Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Microsoft Access негізгі терезесі дегеніміз- ол

a) Мәліметтер қорының терезесі

74. Өрнектiң мәнiн табыңыз: х=3 болған жағдайда sqr(sqr(x))=…

a) 81

75. Word. Ерекшеленген мәтіннің бөлігін жою үшін келесі пернені қолданамыз:

a) [Delete]

76. Excel. Ұяшық адресі неден қалыптасады?

a) бағана атауы мен жол нөмірінен

77. MS Excel-2003. Жолдардың максимальды саны:

a) 65536

78. Бүтiн типтi айнымалылар … идентификаторы көмегiмен жазылады

a) Integer

79. K*.txt файлы атындағы "*" символы нені бейнелеу қызметін атқарады

a) К әрпінің соңында тұратын кез-келген символдар санын блдіреді

80.Желінің қандай топологиялары болады?

a) Шина, сақина, жұлдыз

81. Microsoft Windows ортасында жұмыс жасау барысында қатар орналасқан файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:

a) shift

82. Турбо Паскаль бағдарламасында айнымалыларды сипаттау бөлiгi қандай қызметшi сөзбен басталады

a) Var

Файл деген не?

a) дискіде атау берілген деректер жиынтығы

84. Windowsтың негізгі мәзірінің «Құжаттар» (Документы) мәзірінде не сақталады:

a) Қолданушы қолданған соңғы құжаттар

85. Қай операциялық жүйеде экран жұмыс столы деп аталады?

a) Windows

86. Х2 батырмасы қандай қызмет атқарады?

a) Төменгі индексті жазу

87. Орындалатын файлдардың кеңейтілмесiн көрсет:

a) .exe, .com

88. 8 битпен кодталатын ең үлкен бүтін оң сан

a) 256

89. Ms Word редакторында мәтінде Shift пернесі басулы тұрғанда тышқан меңзерін (курсорын) жылжыту кезінде қандай өзгеріс болады?

a) меңзер жүріп өткен аймақ ерекшеленеді

90. MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрлерін қарастырады?

a) Қатынасты (Реляциялық)

91. Мәліметтер қорын басқару жүйесінде (ДҚБЖ) аталғандардың қайсысы жатады?

a) MS Access

92. Бірдей атпен екі файл орналасуы мүмкін:

a) Әртүрлі бумада

93. MS Excel. Ағымды ұяшықтың мәні ... көрсетіледі.

a) формула жолағында

94. Access-те қалып (форма)дегеніміз:

a) Мәліметтерді экранда көрсету мен оларды басқару құралы

Алгоритм дегеніміз не?

a) жеке қадамдардан тұратын, формальды түрде жазылған реттелген нұсқаулар тізбегі

96. Кодтау теориясында және хабарлама жіберу барысындағы бит дегеніміз

a) {0,1}екілік альфавитінің екілік таңбасы

97. А1:А10 ең кіші санын тап:

a) =МИН (А1:А10)

98. Санау жүйесінің негізі деп нені айтамыз

a) санау жүйесіндегі санды жазу үшін қолданылатын символдар саны

99. Access. Сұраныстың ерекшелігі неде?

a) Негізгі кестедегі мәліметтердің негізінде уақытша қорытынды кесте құрады;

100. Компьютерлік желі дегеніміз:

a) Байланыс арналары арқылы біріктірілген ортақ ЭЕМ-р жүйесі

101. Калькулятор программасын іске қосу;

a) Іске қосу (Пуск)-Бағдарламалар (Программы)-Стандартты (Стандартные)-Калькулятор

102. Word редакторы *Форматтау* саймандар тақтасында қандай батырманы шерткенде ерекшеленген мәтін үзіндісінің қарібі жартылай қарайтылғанға ауысады?

a) Ж

103. Windows жүйесінде жұмыс істеуге арналған калькулятордың қандай түрлері бар?

a) Қарапайым, инженерлік

104. Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

a) Информатика

105. Қоржын (Корзина) дегеніміз.....

a) Компьютер дискілерінен өшірілген мәліметтерді уақытша сақтайтын арнайы бума

106. Шығару құрылғыларына не жатады?

