Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


MS Access объектісіне не жатпайды?

Информатика 500

1. Информация Рјөлшері:

a) Берілген информацияны екілік кодтау үшін кажетті байттар мен биттердің санымен анықталады

2. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5)

a) 2,3;

3. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5)

a) 1,2.

4. Объектілердің Р±С–СЂС–ңғай С‚ұтас болып қарастырылатын кез-келген жиынтығын ... дейді

a) Жиын

5. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5)

a) 2,3;

6. Алгоритм ... деп аталатын басқару қызметші СЃөздерінің тізбектерінен С‚ұрады:

a) Команда

7. Р•ң алғаш сандарды қРѕСЃР° алатын механикалық құрылғыны РєС–Рј ойлап тапты?

a) Б. Паскаль

8. Граф дегеніміз:

a) Рќүктелер мен сызықтардың жиынтығС‹

9. Логика – Р±ұР»...

a) адам ойлауының С‚үрлері мен Р·Р°ңдары туралы, РѕРЅС‹ң ішінде Рґәлелдеуге болатын пікірлердің Р·Р°ңдылықтары туралы ғылым

10. 1+0=? өрнектің РЅәтижесі неге тең?

a) 1

ТСР дегеніміз?

a) Транспорттық РґРµңгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады

12.Кодтау – Р±ұР»...

a) Деректерді, олардың кодтық комбинациясымен теңестіру

13. Триггер – Р±ұР»...

a) компьютердің регистрінде екілік кодтың Р±С–СЂ разрядын жадыда сенімді СЃР°қтау үшін РєРµңінен қолданылатын электрондық схема

14. Қолданушы интерфейсі дегеніміз...

a) Адам мен Р±Р°ғдарлама, Р±Р°ғдарлама мен адам арасындағС‹ байланыс

15. Іске қРѕСЃСѓ (РџСѓСЃРє) командасы … ашады

a) Операциялық Р¶үйенің бас РјәР·С–СЂС–РЅ

16. ЖиындарғР° қолданылатын амалдар:

a) қиылысу, айырма, декарттық Рєөбейту, Р±өлу, біріктіру

17. Р”ұрыс РїС–РєС–СЂРґС– белгіле

a) монитор — шығару құрылғысы

18. Дж. Фон Нейман былайша атақты

a) сандық есептеуіш машиналарын С‚ұСЂғызудың негізгі принципін құрастырушы алғашқС‹ электронды есептеуіш машинасын құрушы

19 Жиын дегеніміз...

a) обектілердің (заттардың) Р±С–СЂС–ңғай С‚ұтас болып қарастыратын кез келген жиынтығС‹

20. MS Excel. Қосындыны тапқанда ұяшықтар диапазоны келесі белгі арқылы жазылады

a) :

21. ДК –ның жедел жады туралы айтуғР° болады

a) Р±ұР» – ДК Р¶ұмысын жылдамдату үшін қолданылатын жад

22. Бульдік айнымалыларды сипаттау ұшін қандай алфавитті қолданады:

a) Латын

23. Информация Рјөлшерін өлшеуге қолданылмайтын бірлікті РєөрсетіңС–Р·

a) мегагерц

24. Қабылдаушының аппаратына телеграмма қандай әліппе арқылы шифрланып жіберіледі?

a) РњРѕСЂР·Рµ

Транслятор дегеніміз не?

a) программаны /алгоримтді/ машина тіліне С‚үрлендіретін программа

26. Access-те кесте құСЂСѓРґС‹ң С‚әсілдері

a) Конструктор , Кесте шебері (Мастер таблиц), Кесте режимінде

27. Презентация, реклама немесе РІРёРґeоклип құСЂСѓ үшін …. программасы қолданылады

a) Power Point

28. Қандай пернелердің Р±С–СЂС–РіСѓС– объектіні ауыстыру буферінен алып қРѕСЏРґС‹ ?

a) Ctrl + V

29. Windows операциялық Р¶үйесінде қайсы ат Рґұрыс?

a) ИДЗ.doc

30. Excel –де қатар орналаспай, әСЂ жерде С‚ұСЂған бірнеше Р±Р°ғананы толық белгілеп ерекшелеу үшін былай істеу керек:

a) РђР»ғашқС‹ Р±Р°ғананы ерекшелеп алып, Ctrl пернесін басулы РєүР№РґРµ ұстап С‚ұрып, қалған Р±Р°ғаналарды РґР° біртіндеп ерекшелеп шығСѓ Р±Р°ғаналарды РґР° біртіндеп ерекшелеп шығСѓ

31. Қандай жазу Excel –де формула деп саналады

a) =срзнач (А1:А2)

32. MS Excel Формула құСЂған кезде … сайманын пайдаланамыз

a) функция шебері

33. Операциялық Р¶үР№Рµ --- ...

a) Рўұтынушы мен ЭЕМ-РґС– байланыстыратын арнайы программалар тобы

Интерпретатор дегеніміз не?

a) проргамманың әСЂ жолын жеке аударып орындайды

35. Компилятор – Р±ұР»...

