Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Б. політичний етап (загальнонародний).
в. літературний етап (розвиток нової української літератури)

г. науковий етап (академічний, “збирання спадщини”)

82. Назвіть місто, що стало першим центром українського національного відродження в Галичині:

а. Станиславів.

б. Коломия

в. Львів

Г. Перемишль

83. До якого регіону підросійської України належала Катеринославська губернія:

А. Слобідська Україна

б. Лівобережна Україна

в. Правобережна Україна

г. Південна Україна.

84. Чернігівська і Полтавська губернія за адміністративним поділом у Російській імперії ХІХ ст. – це:

А. Слобідська Україна

б. Лівобережна Україна

в. Правобережна Україна

г. Південна Україна.

85. Назвіть губернії Правобережної України в ХІХ ст.:

А. Київська, Волинська і Подільська

б. Чернігівська, Полтавська і Харківська

в. Катеринославська, Херсонська і Таврійська

г. Королівство Галіції і Лодомерії, Буковина і Карпатська Русь.

86. Хто з названих лідерів, вихідців з України не брав участь у партизанському русі проти наполеонівської Франції 1812 р.:

а. Федір Потапов (Самусь)

б. Василь Костенецький

в. Єрмолай Четвертак

Г. Степан Єремієнко.

87. Яка губернія Наддніпрянської України найбільше постраждала від наполеонівських військ у 1812 р.:

а. Київська

б. Подільська

в. Полтавська.

Г. Волинська

88. Коли було запроваджено кріпосне право на Лівобережній Україні (до 1861 р.)

а. 1796 р.

Б. 1783 р.

в. 1785 р.

г. 1781 р.

89. В якому регіоні підросійської України було найменше кріпаків (у відсотках до загальної кількості населення):

а. Слобідська Україна

б. Лівобережна Україна

в. Південна Україна.

г. Правобережна Україна

90. Коли було створено військові поселення на Наддніпрянській Україні в період “аракчеєвщини”:

А. 1819 р.

б. 1815 р.

в. 1821 р.

г. 1817 р.

91. Які галузі промислового виробництва переважали на Наддніпрянській Україні першої половини ХІХ ст.:

а. машинобудування (сільськогосподарське і траспортне)

б. важка промисловість

В. галузі промисловості, пов'язані з сільським господарством, переробка сільськогосподарської сировини

г. видобуток корисних копалин.

92. Яка форма внутрішньої торгівлі переважала на Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.:

а. постійна, магазинно-крамнична

б. сільські базари

В. ярмарки.

г. міські базари

93. Коли почався промисловий (технічний) переворот на Наддніпрянській Україні:

А. на зламі 1820–1830-х рр.

б. в 1861 р.

в. на зламі 1810–1820-х рр.

г. на зламі 1830–1840-х рр.94. Який регіон України був центром антикріпосницького селянського руху під проводом Устима Кармалюка (1812–1835 рр.):

А. Поділля

б. Галичина.

в. Слобожанщина

г. Київщина

95. Назвіть відомого ватажка опришківського руху в Галичині першої половини ХІХ ст.:

а. Іван Гушалевич.

Б. Мирон Штолюк

в. Іван Капущак

г. Лук'ян Кобилиця

96. Назвіть найбільше місто України (за даними загальноросійського перепису 1897 р.)

а. Катеринослав.

б. Київ

В. Одеса

г. Харків

97. У якому регіоні Наддніпрянської України кріпосне право в ХІХ ст. було найважчим:

А. Лівобережна Україна

б. Південна Україна.

в. Правобережна Україна

г. Слобідська Україна

98. Назвіть легендарного ватажка селянського руху на Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.:

А. Устим Кармелюк

б. Лук'ян Кобилиця

в. Іван Капущак

г. Максим Залізняк.

99. Коли з'явився перший пароплав на Дніпрі під назвою “Бджілка”

а. 1861р.

б. 1839 р.

в. 1823 р.

г. 1820 р.

100. Назвіть місто України, що в ХІХ ст. мало іншу назву, ніж нижче названа:

а. Проскурів - сучасний Хмельницький.

б. Єлисаветград - сучасний Кіровоград

в. Катеринослав - сучасний Дніпропетровськ

Г. Ворошиловград - сучасний Луганськ

101. Назвіть масонську ложу, що діяла в Полтаві в 1819 р., виявила інтерес до історичного минулого України, піднесення свідомості українського дворянства:

а. “Понт Евксинський”

б. “Три царства природи”

в. “Любов до істини”

г. “З'єднані слов'яни”.

102. Який вид ополчення в підросійській Україні був створений в червні1812 р., ще до війни Росії з наполеонівською Францією (виділіть правильні відповіді):

а. земське

б. козацьке

в. Азовське козаче військо.

Г. селянське

103. Яке з названих тверджень є помилковим:

а. масони виступали за духовне самовдосконалення людей, без огляду соціальне походження та етнічну приналежність

б. масони об'єктивно перебували в опозиції до соціальної політики Російської імперії.

в. масони заперечували насилля як засіб соціальних перетворень

г. масони обстоювали автономію України в складі Російської імперії, першочергове вирішення національного питання

104. Хто з названих діячів не був серед лідерів Південного товариства декабристів:

а. Павло Пестель

Б. Матвій Муравйов-Апостол

в. Михайло Бестужев-Рюмін.

г. Микита Муравйов

105. Коли відбулося повстання Чернігівського полку:

а. 30 грудня 1825 р. - 2 січня 1826 р.

Б. 29 грудня 1825 р. - 3 січня 1826 р.

в. 14 грудня 1825 р.

г. 13 липня 1826 р.

106. Назвіть польську таємну політичну організацію, що була створена і діяла на Правобережній Україні під проводом Шимона Конарського (1835-1839 рр.):

а. Товариство об'єднаних слов'ян

б. Патріотичне товариство

В. Співдружність польського народу

г. Центральний національний комітет.

107. Вкажіть засновників Кирило-Мефодіївського товариства:

а. М.Костомаров. П.Гулак-Артемовський, П.Куліш

б. М.Костомаров, П.Куліш. Т.Шевченко

В. М.Костомаров, М.Гулак, В.Білозерський

г. П.Куліш, М.Гулак, В.Білозерський.

108. Яку основну мету обстоювали кирило-мефодіївці:

а. утворення асоціацій-громад вільних і рівних людей, об'єднаних у федеративну спілку в межах України, що ввійде до федерації громад народів Росії і слов'янських народів

б. національно-територіальна автономія України у складі Російської імперії

в. проголошення національно-державницької незалежності України

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11; просмотров: 340

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...