a) Принтер, монитор

107. А пікірі ақиқат және В пікірі жалған болғандағы жауабы ақиқат болатын пікірді көрсетіңіз

a) (В немесе А) және А

108. Ұяшықтың $B$3 түрінде жазылған адресі

a) Абсолютті адрес

109. Ағымдағы ұяшық деген не?

a) Курсор орналасқан ұяшық

b)

109. Информацияны көрнекі кескіндеуге арналған Microsoft Access объектісі

a) Қалып (Форма )

110. Файлдардың типін анықтау үшін нені білу керек?

a) Файл кеңейтілуін

111. Егер А – 1 , В – 0 болса, онда А AND B мәні қандай болады

a) 0

112. Формулалар жолы- бұл ......

a) Мәтін сандар немесе формулалар енгізілетін бұйрықтар панелінен төмен орналасқан жол

113. Ұяшықтың абсолютті адресі дегеніміз?

a) $ көмегімен және бағана және (немесе) қатар номерлерінен құралған ұяшықтардың белгіленуі

114. ЕхсеІ батырмасы мынадай қызмет атқарады?

a) Автоматты түрде қосынды табу

116. Windows жүйесінде архивке алынған файлдың кеңейтілуі:

a) ARG, ZIP, RAR

117. Ms Word – текстік редакторында жолдарды абзацқа бөлетін тетікті көрсет:

a) Enter

Байт дегеніміз не?

a) сегіз биттен тұратын тізбек

119. Пернетақта қандай қызмет атқарады?

a) Дербес компьютерге информация енгізу үшін

120. Төмендегілердің қайсысы графикалық информацияны өңдеу программасына жатады?

a) MS PAINT

121. Word- терезесінің жұмыс аймағын қанша терезеге бөлуге болады?

a) Қанша құжат ашылған болса, соншаға

122. Алгоритм тармақталу алгоритімі болып табылады егер

a) оның орындалу әрекеті шарттардың ақиқаттығына байланысты болса

123. МS Excel. Қосынды функциясының дұрыс емес формуласын көрсетіңіз:

a) СУММ(В2;В7)

124.EXCEL.MS Excel 2003-те қанша бағана болады?

a) 256

125. Excel кестелік процессорының терезесіне тән элементті көрсетіңіз:

a) Формула қатары

126. MS Access бағдарламасы қайсы бағдарламалық қамтылуға жатады:

a) қолданбалыға

127. Жарлық (ярлык) дегеніміз не?

a) Файлға сілтеме

128. Курсорды тез арада құжаттың басына апару үшін бір мезгілде қандай пернені басамыз?

a) Ctrl+Home

129. Internet. Сандық информацияны телефонды каналдарда сигналдар мен хабарларға түрлендіретін құрылғы қалай аталады?

a) модем

130. Бір гбайт нешеге тең?

a) 1024 мг байт

131. Enter пернесінің қызметі

a) Құптау

132. MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері

a) абсолютті,салыстырмалы және аралас

Microsoft Excel деген не?

a) Кестелік процессор

134. Excel. Ұяшықтың дұрыс адресін көрсетіңіз:

a) В1

135. Есептің (Отчеттің), сұраныстың(запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді?

a) Конструктор режимі

136. WINDOWS- тің қай терезесінде дискеталардың мазмұнын қарауға болады?

a) Сілтеуіш (Проводник) немесе Менің клмпьютерім (Мой компьютер )

137. Excel – де үнсіз келісім бойынша сандар ... тураланады:

a) Оң жақ шеті бойынша

138. Электронды почтаның мекен- жайын жазу кезінде қандай арнайы символ қолданылады?

a) @

139. INTERNET E- mail қызметінің міндетін көрсет:

a) Электронды пошта

140. ACCESS мәліметтер қорын басқару жүйесі келесі обьектілермен жұмыс істемейді?

a) Презентация

Байт деген не?

a) Халықаралық жүйедегі ақпарат санының бірлігі

142. Бит қандай мәндер қабылдай алады?