a) барлық проргамманы бірден аударып компьютер зердесіне модуль С‚үСЂС–РЅРґРµ СЃР°қтайды

36. Паскаль Р±Р°ғдарламасында абсолюттiРє шама … функциясы Рєөмегiмен жазылады

a) Abs

37. Паскаль Р±Р°ғдарламасында Рєөбейту амалы ретінде қай символды қолдануғР° болады?

a) *

38. Рњәтіндік редакторда абзацты жою үшін-

a) Абзацты ерекшелеп, DEL батырмасын басу

39. Реляциондық Рјәліметтер қорындағС‹ анықталған объект жайлы толық Рјәліметтер жиыны - Р±ұР»:

a) кесте

40. WORD-та файл үРЅСЃС–Р· қандай РєРµңейтілумен құрылады ?

a) .doc

41. Компьютерде аяқталмаған Р±Р°ғдарламалық өРЅС–РјРґС– орнату барысында толық Р¶ұмыс қосымшасы қалыптасады РѕРЅС‹ қалай айтады

a) дистрибутивті

42. Паскаль программасындағС‹ логикалық айнымалылардың типі

a) boolean

43. Электрондық кестенің ұяшығС‹ С‚өмендегідей идентификацияланады

a) қатар мен Р±Р°ғананың қиылысуындағС‹ ұяшықтың

атауын Рєөрсету жолымен

44. Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану РјүРјРєС–РЅ емес

a) \ (Р±үтін Р±өлу)

45. Рњәліметтер қорымен Р¶ұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

a) Ұяшық (клетка )

46. Деректерді СЃүР·С–Рї алу (фильтрлеу)

a) берілген қР°ғидалар бойынша деректерді СЃұрыптау

47. Шарттың РЅәтижесін тексеру РЅәтижесіне байланысты әрекеттер тізбегінде қарастырылған алгоритм

a) тармақталу құрылымды алгоритм

48. Программада Р¶ұмыс істеу кезінде РјәРЅС– өзгермейтін Рјәліметтер

a) С‚ұСЂР°қтылар

49. Компьютерді С–СЃРєРµ қРѕСЃқан кезде Р¶үктелетін, құрылғылар Р¶ұмысын Р¶әРЅРµ программалардың орындалуын Р±Р°қылайтын, қолданушымен СЃұхбатты ұйымдастыратын программа қалай аталады

a) операциялық Р¶үйелер

50. Excel-РґРµ $D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес С‚үСЂС–РЅРµ жатады?

a) Аралас

51. Компьютерлік желіні пайдаланушылар арасында хабарларды қайта жіберу Р¶әРЅРµ СЃР°қтау құралдары:

a) электронды пошта

52. Қандай жағдайда тармақталу алгоритмі қолданылады?

a) ШарттарғР° байланысты кейбір операцияларды орындауда

53. Блок-схемада тіктөртбұрыш нені білдіреді?

a) Рјәліметтерді өңдейді

54. Тармақталу алгоритмі белгілі Р±С–СЂ ……. байланысты орындалады.

a) шартқР°

55. Паскаль Р±Р°ғдарламасында арифметикалық квадрат … функциясы Рєөмегiмен жазылады

a) Sqrt

56. Бағдарламалау Р¶үйесі дегеніміз – РѕР» ...

a) Р±Р°ғдарламалау тілдеріне кіретін кітапхана, транслятор, құрастырушылар (РєРѕРјРїРѕРЅРѕРІРєР°), РєүР№РЅ келтіру (отладка) Р±Р°ғдарламалық құралдар жиынтығС‹

57. Операциялық Р¶үР№Рµ дегеніміз РЅРµ?

a) ДК Р¶ұмысын басқаратын программалар комплексі

58.Excel-РґРµ іргелес емес блоктарды ерекшелеу үшін ... пернесін қолданамыз:

a) Ctrl

Процессор дегеніміз не?

a) Рљөптеген жартылай өткізгішті элементтерден С‚ұратын Р¶әРЅРµ компьютерде барлық есептеулер мен Р°қпарат өңдеу Р¶ұмыстарын Р¶үргізетін электрондық микросхема

60. Екінші РґРµңгейлі ЭЕМ базалық элементі

a) транзисторлар

61.Access-тегі деректерді баспағР° шығаруғР° пайдаланатын құрал қалай аталады?

a) Есеп (Отчет)

62.Утилиттер-Р±ұР»:

a) Қосымша программалар

63. Операциялық Р¶үйелерге мыналарды жазуғР° болады

a) MS DOS 6.2, Windows РҐР , UNIX

64.Жергілікті желі конфигурациясы (байланыс схемасы) қалай аталады?

a) топология

Файл деген не?

a) РґРёСЃРєС–РґРµ атау берілген деректер жиынтығС‹

84. Windowsтың негізгі РјәР·С–СЂС–РЅС–ң В«Құжаттар» (Документы) РјәР·С–СЂС–РЅРґРµ РЅРµ СЃР°қталады:

a) Қолданушы қолданған СЃРѕңғС‹ құжаттар

85. Қай операциялық Р¶үйеде экран Р¶ұмыс столы деп аталады?

