відповідає терміну «розстріляне відродження»:

а. масові страти більшовиками діячів української культури в період «воєнного комунізму»

б. розвиток української культури періоду білогвардійської окупації України

В. період розвитку української культури, що супроводжувався масовими політичними репресіями та ідеологічним тиском на інтелігенцію

г. розвиток української культури періоду українізації

43. Позначте подію, що відбулася на західноукраїнських землях в рік ухвалення постанови про початок політики українізації в радянській Україні:

а. створення УВО

б. створення УНДО

в. рішення Ради амбасадорів про включення Східної Галичини до складу Польщі

Г. вторгнення угорських військ на територію Карпатської України

44. Військовий і політичний діяч, співорганізатор та командир Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців, ініціатор створення Української військової організації, засновник і перший провідник ОУН:

а. С.Бандера

Б. Є.Коновалець

в. М.Тарнавський

г. А.Волошин

45. Північна Буковина і Бессарабія у міжвоєнний період входили до:

а. Польщі

б. Чехо-Словаччини

В. Румунії

г. СРСР

46. Кому належать слова, що описують дезертирство в часи Другої світової війни: «Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним, — це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема.Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас? Не вина це дезертирів, а горе. Не судить їх треба, а просить прощення і плакати за погане виховання, за духовне каліцтво у великий час»:

а. Й.Сталіну

Б. О.Довженку

в. М.Рильському

г. С.Тимошенку

47. Позначте логічний ряд, де усі події відбулися у 1944 р.:

А. Кримська наступальна операція, Яссько-Кишинівська наступальна операція, смерть глави УГКЦ митрополита А.Шептицького

б. Нікопольсько-Криворізька операція; Харківська операція; Перша конференція поневолених народів Сходу Європи і Азії

в. визволення Києва; Житомирсько-Бердичівська операція; органи НКДБ заарештували керівників УГКЦ - митрополита Й.Сліпого, єпископів М.Будку, М.Чарнецького, Г.Хомишина, І.Лятишевського

г. звільнено с. Півнівку Ворошиловградської області; Мелітопольська операція; конференція ОУН (м) у Почаєві

48. Позначте ознаку, характерну для встановленого нацистами «нового порядку»:а. сприяння розвитку української економіки і культури в під німецький період

б. політика "пацифікації"; розчленування України; вивезення молоді на роботу в Німеччину

в. поділ України між Німеччиною і СРСР

Г. ліквідація українського суверенітету, пограбування української економіки, масові репресії проти цивільного населення

49. Позначте логічний ланцюжок, що об’єднує прізвища діячів українського національного самостійницького руху Опору:

а. І.Кожедуб, А.Мельник, О.Федоров

б. С.Бандера, О.Сабуров, Т.Бульба-Боровець

в. М.Ватутін, П.Федун-Полтава, Я.Стецько

Г. О.Кандиба, С.Шухевич, В.Кук

50. Про звільнення якого міста від німецьких загарбників в період Другої світової війни описав у своєму щоденнику відомий російський письменник В.Астаф’єв: «Двадцять п’ять тисяч входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п’ять. Через п’ять-шість днів усе це спливає. Уявляєте?»:

а. Севастополя

б. Одеси

В. Києва

г. Львова

51. Територія для ізольованого проживання меншин, що їх дискримінують за національною або релігійною ознакою:

А. ґето

б. бецирки

в. расизм

г. антисемітизм

52. Кому належать слова: «Немає ніякої вільної України. Мета нашої роботи полягає в тому, що українці повинні працювати на Німеччину, що ми тут не для того, щоб ощасливити цей народ. Україна може дати те, чого не вистачає у Німеччині»?:

а. А.Гітлер

б. Г.Герінг

В. Е.Кох

г. А.Розенберг

53. Колаборант – це:

А. особа, що співпрацює з окупаційною адміністрацією на шкоду своїй державі або її мешканцям

б. ідеологія, що обґрунтовує расистські погляди

в. особа, яке бере участь у русі Опору

г. особа насильно вивезена на примусові роботи до Німеччини

54. Позначте історико-географічний об’єкт, де був проведений перший республіканський фестиваль української музики та пісні «Червона рута»:

А. Чернівці

б. Львів

в. Ужгород

г. Київ

55. Кому належать слова: «Товаришу мій Сталін, коли б ви були навіть Богом, я й тоді б не повірив би Вам, що я націоналіст, якого треба плямувати і тримати в чорному тілі. Коли немає ненависті принципової і зневаги нема, недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його долі, ні до його щастя, ні гідності чи добробуту – невже любов до свого народу є націоналізмом? Чи націоналізм в не потуранні глупоті людей чиновних, холодних діляг, чи в невмінні художника тримати сльози, коли народу боляче?»:

а. І.Кожедубу

Б. О.Довженку

в. М.Рильському

г. В.Сосюрі

56. З якого документу витяг: «Командиров и политработников, вовремя боя срывающих с себя знаки различия и дизертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злосными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров»?:

а. постанова РНК СРСР ЦК ВКП(б) «Про порядок вивезення та розміщення людських контингентів та цінного майна» від 27 червня 1941 р.

б. директива командування Північно-Західного фронту командуючому військами Київського особливого військового округу від 29 липня 1941 р.

в. доповідь Політичного управління Червоної армії ЦК ВК(б) від 23 травня 1940 р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11; просмотров: 344

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...