a) 0 және 1

143. 3,5- дюйімдік дискетаның ең үлкен форматтау көлемі қандай:

a) 1,44 Мбайт

144. Нақты бір атқарушыға алгоритм жазған кезде, тек қана оның командалар жүйесіне кіретін командаларды ғана қолдануға болады - деген сөйлем алгоитмнің мынандай қасиетіне тәуелді

a) түсініктілік

145. MS Word редакторында үзінділерді кірістіру үшін қай пернелер комбинациясы қолданылады?

a) Shift + Insert

146. Pascal тілінде атау ретінде нені қолдануға болмайды

a) or

147. MS Excel. Курсормен белгіленіп тұрған ұяшық қалай аталады?

a) ағымдағы ұяшық

148.Web – Беттерін қарауға арналған программа:

a) Браузер

149. Хаттамалар дегеніміз:

a) Деректерді толық және қатесіз беруге келіскен және бекітілген ережелер жиыны

150. MS Access программасында мәліметтерді талдау және іріктеу қызметін атқаратын арнайы обьект:

a) Сұраныстар (Запросы)

151. Конструктор дегеніміз:

a) Деректер базасының обьектілерінің қасиеттерін анықтайтын режим

152. Windows операциялық жүйесінің анықтамалық жүйесін шақыру:

a) Іске қосу (Пуск) -Анықтама ( Справка)

153. Windows. ≤Ctrl + Alt + Delete ≥ пернелерін басқанда Word ортасында не болады?

a) Тапсырмалар диспетчері (Диспетчер задач) шақырылады

154. MS Excel. Ұяшықтағы деректі тұрақты түрде сақтау үшін келесі пернені басу керек

a) Enter

155. MS Word -та құжат қай пернелер комбинациясымен ашылады?

a) Ctrl + O

156. MS Word -та құжат қай пернелер комбинациясымен сақталады?

a) Ctrl+S

157. Бас әріптерді тұрақты теретін жоғарғы регистрді іске қосатын пернені табыңыз;

a) Caps lock

158. Графикалық курсормен басқарылатын енгізу құрылғысы не?

a) Тышқан

159. Паскаль программасында типтерді бейнелеу бөлігінде қандай қызметші сөз қолданылады

a) TYPE

Компьютер дегеніміз не?

a) Информацияны сақтау және өңдеудегі әмбебап құрылғысы

161. MS Outlook. Календарь бумасы не үшін қолданылады?

a) Күн -Апта -Айдың кестесін кұру үшін

162. Алмасу буфері -...

a) Жедел жадының түрлі программалар арасында информация алмасу үшін бөлінген аумағы

163. Word. Ағымдағы жолдың басына жылдам жылжу пернесі:

a) Home

164. Жұмыс кітабы дегеніміз не?

a) MS Excel электрондық кестенің қужаты

165. Әр мемлекетте орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі қалай аталады:

a) глобальдік

Модем деген не?

a) Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы

Компьютерлік желі ол -

a) Бір орталыққа орналастырылған компьютерлер тобы

168. mbf.mdb файлы қай программада құрылған?

a) Access

169. Access. Мәтіндік өрістің максималды өлшемі?

a) 255 символ

170. Презентация дегеніміз:

a) .ppt кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны

171. Егер Сілтеуіш (Проводник) терезесінде буманың сол жақ панелінде + таңбасы

орналасса, ол:

a) Бумада экранда бейнеленбеген ішкі бумалар бар

172. Word мәтіндік процессорын іске қосу:

a) Іске қосу (Пуск) –Бағдарламалар (Программы) - Microsoft Word

173. MS Excel. D2 ден D7-гe дейінгі ұяшықтар диапазонын косындылау формуласы қалай жазылады?

a) = CУMM(D2:D7)

174. BEGIN…END операторлық жақшасына алынған конструкция қалай аталады

a) қайталау операторы

175. Shift пернесінің атқаратын қызметі:

a) Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары

176. Төмендегі әрекеттердің қайсысын компьютер орындай алмайды?

