Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зовнішнє та внутрішнє опорядження будівлі

 

Кладку зовнішніх стін із силікатної цегли виконую з застосуванням пінопласта в якості утеплювача по зовнішній стороні. Стіни фарбую силікатною фарбою, цоколь облицьовую керамічною плиткою. Покрівлі з металочерепиці, карниз та фронтон головного входу облицьовую білими пластиковими панелями, вікна і двері приймаю білі металопластикові. Рекламний елемент виконаний за індивідуальним замовленням; металеві елементи фарбую антикорозійною фарбою.

Для внутрішнього опорядження будівлі приймаю слідуючі елементи: підлоги – з керамічної плитки, з лінолеуму; стеля – водоемульсійне фарбування, підбивка гіпсокартоном; стіни – водоемульсійне фарбування, керамічна плитка, шпалери.

 


 


Найменування або номер приміщення Вид опорядження елементів інтер’єрів Примітка
Стеля Площа м 2 Стіни Площа м 2 Перегородки Площа м 2
Тамбур Шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 8,08 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 55,23 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 17,91
Відділ канцтоварів Підвісна стеля з гіпсокартону з послідуючим фарбуванням 12,02 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 16,35 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 11,97  
Торгівельна зала Підвісна стеля з гіпсокартону з послідуючим фарбуванням 63,12 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 22,00 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 11,97  
Душова Шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 1,78 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, облицювання керамічною плиткою 2,07 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, облицювання керамічною плиткою 12,45  
Коридор Шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 14,00 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 12,78 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 12,45  
Сан. вузол Шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 4,86 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, облицювання керамічною плиткою 11,47 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, облицювання керамічною плиткою 31,62

 

 

Електрошафа Шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 0,72 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 1,20 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 7,08  
Інвентарна Шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою 1,35 Шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою 4,50 Шпаклювання, фарбування водоемульсійною фарбою 13,17  
Теплогенераторна Шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 5,15 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 10,98 Оштукатурення ґрунтування, шпаклювання, фарбування водоемульсійноюфарбою 11,01  

 
 

 


Позиція Позначення Найменування Кількість Маса од., кг   кг Примітка  
    Перемички      
ПР-1 Серія 1.141-1 1ПР1-24.12.14  
1ПР38-12.12.22У  
ПР-2 Серія 1.141-1 1ПР1-12.12.14  
ПР-3 Серія 1.141-1 1ПР1-12.12.14  
           
    Плити покриття      
ПП-1 ПП-2 Серія 1.141-1 Серія 1.141-1 ПК6-63.10  
ПП-2 Серія 1.141-1 ПК6-60.10  
ПП-3 Серія 1.141-1 ПК4-63.12  
ПП-4 Серія 1.141-1 ПК6-60.15  
ПП-5 Серія 1.141-1 Серія 1.141-1 ПК8-63.12  
ПП-6 Серія 1.141-1 ПК6-63.15  
ПП-7 Серія 1.141-1 Серія 1.141-1 ПК8-48.12  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України

Дніпродзержинський енергетичний технікум

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора з навчальної роботи

____________ Молочок О.Ю.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

До виконання курсового проекту

З дисципліни «Будівельні конструкції»

Розділу «Цивільні будівлі»

 

Для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»

 

 

РОЗРОБИЛА:

викладач __________ Горбонос Н.О.

 

Розглянуто і погоджено на засіджанні

комісії будівельних дисциплін

Протокол № ______ від «_____» «______________» 20 року.

Голова ЦМК ___________________ Л.Д. Владимирова

 

 

м. Дніпродзержинськ

2012 р.

 

Передмова

Методичні рекомендації розроблені для додержання єдиних вимог щодо оформлення пояснювальної записки до курсового проектування з предмету «Будівельні конструкції» розділу «Цивільні будівлі».

Відхилення від вимог, як правило, тягнуть за собою зниження оцінки.

