Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до написання розділу «Зміст».

В змісті повинні бути вказані порядкові номери і заголовки всіх структурних одиниць записки ( реферат і введення порядкового номеру не мають), включаючи в перелік введення, висновки, перелік посилань і додатки. Пункти і підпункти, які не мають заголовків, в змісті не зазначаються.

Номер і заголовок кожної структурної одиниці пишуть із нового рядка. Вкінці останнього рядка заголовку вказують номер сторінки, з якої починається структурна одиниця.

Вимоги до написання розділу «Введення».

Введення розробляє кожен індивідуально, враховуючи новини будівельної галузі, перспективи розвитку будівництва, проблеми ринку будівництва, спираючись на конкретні факти. Це питання повинно займати не більше двох сторінок.

 

Вимоги до енергозбереження.

Питання енергозбереження розробляється індивідуально для кожного, воно може включати слідуючі пункти:

1. Об,ємно – планувальні і конструктивно – технологічні вирішення будівель, а також сисмтемиїх інженерного обладнання повинні забезпечувати оптимальний рівень енерговитрат прибудівництві і експлуатації.

2. Огороджуючі конструкції будинку провинні проектуватися з теплозахисними властивостями, які забезпечують питоме споживання теплової енергії, що витрачається на опалення, в межах встановлених нормативів.

3. Площі світлопрозорих огороджень не повинні перевищувати величини, що регламентується діючими нормами.

4. Всі будинки, що підключаються до систем централізованого теплопостачання, повинні бути обладнані пристроями для комерційного обліку теплової енергії, що споживається, встановленими на абонентських вводах. Пристрої для комерційного обліку та регулювання теплоспоживання в індивідуальних теплових пунктах будинків повинні проектуватися згідно з вимогами діючих норм проектування систем опалення, вентиляції та кондиціонування.

5. Системи теплоспоживання будинківтепловою потужністю 50 кВт і більше повинні обладнуватися пристроями для автоматичного регулювання теплової потужності. Будинки з фіксованою тривалістю робочого дня належить проектувати з регуляторами програмного споживання теплової енергії.

6. Системи витяжної вентиляції будинків повинні проектуватися з природним спонуканям, якщо використання вентиляції з механічним спонуканням для окремих приміщень не регламентоване діючими будівельними нормами за видами будівельта споруд. Встановлення дефлекторів не допускається.

7. Системи припливної вентиляції проектують, як правило, низьконапірними і обладнують пристроями автоматичного регулювання теплової потужності. За обгрунтування слід використовувати теплоутилізатори.

8. Індивідуальні джерела теплопостачання будинків від автономних теплогенераторів, які приймаються згідно з діючими нормами, слід проектувати з техніко – економічним обгрунтуванням, з використанням джерел енергії, що відновлюються (сонячних колекторів, теплових насосів та ін.).


Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України

Дніпродзержинський енергетичний технікум

Циклова комісія будівельних дисциплін

 

Житлова будівля

розміром 12,4м × 16,2м

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

КП. 021012. 001. 00ПЗ

 

 

Керівник курсового проекту _____________________ Н.О. Горбонос

(підпис, ініціали, прізвище)

Проектував ___________________________________ І.І. Іванов

(підпис, ініціали, прізвище)

Нормоконтроль________________________________ Л.Д. Владимирова

(підпис, ініціали, прізвище)

Голова ЦМК __________________________________ Л.Д. Владимирова

(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

м. Дніпродзержинськ

2012 р.

 

 

Анотація

Курсовий проект складається з графічної та текстової частин.

Графічна частина має 2 аркуші формату А1.

На першому листі відображено:

- фасад 1-4;

- фасад А-Г;

- план на відмітці ±0,000;

- генеральний план забудови;

- план покрівлі;

- таблиця експлікації приміщень.

На другому листі відображено:

- розріз 1-1;

- план фундаментів;

- план плит покриття;

- план перемичок;

- план підлог;

- вузли.

Пояснювальна записка має … сторінок, … рисунків, … таблиць та … джерел.

Курсовий проект розроблений на тему « ….. ». Рельєф місцевості, де зводиться будівля, рівний, відвід поверхневих вод здійснюється через зливну каналізацію. Територія промислової площадки благоулаштована, озеленена. За розрахунками відсоток озеленення відповідає нормі. Дороги прийняті шириною …. м.

Згідно діаграми, переважаючі вітри ПнЗх, тому на генплані будівлю розташовую так, щоб переважаючі вітри передавали навантаження в кут будівлі або її торець.

 

Крім будівлі, що проектується, на генплані зображені …..

Будівля безкаркасного типу з розмірами у вісях 1-4 –18,3м, у вісях А-Г –20,26 м. Торгівельно – побутовий комплекс має просту конфігурацію в плані у вигляді двох прямокутників, одноповерховий. Висота приміщення 3,0м.

Фундаменти прийняті стрічкові монолітні, зовнішні і внутрішні стіни цегляні, товщиною 510 мм, 380 мм, перегородки – 120 мм. Плити покриття – залізобетонні круглопустотні товщиною 220 мм, покрівля скатна, покрівельний матеріал – металочерепиця, яка укладена по дерев’яному риштуванню. Вікна та двері з металопластиковим перехрестям, підлоги – лінолеум, керамічна плитка.

Розроблені вузли: ….

Розглянуті питання енергозбереження, цивільної оборони, охорони навколишнього середовища.

 

 
 

 

 


Перелік посилань

1. Н.Л. Рускевич, Д.И. Ткач, М.Н. Ткач «Справочник по инженерно – строительному черчению». Киев «Будівельник», 1987г.

2. П.Г. Буга «Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания» М.Высшая школа, 1987г.

3. А.Ф. Гаевой, А.С. Гаус «Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания». М. Стройиздат.

4. Державні будівельні норми

5. Т.В. Калараш, В.П. Ус, Т.И. Павленко «Методичні рекомендації. Дипломні, курсові проекти та роботи. Загальні вимоги і правила оформлення»., м.Дніпродзержинськ, 1999 р.

6. ГОСТы системы пректной документации для строительства.

7. Н.О. Горбонос «Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції» розділу «Цивільні будівлі».

8. В.С. Джигерей «Екологія та охорона навколишнього природного середовища», Київ, «Знання», 2002 р.

9. М.І. Стеблюк «Цивільна оборона», Київ, «Знання», 2006 рік.

 

 


 

№ рядка Формат Позначення Найменування Кількість аркушів Прим.
         
    Документація.    
    Завдання  
    Анотація  
А4 21КП. 021012. ххх. 00ПЗ Пояснювальна записка *) А4
         
    Графічні матеріали    
А1 21КП. 021012. ххх. 01ГЧ Фасад 1-4, фасад А-Г, *) А1
    план на відм. ± 0,000,    
    експлікація приміщень,    
    генеральний план,    
    план покрівлі.    
         
А1 21КП. 021011. ххх.02ГЧ розріз 1-1, *)А1
    план фундаментів,    
    план плит покриття,    
    план перемичок,    
    план підлог,    
    вузли.    
         
         
         
         
         

 

 
 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...