a) Адам сияқты ойлау

177. Процессор ақпаратты ... өңдейді:

a) Екілік кодта

178. Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға

көмектесетін құрлығы:

a) Сопроцессор

179. Word. Қызыл сызықпен қандай сөздер сызылады?

a) Орфографиялық қатесі бар сөз

180. Тұрақтылардың дұрыс ұйымдастырылған жазылуын көрсет

a) CONST a=10 b=7 c=6

181. Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі

a) boolean

182. Жергілікті желілер- дегеніміз:

a) Барлығы бір желіге қосылған, бір біріне жақын орналасқан компьютерлер тобы

183. Келесi бетке өту пернесі…

a) PageDown

184. MS Access мәліметтер қорының қай объектісі базалық болып табылады?

a) Кесте

185. Паскальдағы меншіктеу операторының дұрыс жазылуын көрсет:

a) z := x/y – 1/x*x

186. MS Excel-де мына формула = СУММ(А2:А5) нені анықтайды?

a) А2, АЗ,А4, А5 ұяшыктарындағы сандардың қосындысын анықтайды

187. Excel-де бір мезгілде неше ұяшық белсенді болуы мумкін?

a) Тек қана біреу

188. "Ехсе1"-де мәліметтерді сұрыптаудың қандай түрі көзделмеген?

a) Мәлімет типі бойынша

189. EXCEL. Ұяшықгың аралас адресі:

a) Бір параметрі өзгеріп, ал екіншісі өзгермейтін адрес

190. Объектінің жанама мәзірін қалай шақыруға болады?

a) оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен шерту

191. Файлдың аты кеңейтілуінен қай таңба арқылы бөлінеді?'

a) . (нүкте)

192. Файл жүйесінің ағашы дегенiмiз не?

a) файл мен каталогтар құрылымы

193. Курсордың оң жағындағы орналасқан белгіні өшіруге арналған перне:

a) Delete

194. Жиналған терезе:

a) «Есептер панелінде» орналасады

195. Х(10) массивінің дұрыс берілуін көрсет:

a) TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T;

196. Ақпаратты басып шығару құрылғысын көрсетіңіз:

a) Принтер

197. Программаның бастапқы мәтіні толығымен ЭЕМ кодына айналу процесі

a) компоновка

198. EXCEL -де файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтуімен беріледі?

a) . xls

199. MS Excel-де қандай бүктеме ұяшықтарды бірлестіреді, мәтіннің жолдамасын өзгертеді және сөздерді бір ұяшықта қалпына келтіреді (объдинение ячеек, переносит по словам):

a) Туралау (Выравнивание)

200. Ұяшық пен формула жолына түзетулерді мына перненің көмегі арқылы жүзеге асыруға болады:

a) Ғ2

201. MS Excel диаграммасындағы берілгендер маркерінің атауын көрсететін диаграмманың элементі:

a) Легенда

201. Кестедегі жазбалардың нөмірлері сақталатын өріс қалай аталады?

a) Санауыш (Счетчик)

202. KASGMA .exe файлының кеңейтілуі:

a) . ехе

203. Windows операциялық жуйесінде алмасу буферіне көшіру келесі перне арқылы жүргізіледі:

a) Ctrl+C

b)

204. Процедураның нақты параметрі

a) процедураны шақыруда

205. «Жабу» (Выход) командасын қай перне көмегімен шақыруға болады (қолданбалы бағдарламаларда)?

a) ALT+F4

206. Windows-ОЖ-де ағымдағы терезе дегеніміз не?

a) пайдаланушы тап қазiр жұмыс iстеп отырған терезе

207. Жүйелік блоктың құрамына не кірмейді

a) Сканер

208. Еsc пернесінің қызметі

a) Операцияның орындалуын болдырмау

209. Мына алгоритм орындалуының нәтижесі D := 1; D := 0; D := D + D;

a) 0

210. MS Word редакторында саймандар панеліндегі қайшы белгісінің функциясы

a) ерекшеленген фрагментті қиып және алмасу буферіне сақтау

211. ^- операторы нені білдіреді?

a) Дәрежеге келтіру

212. Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады.

a) Сервер

213.Windows. Қоржын не үшін қолданылады.

a) Өшірілген файлдарды уақытша сақтау үшін

214.Қандай пернелердің бірігуі объектіні ауыстыру буферіне алып қояды?

a) Ctrl+X

215. Перненің қосымша сандық бөлігін қосу және сөндіру қай перненің көмегімен жүргізіледі?

a) Num Lock

216. Exsel.Формуланың дұрыс жазылуын көрсет:

a) =$В$2*С7

217. Электрондық кестеде мынадай түсінік бар

a) ұяшық

218. MS EXSEL.Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді:

a) А-Z содан соң АА-АZ,содан соң ВА-ВZ және т.с.с.