a) Windows

86. РҐ2 батырмасы қандай қызмет атқарады?

a) Рўөменгі индексті жазу

87. Орындалатын файлдардың РєРµңейтілмесiРЅ Рєөрсет:

a) .exe, .com

88. 8 битпен кодталатын Рµң үлкен Р±үтін Рѕң сан

a) 256

89. Ms Word редакторында Рјәтінде Shift пернесі басулы С‚ұСЂғанда тышқан РјРµңзерін (курсорын) жылжыту кезінде қандай өзгеріс болады?

a) РјРµңзер Р¶үСЂС–Рї өткен аймақ ерекшеленеді

90. MS Access программасы Рјәліметтер базасының қандай С‚үрлерін қарастырады?

a) Қатынасты (Реляциялық)

91. Рњәліметтер қорын басқару Р¶үйесінде (Р”ҚБЖ) аталғандардың қайсысы жатады?

a) MS Access

92. Бірдей атпен екі файл орналасуы РјүРјРєС–РЅ:

a) ӘСЂС‚үрлі бумада

93. MS Excel. Рђғымды ұяшықтың РјәРЅС– ... Рєөрсетіледі.

a) формула жолағында

94. Access-те қалып (форма)дегеніміз:

a) Рњәліметтерді экранда Рєөрсету мен оларды басқару құралы

Алгоритм дегеніміз не?

a) жеке қадамдардан С‚ұратын, формальды С‚үСЂРґРµ жазылған реттелген РЅұСЃқаулар тізбегі

96. Кодтау теориясында Р¶әРЅРµ хабарлама жіберу барысындағС‹ Р±РёС‚ дегеніміз

a) {0,1}екілік альфавитінің екілік таңбасы

97. Рђ1:Рђ10 Рµң кіші санын тап:

a) =МИН (А1:А10)

98. Санау Р¶үйесінің негізі деп нені айтамыз

a) санау Р¶үйесіндегі санды жазу үшін қолданылатын символдар саны

99. Access. РЎұраныстың ерекшелігі неде?

a) Негізгі кестедегі Рјәліметтердің негізінде СѓР°қытша қорытынды кесте құрады;

100. Компьютерлік желі дегеніміз:

a) Байланыс арналары арқылы біріктірілген ортақ ЭЕМ-СЂ Р¶үйесі

101. Калькулятор программасын С–СЃРєРµ қРѕСЃСѓ;

a) Іске қРѕСЃСѓ (РџСѓСЃРє)-Бағдарламалар (Программы)-Стандартты (Стандартные)-Калькулятор

102. Word редакторы *Форматтау* саймандар тақтасында қандай батырманы шерткенде ерекшеленген Рјәтін үР·С–РЅРґС–СЃС–РЅС–ң қарібі жартылай қарайтылғанғР° ауысады?

a) Р–

103. Windows Р¶үйесінде Р¶ұмыс істеуге арналған калькулятордың қандай С‚үрлері бар?

a) Қарапайым, инженерлік

104. Информацияларды жинақтау, С‚үрлендіру әдістерін Р¶әРЅРµ Р·Р°ңдылықтарын зерттейтін ғылым:

a) Информатика

105. Қоржын (РљРѕСЂР·РёРЅР°) дегеніміз.....

a) Компьютер дискілерінен өшірілген Рјәліметтерді СѓР°қытша СЃР°қтайтын арнайы Р±СѓРјР°

106. РЁС‹ғару құрылғыларына РЅРµ жатады?

a) Принтер, монитор

107. Рђ РїС–РєС–СЂС– Р°қРёқат Р¶әРЅРµ Р’ РїС–РєС–СЂС– жалған Р±РѕР»ғандағС‹ жауабы Р°қРёқат болатын РїС–РєС–СЂРґС– РєөрсетіңС–Р·

a) (Р’ немесе Рђ) Р¶әРЅРµ Рђ

108. Ұяшықтың $B$3 С‚үСЂС–РЅРґРµ жазылған адресі

a) Абсолютті адрес

109. РђғымдағС‹ ұяшық деген РЅРµ?

a) РљСѓСЂСЃРѕСЂ орналасқан ұяшық

b)

109. Информацияны Рєөрнекі кескіндеуге арналған Microsoft Access объектісі

a) Қалып (Форма )

110. Файлдардың типін анықтау үшін нені білу керек?

a) Файл РєРµңейтілуін

111. Егер Рђ – 1 , Р’ – 0 болса, РѕРЅРґР° Рђ AND B РјәРЅС– қандай болады

a) 0

112. Формулалар жолы- Р±ұР» ......

a) Рњәтін сандар немесе формулалар енгізілетін Р±ұР№СЂС‹қтар панелінен С‚өмен орналасқан жол

113. Ұяшықтың абсолютті адресі дегеніміз?

a) $ Рєөмегімен Р¶әРЅРµ Р±Р°ғана Р¶әРЅРµ (немесе) қатар номерлерінен құралған ұяшықтардың белгіленуі

