Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яка різниця між коефіцієнтами трансформації допускається під час паралельної роботи?
≥ ± 10% від середнього геометричного значення;

≥ ± 0,5%;

+ ≤ ±0,5% від середнього геометричного значення;

не має значення

Л [5] c. 167-169

 

17. Чи можна вмикати на паралельну роботу трансформатори з різними групами з’єднання обмоток, якщо всі інші умови виконані?

можна;

+не можна;

можна, якщо виконуються інші умови;

для відповіді на питання недостатньо даних

Л [1] с.224–228; Л [3] с.183–190

 

18. Які ротори застосовуються: а) у гідрогенераторах; б) у турбогенераторах?

а) неявнополюсні, б) явнополюсні

а) явнополюсні, б) явнополюсні

+а) явнополюсні, б) неявнополюсні

а) неявнополюсні, б) неявнополюсні

Л [2] с.308–319; Л [3] с.209–215

 

Як впливає на магнітний потік реакція якоря за ємнісного навантаження?

спотворює магнітне поле машини;

зменшує магнітне поле машини;

+збільшує магнітне поле машини;

зменшує і спотворює магнітне поле машини

Л [1] с.383; Л [2] с.335

20. Де встановлюється перемикач числа витків (“анцапфа”) для регулювання вихідної напруги трансформатора?

у первинній обмотці;

+в обмотці вищої напруги;

у вторинній обмотці;

в обмотці низької напруги

Л [1] с.198–201; Л [3] с.150–153

 

 

Від чого залежить частота струму синхронного генератора?

магнітного потоку машини;

+частоти обертання ротора;

струму збудження ротора;

напруги, яка подається на ротор

Л [2] с.306–308; Л [3] с.208

 

Які групи з’єднання двообмоткових трифазних трансформаторів випускаються серійно вітчізняною промисловістю ?

перша та п’ята групи;

десята та шоста;

нульова та п’ята;

+нульова та одинадцята

Л [5] c. 171–172

 

23. При зменшенні опору регулювального реостату Rp збудника, як зміниться напруга на затискачах синхронного генератора?

не зміниться;

+збільшиться;

зменшиться;

зменшиться на невелику величину

Л [1] с.379–382; Л [2] с.330–333; Л [3] с.242–245

 

24. При збільшенні ємнісного навантаження напруга на затискачах синхронного генератора:

зменшиться;

+збільшиться;

не зміниться;

зменшиться в невеликих значеннях

Л [1] с.382–384; Л [2] с.335–337; Л [3] с.253–260

 

25. При збільшенні індуктивного навантаження напруга на затискачах синхронного генератора:

не зміниться;

збільшиться;

+зменшиться;

спочатку збільшується, а потім зменшується

Л [1] с.377–378; Л [2] с.335–337; Л [3] с.253–260

26. Характеристика холостого ходу синхронного генератора – це:

+залежність напруги на виході генератора від струму збудження;

залежність напруги на виході генератора від струму навантаження;залежність струму збудження від струму навантаження;

залежність стуму якоря від струму збудження при к.з.

Л [1] с.379; Л [2] с.330–336; Л [3] с.223–244

 

27. Регулювальними характеристиками синхронного генератора називають:

залежність напруги на виході генератора від струму збудження;

+ залежність струму збудження від струму навантаження;

залежність напруги на виході генератора від струму навантаження;

залежність стуму якоря від струму збудження при к.з.

Л [1] с.379; Л [2] с.330–336; Л [3] с.223–244

 

28. Як зміниться ковзання S асинхронного двигуна, якщо навантаження на валу двигуна збільшиться?

зменшиться;

не зміниться;

+збільшиться;

зменшиться в невеликих межах

Л [1] с.250–255; Л [3] с.291–294

 

29. Під час пуску асинхронного двигуна ковзанняSмає значення:

+

Л [1] с.274

Від чого не залежить частота обертання ротора асинхронного двигуна?

зміни частоти струму;

величини підведеної напруги;

кількості пар полюсів обмотки статора;

+перемикання обмотки статора із зірки на трикутник

Л [1] с.294–305; Л [3] с.341–344; Л [4] с.47–49

 

Як зміниться струм, який споживає асинхронний двигун з мережі, якщо ковзання збільшиться?

зменшиться;

не зміниться;

+збільшиться;

зменшиться в невеликих межах

Л [1] с.255–257; Л [3] с.301–303

 

Який з наведених асинхронних електродвигунів має найменшу частоту обертання?

АИР90S6У3

+АИР100L8У3

АИР100S2У3

АИР100S4У3

Л [1] с.11; Л [2] с.238–244

 

Напруга мережі 380 В. У паспорті двигуна зазначена напруга 380/220 В. Як необхідно з’єднати обмотку статора?

+зіркою;

трикутником;

можна зіркою і трикутником;

зигзагом.

Л [1] с.248–249; Л [3] с.296–297

 

В якому режимі працює трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором за прямого пуску в початковий момент?

холостого ходу;

+короткого замикання;

номінальному;

робочому

Л [1] с.290; Л [2] с.268; Л [3] с.234–236

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1266

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...