219.Internet .Сандық информацияны телефонды каналдарда сигналдар мен хабарларға түрлендіретін құрылғы қалай аталады.

a) Модем

220. Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану мүмкін емес

a) \ (бүтін бөлу)

221. ДҚБЖ (Деректер базасын басқару жүйесі) бұл...

a) Деректер базасымен жұмыс істеуге бағытталған программалық өнімдер тобының аты

222. Access-те конструктор дегеніміз:

a) мәліметтер базасы объектілері(кестелер, сұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін алдын ала анықтау режимі.

223. Компьютерді іске қосу үшін пайдалынатын батырма:

a) power

224. Реляциялық мәліметтер қорының нақты аналогы

a) екі өлшемді кесте

225. Тұтынушыларға қажет жұмыстарды тікелей орындауды қамтамасыз ететін программалық жабдықтау деңгейі:

a) қолданбалы (прикладной)

226. Windows жүйесін жасаушы-... компаниясы

a) Microsoft

227. E-mail-бұл

a) электронды пошта

HTML болып табылады:.

a) Web-беттерді құру құралы

229. Микропроцессорлардың параметрлiк мiнездемесi

a) тактілік жиiлiгi

230.Архивтелген файлдың көлемі

a) 10-70%-ке кемиді

231. MS Office-тің мәтіндік редакторы қалай аталады

a) MS Word

232. MS Excel А5, В4-бұл;

a) Ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі

233. Excel.Ұяшық адресі неден қалыптасады?

a) бағана атауы мен жол нөмірінен

234. Килобайт:

a) 1024 байт

235.Microsoft Word редакторының файлы аталады:

a) Құжат

b)

236. С:\ TEXT.DOС документін дискетаға жазу үшін, «Файл» мәзірінен келесі пунктті таңдау қажет:

a) ...деп сақтау (Сохранить как...)

237. Жергілікті компьютерлік желіде бір-біріне тізбектеле қосылған барлық жұмыс станциясының конфигурациясы

a) сақиналы

238. ACCES ДҚБЖ-де мәліметтер кестенің қай элементінде сақталады:

a) жазбаларда

239. Файл аты неден тұрады?

a) Екі бөліктен: файлдың өзінің аты және кеңейтілуі (расширение)

240. Ауқымды желінің қысқаша жазылуы

a) WAN

241. Windows. Құжатты корзинаға (Recycle Bin) апармай жоюдың « Жылдам» орындау пернесі :

a) Shift+Del

242. = Срзнач (A1: E1) формуласы берілген. Ол бойынша не анықталады:

a) Al және El диапозонында орналасқан барлық сандардың ортақ мәні

246. Excel.парақтардың аттары мына маңайда орналасқан:

a) Қалып жолында

247. Суретті кодтау кезінде компьютердегі келесі көрсетілім үшін расторлық графиканың кескіні

a) әр түрлі түспен берілген мозайка түріндегі шаршы элементтердің көрсетілуі

248. Exсel. 10 қатардағы 1-ден 4-ші бағандағы сандардың қосындысын есептеу формуласы:

a) = СУММ( A10: D10)

249. Дұрыс пікірді таңдаңыз

a) компакт-диск – ақпаратты сақтау құрылғысы

250. Компьютерге кез-келген программаны орнату үшін қандай бұйрық қолданылады?

a) setup

251. Тұрақты жады... арналған:

a) өзгермейтін ақпаратты сақтауға

Резиденттік программа

a) үнемі оперативті жадыда болады

Массив элементтері

a) бір типті болу керек

254. Амалдық жүйе дегеніміз

a) барлық құрылғылардың жұмысын басқаратын және компьютердің программалық жасақтамаларының жұмысын қамтамасыз ететін программалар жиыны

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...