114. ЕхсеІ батырмасы мынадай қызмет атқарады?

a) Автоматты С‚үСЂРґРµ қосынды табу

116. Windows Р¶үйесінде архивке алынған файлдың РєРµңейтілуі:

a) ARG, ZIP, RAR

117. Ms Word – текстік редакторында жолдарды абзацқР° Р±өлетін тетікті Рєөрсет:

a) Enter

Байт дегеніміз не?

a) сегіз биттен С‚ұратын тізбек

119. Пернетақта қандай қызмет атқарады?

a) Дербес компьютерге информация енгізу үшін

120. Рўөмендегілердің қайсысы графикалық информацияны өңдеу программасына жатады?

a) MS PAINT

121. Word- терезесінің Р¶ұмыс аймағын қанша терезеге Р±өлуге болады?

a) Қанша құжат ашылған болса, соншағР°

122. Алгоритм тармақталу алгоритімі болып табылады егер

a) РѕРЅС‹ң орындалу әрекеті шарттардың Р°қРёқаттығына байланысты болса

123. РњS Excel. Қосынды функциясының Рґұрыс емес формуласын РєөрсетіңС–Р·:

a) РЎРЈРњРњ(Р’2;Р’7)

124.EXCEL.MS Excel 2003-те қанша Р±Р°ғана болады?

a) 256

125. Excel кестелік процессорының терезесіне С‚әРЅ элементті РєөрсетіңС–Р·:

a) Формула қатары

126. MS Access Р±Р°ғдарламасы қайсы Р±Р°ғдарламалық қамтылуғР° жатады:

a) қолданбалығР°

127. Жарлық (ярлык) дегеніміз РЅРµ?

a) ФайлғР° сілтеме

128. РљСѓСЂСЃРѕСЂРґС‹ тез арада құжаттың басына апару үшін Р±С–СЂ мезгілде қандай пернені басамыз?

a) Ctrl+Home

129. Internet. Сандық информацияны телефонды каналдарда сигналдар мен хабарларғР° С‚үрлендіретін құрылғС‹ қалай аталады?

a) модем

130. Бір гбайт нешеге тең?

a) 1024 мг байт

131. Enter пернесінің қызметі

a) Құптау

132. MS Excel электрондық кестеде адрестеудің С‚үрлері

a) абсолютті,салыстырмалы Р¶әРЅРµ аралас

Microsoft Excel деген не?

a) Кестелік процессор

134. Excel. Ұяшықтың Рґұрыс адресін РєөрсетіңС–Р·:

a) Р’1

135. Есептің (Отчеттің), СЃұраныстың(запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим РјүРјРєС–РЅРґС–Рє береді?

a) Конструктор режимі

136. WINDOWS- тің қай терезесінде дискеталардың мазмұнын қарауғР° болады?

a) Сілтеуіш (РџСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє) немесе Менің клмпьютерім (РњРѕР№ компьютер )

137. Excel – РґРµ үРЅСЃС–Р· келісім бойынша сандар ... тураланады:

a) Рћң жақ шеті бойынша

138. Электронды почтаның мекен- жайын жазу кезінде қандай арнайы СЃРёРјРІРѕР» қолданылады?

a) @

139. INTERNET E- mail қызметінің міндетін Рєөрсет:

a) Электронды пошта

140. ACCESS Рјәліметтер қорын басқару Р¶үйесі келесі обьектілермен Р¶ұмыс істемейді?

a) Презентация

Байт деген не?

a) Халықаралық Р¶үйедегі Р°қпарат санының бірлігі

142. Бит қандай Рјәндер қабылдай алады?

a) 0 Р¶әРЅРµ 1

143. 3,5- РґСЋР№С–РјРґС–Рє дискетаның Рµң үлкен форматтау Рєөлемі қандай:

a) 1,44 Мбайт

144. РќР°қты Р±С–СЂ атқарушығР° алгоритм жазған кезде, тек қана РѕРЅС‹ң командалар Р¶үйесіне кіретін командаларды ғана қолдануғР° болады - деген СЃөйлем алгоитмнің мынандай қасиетіне С‚әуелді

a) С‚үсініктілік

145. MS Word редакторында үзінділерді кірістіру үшін қай пернелер комбинациясы қолданылады?

a) Shift + Insert

146. Pascal тілінде атау ретінде нені қолдануғР° болмайды

a) or

147. MS Excel. Курсормен белгіленіп С‚ұСЂған ұяшық қалай аталады?

a) Р°ғымдағС‹ ұяшық

148.Web – Беттерін қарауғР° арналған программа:

a) Браузер

149. Хаттамалар дегеніміз:

a) Деректерді толық Р¶әРЅРµ қатесіз беруге келіскен Р¶әРЅРµ бекітілген ережелер жиыны

150. MS Access программасында Рјәліметтерді талдау Р¶әРЅРµ іріктеу қызметін атқаратын арнайы обьект:

a) РЎұраныстар (Запросы)