 

Загальні вимоги.

Пояснювальна записка повинна бути виконана із застосуванням друкарських пристроїв до ЕОМ. Вписування окремих слів, формул, умовних позначень чорнилом чи пастою не допускається. В окремих випадках, за дозволом керівника, дозволяється студенту оформляти записку власноруч розбірливим почерком, чисто і охайно однаковим чорнилом.

Пояснювальна записка виконується на листах формату А4 (210х297 мм) на одній стороні аркуша прямим шрифтом номером 14 інтервалом 1,5.

Кожний аркуш записки повинен мати рамку і великий чи малий штамп.

Записка пишеться державною мовою. В тексті записки не допускається вживати скорочені слова.

Побудова записки:

Послідовність розміщення матеріалу в записці до курсового проекту повинна бути такою:

1. Чистий лист.

2. Титульний аркуш.

3. Завдання (видається керівником).

4. Відомість документів (великий штамп).

5. Анотація (початок великий штамп, продовження малий штамп).

6. Зміст (початок великий штамп, продовження малий штамп).

7. Введення (початок великий штамп, продовження малий штамп).

8. Текст записки (малий штамп).

9. Зведена відомість залізобетонних виробів (початок великий штамп, продовження малий штамп).

10. Цивільна оборона (початок великий штамп, продовження малий штамп).

11. Охорона навколишнього середовища (початок великий штамп, продовження малий штамп).

12. Енергозбереження (початок великий штамп, продовження малий штамп).

13. Перелік посилань (великий штамп).

14. Чистий лист.

Кожну частину записки починають з нового аркуша.

Заголовок потрібно друкувати з прописної літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з декількох речень, їх поділяють крапкою.

Перенесення слів в заголовках не допускаються.

Всі ілюстрації, що містить записка, називають рисунками. Вони повинні бути виконані безпосередньо на аркуші записки. Рисунки нумеруються наскрізь всієї записки. Слово «рисунок» пишеться під ескізом і позначається так, наприклад:

Рисунок 1. Повторюваність вітру за напрямками,%

Після найменування рисунку крапку не ставлять.

Всі показники конструкцій заносять в таблицю. Таблиці нумеруються наскрізь всієї записки. Кожна таблиця повинна мати назву, яку вказують над таблицею. Перед назвою, в правому куті таблиці пишуть слово «Таблиця» і її номер, наприклад:

Таблиця 1 Вихідні дані

Після найменування таблиці крапку не ставлять. Таблицю зображують на ширину всього аркуша.

Нумерація сторінок:

Нумерація сторінок починається з чистого листа. Номер листа вписується в штамп (там, де він є).

Нумерація матеріалу:

Нумерація починається з текстової частини матеріалу записки і закінчується включно розділом «Енергозбереження» (1. Генеральний план забудови).

Посилання на джерела інформації:

В записці повинні бути посилання на всі джерела, що були використані. Посилання на джерело наводиться у вигляді його порядкового номеру в переліці посилань.Посилання на джерело наводиться у вигляді його порядкового номеру в переліці посилань.

Структура заповнення штампів:

ХХКП. 0210ХХ.ХХХ.00ПЗ

1 група 2 група 3 група 4 група

 

1 група:

ХХ – номер предмету за навчальним планом;

КП – курсовий проект;

2 група:

02 – шифр виду роботи (02 – для курсових проектів);

10 – шифр номеру спеціальності (10 – для спеціальності «Будівництво та експлуатація будівельта споруд);

ХХ – рік виконання предмету (останні дві цифри), наприклад: 09 (для 2009 року);

3 група:

ХХХ – порядковий номер студента за списком по журналу занять.

4 група:

00 – номер частини курсового проекту;

ПЗ – пояснювальна записка.

Оформлення титульного аркушу.

Приклад оформлення титульного аркушу приведено далі.

Оформлення розділу «Анотація».

Приклад оформлення анотації приведено далі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...