Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


А. М.Амосов, О.Шалімов, В.Фролькіс
б. Г.Майборода, Ю.Мейтус, П.Загребельний

в. Л.Осика, С.Параджанов, В.Ремесло

г. О.Гончар, В.Івасюк, М.Стельмах

159. Назвіть українську дисидентську організацію, яка створена найшвидше:

а. УНФ

б. УГС

в. УРСС

Г. ОПВУ

160. Назвіть прізвище партійного діяча в Україні: «Після демобілізації — інженер на коксохімічному заводі в м. Дніпродзержинську, з 1946 р. секретар парткому на тому ж заводі. З того часу постійно перебував на партійній роботі. З 1957 р. — член президії та секретар ЦК КПУ. У 1961–1963 рр. — голова Ради міністрів УРСР, кандидат до президії ЦК КПРС. 1963–1965 рр. — перший секретар Дніпровського обкому КПУ. 1965–1972 рр. — знову голова Ради міністрів УРСР. У 1972–1989 рр. — перший секретар ЦК КПУ»:

а. М.Підгорний

б. В.Маланчук

в. П.Шелест

Г. В. Щербицький

161. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з:

А. проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі

б. подіями «Празької весни»

в. інтервенцією радянських військ до Афганістану

г. ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

162. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?

а. поширення руху лише в західних областях України

Б. мирний, ненасильницький характер боротьби

в. домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою

г. координація масових антиурядових акцій із московськими групами

163. Одне із головних завдань діяльності Української Гельсінської групи:

А. ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні

б. реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

в. ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні

г. здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах

164. Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:

А. М.Руденко

б. П.Григоренко

в. М.Вінграновський

г. В.Чорновіл

165. Яка подія відбулася найшвидше?

а. поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Б. виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки»

в. утворення Українського національного фронту

г. суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими

166. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?

а. лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

Б. початок ліквідації системи ГУЛАГу, часткова амністія та реабілітація незаконно засудженихв. реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

г. ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів

167. «Раднаргоспи» – це:

А. органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів

б. державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС)

в. організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні

г. органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ)

168. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж:

а. 1964 – 1972 рр.

б. 1954 – 1964 рр.

в. 1945 – 1953 рр.

Г. 1957 – 1965 рр.

169. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.?

а. забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та матеріальної допомоги

б. досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних катастроф та їхніх наслідків

В. сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузях освіти, науки, культури та інформації

г. надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту їхніх прав

170. На чию адресу були висунуті такі звинувачення? «Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання»

а. В. Стуса

Б. І. Дзюби

в. О. Гончара

г. В.Чорновола

171. Наслідком антирумунського Татарбунарського повстання вважають:

а. підвищення політичної активності українців та відновлення культурно-просвітницьких організацій

б. лібералізацію цін та підвищення заробітної плати

в. введення української автономії

г. посилення адміністративного тиску на релігійну сфери життя

172. Наслідками колоніальної політики Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини щодо західноукраїнських земель треба вважати:

а. наділення всіх прошарків населення землею

б. зростання економіки в усіх галузях

В. перетворення цих регіонів на аграрно-сировинний додаток економіки та джерело дешевої робочої сили

г. перетворення цих регіонів на ринки збуту промислової продукції

173. Який період відображений у джерелі: «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. …Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи…»?

а. відбудова

б. перебудова

в. застій

Г. відлига

174. Вкажіть прізвище першого секретаря ЦК КПУ в 1957-1963 рр.:

а. П.Шелест

б. Л.Брежнєв

В. М.Підгорний

г. О.Кириченко

175. Позначте період, для якого характерні терміни: «розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм:

А. застій

б. відлига

в. перебудова

г. відбудова

176. Вкажіть явища, що характеризували політику М.Хрущова:

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11; просмотров: 432

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...