151. Конструктор дегеніміз:

a) Деректер базасының обьектілерінің қасиеттерін анықтайтын режим

152. Windows операциялық Р¶үйесінің анықтамалық Р¶үйесін шақыру:

a) Іске қРѕСЃСѓ (РџСѓСЃРє) -РђРЅС‹қтама ( Справка)

153. Windows. ≤Ctrl + Alt + Delete ≥ пернелерін басқанда Word ортасында РЅРµ болады?

a) Тапсырмалар диспетчері (Диспетчер задач) шақырылады

154. MS Excel. ҰяшықтағС‹ деректі С‚ұСЂР°қты С‚үСЂРґРµ СЃР°қтау үшін келесі пернені басу керек

a) Enter

155. MS Word -та құжат қай пернелер комбинациясымен ашылады?

a) Ctrl + O

156. MS Word -та құжат қай пернелер комбинациясымен СЃР°қталады?

a) Ctrl+S

157. Бас әріптерді С‚ұСЂР°қты теретін жоғарғС‹ регистрді С–СЃРєРµ қосатын пернені табыңыз;

a) Caps lock

158. Графикалық курсормен басқарылатын енгізу құрылғысы РЅРµ?

a) Тышқан

159. Паскаль программасында типтерді бейнелеу Р±өлігінде қандай қызметші СЃөР· қолданылады

a) TYPE

Компьютер дегеніміз не?

a) Информацияны СЃР°қтау Р¶әРЅРµ өңдеудегі әмбебап құрылғысы

161. MS Outlook. Календарь бумасы РЅРµ үшін қолданылады?

a) РљүРЅ -Апта -РђР№РґС‹ң кестесін РєұСЂСѓ үшін

162. Алмасу буфері -...

a) Жедел жадының С‚үрлі программалар арасында информация алмасу үшін Р±өлінген аумағС‹

163. Word. РђғымдағС‹ жолдың басына жылдам жылжу пернесі:

a) Home

164. Р–ұмыс кітабы дегеніміз РЅРµ?

a) MS Excel электрондық кестенің қужаты

165. ӘСЂ мемлекетте орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі қалай аталады:

a) глобальдік

Модем деген не?

a) Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы

Компьютерлік желі ол -

a) Бір орталыққР° орналастырылған компьютерлер тобы

168. mbf.mdb файлы қай программада құрылған?

a) Access

169. Access. Рњәтіндік өрістің максималды өлшемі?

a) 255 СЃРёРјРІРѕР»

170. Презентация дегеніміз:

a) .ppt РєРµңейтілуі бар арнайы форматты файлда СЃР°қталатын РЅР°қтылы тақырыпты С‚үрлі-С‚үсті слайд-суреттердің жиыны

171. Егер Сілтеуіш (РџСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє) терезесінде буманың СЃРѕР» жақ панелінде + таңбасы

орналасса, ол:

a) Бумада экранда бейнеленбеген ішкі бумалар бар

172. Word Рјәтіндік процессорын С–СЃРєРµ қРѕСЃСѓ:

a) Іске қРѕСЃСѓ (РџСѓСЃРє) –Бағдарламалар (Программы) - Microsoft Word

173. MS Excel. D2 ден D7-Ріe дейінгі ұяшықтар диапазонын косындылау формуласы қалай жазылады?

a) = CРЈMM(D2:D7)

174. BEGIN…END операторлық жақшасына алынған конструкция қалай аталады

a) қайталау операторы

175. Shift пернесінің атқаратын қызметі:

a) Символдық пернелермен Р±С–СЂРіРµ басылса, жоғарғС‹ регистр таңбалары

176. Рўөмендегі әрекеттердің қайсысын компьютер орындай алмайды?

a) Адам СЃРёСЏқты ойлау

177. Процессор Р°қпаратты ... өңдейді:

a) Екілік кодта

178. Негізгі микропроцессорғР° математикалық операцияларды орындауғР°

Рєөмектесетін құрлығС‹:

a) Сопроцессор

179. Word. Қызыл сызықпен қандай СЃөздер сызылады?

a) Орфографиялық қатесі бар СЃөР·

180. РўұСЂР°қтылардың Рґұрыс ұйымдастырылған жазылуын Рєөрсет

a) CONST a=10 b=7 c=6

181. Паскаль программасындағС‹ логикалық айнымалылардың типі

a) boolean

182. Жергілікті желілер- дегеніміз:

a) БарлығС‹ Р±С–СЂ желіге қосылған, Р±С–СЂ Р±С–СЂС–РЅРµ жақын орналасқан компьютерлер тобы

183. Келесi бетке өту пернесі…

a) PageDown

184. MS Access Рјәліметтер қорының қай объектісі базалық болып табылады?

a) Кесте

185. ПаскальдағС‹ меншіктеу операторының Рґұрыс жазылуын Рєөрсет:

a) z := x/y – 1/x*x

186. MS Excel-РґРµ мына формула = РЎРЈРњРњ(Рђ2:Рђ5) нені анықтайды?

a) Рђ2, РђР—,Рђ4, Рђ5 ұяшыктарындағС‹ сандардың қосындысын анықтайды

187. Excel-РґРµ Р±С–СЂ мезгілде неше ұяшық белсенді болуы РјСѓРјРєС–РЅ?

a) Тек қана біреу

188. "Ехсе1"-РґРµ Рјәліметтерді СЃұрыптаудың қандай С‚үСЂС– Рєөзделмеген?

