Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Як позначаються виводи обмотки якоря машини постійного струму без додаткових полюсів і компенсаційної обмотки?
К1, К2;

+Я1, Я2;

С1, С3;

Ш1, Ш2

Л [3] с.8-20

 

2. «Круговим вогнем» називають:

+коротке замикання якоря машини постійного струму через електричну дугу на поверхні колектора;

коротке замикання частини обмотки якоря машини постійного струму через електричну дугу на поверхні колектора;

коротке замикання частини колекторних пластин з утворенням дугового процесу на поверхні колектора;

коротке замикання частини секцій обмотки якоря в разі замикання колекторних пластин з утворенням дугового процесу на поверхні колектора

Л [1] с.102

 

3. Реакцією якоря називається:

зменшення магнітного поля машини;

збільшення магнітного поля машини;

спотворення магнітного поля;

+вплив магнітного поля якоря на основне магнітне поле полюсів

Л [1] с.90-95; Л [3] с.41-44

 

4. Орієнтовне значення пускового струму двигуна постійного струму за прямого пуску становить:

+

Л [1] с.124…126

 

5. Що відбудеться, якщо в двигуна постійного струму послідовного збудження, підключеного до мережі, від’єднати механічне навантаження на валу?

двигун не запуститься;

обмотка якоря перегріється;

+двигун піде “в рознос”;

двигун зупиниться

Л [1] с.144; Л [3] с.88–90

 

6. Зміна напрямку обертання якоря двигуна постійного струму досягається за рахунок:

+зміни напрямку струму в обмотці якоря, або струму в обмотці збудження;

зміни напрямку струму якоря і струму обмотки збудження;

зміни опору пускового реостата Rп;

зміни опору регульованого реостата Rр;

Л [3] с.87

 

7. Що відбудеться з напругою генератора при зменшенні опору регулювального реостату?

зменшиться;

+збільшиться;

не зміниться;

буде дорівнювати нулю

Л [1] с.116; Л [3] с.56–57

 

8. Якими повинні бути опори реостатів пускового Rп у колі обмотки якоря і регулювального Rp у колі паралельної обмотки збудження при пуску двигуна?

Rп і Rр максимальні;

Rп і Rр мінімальні;

+Rп максимальний, Rр мінімальний;

Rп мінімальний, Rр максимальний

Л [1] с.129–134

 

 

Як залежить частота обертання вала двигуна постійного струму від струму збудження?

чим більший струм збудження, тим більша частота обертання;

+чим більший струм збудження, тим менша частота обертання;

струм збудження не впливає на частоту обертання;

чим менший струм збудження, тим менша частота обертання

Л [1] с.126–141; Л [3] с.67–81

 

10. Трансформатор працює на активне навантаження. Як зміниться напруга на навантаженні із збільшенням струму навантаження?

не зміниться;

+зменшиться;

збільшиться;

збільшиться на невелику величинуЛ [1] с.194; Л [3] с.132–136

 

11. Яке призначення регульованого реостата Rр в двигуні постійного струму паралельного збудження?

+змінювати частоту обертання якоря двигуна;

регулювати ЕРС якоря;

регулювати струм якоря;

регулювати напругу, яку підводимо до двигуна

Л [1] с.129–134; Л [3] с.86–87

 

12. Навантаження трансформатора має індуктивний характер. Як зміниться напруга при збільшенні струму навантаження?

збільшиться;

не зміниться;

+зменшиться;

збільшиться на невелику величину

Л [1] с.194; Л [3] с.135–136

 

13. Для чого на трансформатори великої потужності (1000 кВА і більше) встановлюється вихлопна труба?

для підтримки в баці трансформатора атмосферного тиску;

для підвищення охолодження трансформатора;

+для запобігання розриву бака при коротких замиканнях обмоток;

для зливання залишків масла

Л [1] с.211; Л [3] с.153

 

14. Від чого залежить група з’єднань обмоток трансформатора?

величини підведеної напруги;

величини коефіцієнта трансформації;

величини струму навантаження;

+ схеми з’єднань обмоток

Л [1] с. 220–224; Л [2] с. 180–183; Л [3] с.147–154

 

15. Який з вказаних параметрів визначають з досліду короткого замикання трансформатора?

втрати в сталі;

коефіцієнт трансформації трансформатора;

напруга холостого ходу;

+втрати в міді

Л [1] с.185–191; Л [3] с.114–139

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1201

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...