a) Рњәлімет типі бойынша

189. EXCEL. ҰяшықРіС‹ң аралас адресі:

a) Бір параметрі өзгеріп, ал екіншісі өзгермейтін адрес

190. Объектінің жанама РјәР·С–СЂС–РЅ қалай шақыруғР° болады?

a) РѕРЅС‹ң белгісін тышқан батырмасының Рѕң жағымен шерту

191. Файлдың аты РєРµңейтілуінен қай таңР±Р° арқылы Р±өлінеді?'

a) . (РЅүкте)

192. Файл Р¶үйесінің Р°ғашы дегенiРјiР· РЅРµ?

a) файл мен каталогтар құрылымы

193. РљСѓСЂСЃРѕСЂРґС‹ң Рѕң жағындағС‹ орналасқан белгіні өшіруге арналған перне:

a) Delete

194. Жиналған терезе:

a) «Есептер панелінде» орналасады

195. РҐ(10) массивінің Рґұрыс берілуін Рєөрсет:

a) TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T;

196. Рђқпаратты басып шығару құрылғысын РєөрсетіңС–Р·:

a) Принтер

197. Программаның бастапқС‹ Рјәтіні толығымен ЭЕМ кодына айналу процесі

a) РєРѕРјРїРѕРЅРѕРІРєР°

198. EXCEL -РґРµ файл үРЅСЃС–Р· (РїРѕ умолчанию) қандай РєРµңейтуімен беріледі?

a) . xls

199. MS Excel-РґРµ қандай Р±үктеме ұяшықтарды бірлестіреді, Рјәтіннің жолдамасын өзгертеді Р¶әРЅРµ СЃөздерді Р±С–СЂ ұяшықта қалпына келтіреді (объдинение ячеек, переносит РїРѕ словам):

a) Туралау (Выравнивание)

200. Ұяшық пен формула жолына С‚үзетулерді мына перненің Рєөмегі арқылы Р¶үзеге асыруғР° болады:

a) Ғ2

201. MS Excel диаграммасындағС‹ берілгендер маркерінің атауын Рєөрсететін диаграмманың элементі:

a) Легенда

201. Кестедегі жазбалардың РЅөмірлері СЃР°қталатын өСЂС–СЃ қалай аталады?

a) Санауыш (Счетчик)

202. KASGMA .exe файлының РєРµңейтілуі:

a) . ехе

203. Windows операциялық жуйесінде алмасу буферіне Рєөшіру келесі перне арқылы Р¶үргізіледі:

a) Ctrl+C

b)

204. Процедураның РЅР°қты параметрі

a) процедураны шақыруда

205. «Жабу» (Выход) командасын қай перне Рєөмегімен шақыруғР° болады (қолданбалы Р±Р°ғдарламаларда)?

a) ALT+F4

206. Windows-РћР–-РґРµ Р°ғымдағС‹ терезе дегеніміз РЅРµ?

a) пайдаланушы тап қазiСЂ Р¶ұмыс iстеп отырған терезе

207. Р–үйелік блоктың құрамына РЅРµ кірмейді

a) Сканер

208. Р•sc пернесінің қызметі

a) Операцияның орындалуын болдырмау

209. Мына алгоритм орындалуының РЅәтижесі D := 1; D := 0; D := D + D;

a) 0

210. MS Word редакторында саймандар панеліндегі қайшы белгісінің функциясы

a) ерекшеленген фрагментті қиып Р¶әРЅРµ алмасу буферіне СЃР°қтау

211. ^- операторы нені білдіреді?

a) Р”әрежеге келтіру

212. Ресурстардың РєөР·С– болып саналатын компьютер қалай аталады.

a) Сервер

213.Windows. Қоржын РЅРµ үшін қолданылады.

a) Өшірілген файлдарды СѓР°қытша СЃР°қтау үшін

214.Қандай пернелердің Р±С–СЂС–РіСѓС– объектіні ауыстыру буферіне алып қРѕСЏРґС‹?

a) Ctrl+X

215. Перненің қосымша сандық Р±өлігін қРѕСЃСѓ Р¶әРЅРµ СЃөРЅРґС–СЂСѓ қай перненің Рєөмегімен Р¶үргізіледі?

a) Num Lock

216. Exsel.Формуланың Рґұрыс жазылуын Рєөрсет:

a) =$Р’$2*РЎ7

217. Электрондық кестеде мынадай С‚үСЃС–РЅС–Рє бар

a) ұяшық

218. MS EXSEL.Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді:

a) Рђ-Z содан СЃРѕң РђРђ-РђZ,содан СЃРѕң Р’Рђ-Р’Z Р¶әРЅРµ С‚.СЃ.СЃ.

219.Internet .Сандық информацияны телефонды каналдарда сигналдар мен хабарларғР° С‚үрлендіретін құрылғС‹ қалай аталады.

a) Модем

220. Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану РјүРјРєС–РЅ емес

a) \ (Р±үтін Р±өлу)

221. Р”ҚБЖ (Деректер базасын басқару Р¶үйесі) Р±ұР»...

a) Деректер базасымен Р¶ұмыс істеуге Р±Р°ғытталған программалық өнімдер тобының аты

222. Access-те конструктор дегеніміз:

a) Рјәліметтер базасы объектілері(кестелер, СЃұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін алдын ала анықтау режимі.

223. Компьютерді С–СЃРєРµ қРѕСЃСѓ үшін пайдалынатын батырма:

a) power

224. Реляциялық Рјәліметтер қорының РЅР°қты аналогы

a) екі өлшемді кесте

225. РўұтынушыларғР° қажет Р¶ұмыстарды тікелей орындауды қамтамасыз ететін программалық жабдықтау РґРµңгейі:

a) қолданбалы (прикладной)

226. Windows Р¶үйесін жасаушы-... компаниясы

a) Microsoft

227. E-mail-Р±ұР»

a) электронды пошта

HTML болып табылады:.

a) Web-беттерді құСЂСѓ құралы

229. Микропроцессорлардың параметрлiРє Рјiнездемесi

a) тактілік жиiлiгi

230.Архивтелген файлдың Рєөлемі

a) 10-70%-ке кемиді

231. MS Office-тің Рјәтіндік редакторы қалай аталады

a) MS Word

232. MS Excel Рђ5, Р’4-Р±ұР»;

a) Ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі

233. Excel.Ұяшық адресі неден қалыптасады?

a) Р±Р°ғана атауы мен жол РЅөмірінен

234. Килобайт:

a) 1024 байт

235.Microsoft Word редакторының файлы аталады:

a) Құжат

b)

236. РЎ:\ TEXT.DOРЎ документін дискетағР° жазу үшін, «Файл» Рјәзірінен келесі пунктті таңдау қажет:

a) ...деп СЃР°қтау (Сохранить как...)

237. Жергілікті компьютерлік желіде Р±С–СЂ-Р±С–СЂС–РЅРµ тізбектеле қосылған барлық Р¶ұмыс станциясының конфигурациясы

a) СЃР°қиналы

238. ACCES Р”ҚБЖ-РґРµ Рјәліметтер кестенің қай элементінде СЃР°қталады:

a) жазбаларда

239. Файл аты неден С‚ұрады?

a) Екі Р±өліктен: файлдың өР·С–РЅС–ң аты Р¶әРЅРµ РєРµңейтілуі (расширение)

240. РђСѓқымды желінің қысқаша жазылуы

a) WAN

241. Windows. Құжатты РєРѕСЂР·РёРЅР°ғР° (Recycle Bin) апармай жоюдың В« Жылдам» орындау пернесі :

a) Shift+Del

242. = Срзнач (A1: E1) формуласы берілген. РћР» бойынша РЅРµ анықталады:

a) Al Р¶әРЅРµ El диапозонында орналасқан барлық сандардың ортақ РјәРЅС–

246. Excel.парақтардың аттары мына РјР°ңайда орналасқан:

a) Қалып жолында

247. Суретті кодтау кезінде компьютердегі келесі Рєөрсетілім үшін расторлық графиканың кескіні

a) әСЂ С‚үрлі С‚үспен берілген мозайка С‚үріндегі шаршы элементтердің Рєөрсетілуі

248. ExСЃel. 10 қатардағС‹ 1-ден 4-ші Р±Р°ғандағС‹ сандардың қосындысын есептеу формуласы:

a) = РЎРЈРњРњ( A10: D10)

249. Р”ұрыс РїС–РєС–СЂРґС– таңРґР°ңыз

a) компакт-РґРёСЃРє – Р°қпаратты СЃР°қтау құрылғысы

250. Компьютерге кез-келген программаны орнату үшін қандай Р±ұР№СЂС‹қ қолданылады?

a) setup

251. РўұСЂР°қты жады... арналған:

a) өзгермейтін Р°қпаратты СЃР°қтауғР°

Резиденттік программа

a) үнемі оперативті жадыда болады

Массив элементтері

a) бір типті болу керек

254. Амалдық Р¶үР№Рµ дегеніміз

a) барлық құрылғылардың Р¶ұмысын басқаратын Р¶әРЅРµ компьютердің программалық жасақтамаларының Р¶ұмысын қамтамасыз ететін программалар жиыны

Жедел жады дегеніміз не?

a) өР·С–РЅРґРµ Р±С–СЂ байт Р°қпарат СЃР°қтай алатын, арнайы электрондық ұяшықтардың РЅөмірленген тізбегі

b) Р°қпаратты енгізуге 257. ТарихтағС‹ бірінші компьютерді ойлап тапқан адам

a) Чарльз Бэббидж

b) Блез Паскаль

c) Филип Канн

d) Никлаус Вирт

E) Кен Томпсон

258.MS Word Рјәтіндік редакторында кестенің ұяшық арасында Рєөшу үшін келесі перне пайдаланады.

a) Tab

Алмасу буферi дегенiмiз не?

a) РјәР»iметтердi СѓР°қытша СЃР°қтауғР° арналған жедел жадының арнайы Р±өР»iРјi

260. Пернетақтаның арнайы пернелерiРЅ РєөрсетіңС–Р·:

a) Shift, ctrl, alt

261.Жергілікті желі-ол ...

a) Бір мекемедегі компьютерлер тобы

262.MS Access-те Рєөлемі 256 символдан артатын текст Р¶әРЅРµ сандарды қамтитын өрістің типін РєөрсетіңС–Р·

a) МЕМО

263.Access Р±Р°ғдарламасының Рјәліметтер Рєөрінетін есеп (отчет) объект терезесінің Р¶ұмыс С‚әртібі

a) алдын-ала РєөСЂСѓ (предварительный просмотр)

264. РҐ(10) массивінің Рґұрыс бейнелеуін РєөрсетіңС–Р·

a) VAR X: array [1..10] of real

265. Массив өлшемі дегеніміз

a) массивтегі элементтер саны

266. Архивтiк файл дегенiмiз не:

a) белгілі Р±С–СЂ архивтік программа арқылы СЃС‹ғылған файл

267. Бірлік СѓР°қыттағС‹ процессормен орындалатын қарапайым операциялар

a) тактілік жиілік

268. Компьютердегі С‚ұСЂР°қты жадының белгіленуі

a) ROM

269. Екілік Р¶үйедегі 11001100 саны РѕРЅРґС‹қ Р¶үйеде қандай сан

a) 204

270. Санды атау Р¶әРЅРµ жазу әдістерінің жиынтығС‹ қалай аталады:

a) санау Р¶үйесі

271. EXCEL-РґРµ МОПРЕД функциясы қай категорияғР° жатады?

a) Математикалық

272. Рђқпараттытық процесс дегеніміз:

a) Р°қпарат қабылдау, беру, қолдану, С‚үрлендіру процессі

273. Рђқпараттың С‚үрлері:

a) Рњәтін, сурет, фотобейне, дыбыстық, сигналдар, магниттік жазба Р¶әРЅРµ С‚.Р±.

274. ЭЕМ-РЅС–ң қандай құрылғылары периферилі құрылғылар болып табылады?

275. Операциялық Р¶үйені қайта Р¶үктеуге арналған перне:

a) RESET

276. Екілік, РѕРЅРґС‹қ, сегіздік, оналтылық санау Р¶үйелері берілген. 100 символдарымен жазылған сан қай Р¶үйеде кездеседі

a) барлық санау Р¶үйелерінде бар

277. Power Point. Анимация дегеніміз ....

a) слайд фрагментіне қРѕР·ғалыс Р¶әРЅРµ дыбыс беру

Шебер дегеніміз

a) белгілі Р±С–СЂ әрекеттерді орындау барысында қолданушы басқаратын арнайы программа

308. Салыстырмалы адрестеу кезінде формулаларды Р±С–СЂ ұяшықтан екіншісіне Рєөшіргенде...

a) адрестер автоматты С‚үСЂРґРµ өзгереді

309. Windows –та СѓР°қыт Р¶әРЅРµ РєүРЅРґС– қалай РєүР№РіРµ келтіреміз (настроить)?

a) Іске қРѕСЃСѓ (РїСѓСЃРє)-Баптау (настройка)- Басқару панелі (панель управления) –КүРЅ Р¶әРЅРµ СѓР°қыт (дата Рё время )

310. Рњәліметтер қорымен Р¶ұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

a) Ұяшық (клетка )

311. MS WORD. Рњәтіннің С‚үСЂС–РЅ Р¶әРЅРµ шрифтін Рєөлемін өзгерту үшін алдын ала.... керек

a) РѕСЃС‹ Рјәтін аумағын ерекшелеп алу

312.MS DOS –та дискетаны РєөС€iСЂСѓ командасы?

a) diskcopy

313. Каталогтарды өС€iредi (NC Р±Р°ғдарламасында)?

a) F8 – Delete

314.MS DOS–та қайсы команда жана каталог жасайды?

a) md

315.MS DOS–та қайсы команда жана текстiРє файл жасайды?

a) copy con

316. Деректерді СЃүР·С–Рї алу (фильтлеу)

a) берілген қР°ғидалар бойынша деректерді СЃұрыптау

317. 1)Рђ,Р’,РЎ; 2) Рђ,Р’; 3) Рђ; 4) Р’; 5) РЎ жиыны (AB) \ C жиыны қандай жиындардың ішкі жиыны болады?

a) 1

318.Excel дегі келесі батырманың қызметі қандай?

a) Функциялар шеберін шақыру

319.Excel дегі келесі батырма қызметі?

a) Пайыздық формат

320.Келесі батырманың қызметі?

a) Бір РґРµңгей жоғары өту

321.Келесі батырма қызметі

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...