Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дискідегі негізгі каталог дегеніміз

a) түпкі

Жедел жады дегеніміз не?

a) өзінде бір байт ақпарат сақтай алатын, арнайы электрондық ұяшықтардың нөмірленген тізбегі

b) ақпаратты енгізуге 257. Тарихтағы бірінші компьютерді ойлап тапқан адам

a) Чарльз Бэббидж

b) Блез Паскаль

c) Филип Канн

d) Никлаус Вирт

E) Кен Томпсон

258.MS Word мәтіндік редакторында кестенің ұяшық арасында көшу үшін келесі перне пайдаланады.

a) Tab

Алмасу буферi дегенiмiз не?

a) мәлiметтердi уақытша сақтауға арналған жедел жадының арнайы бөлiмi

260. Пернетақтаның арнайы пернелерiн көрсетіңіз:

a) Shift, ctrl, alt

261.Жергілікті желі-ол ...

a) Бір мекемедегі компьютерлер тобы

262.MS Access-те көлемі 256 символдан артатын текст және сандарды қамтитын өрістің типін көрсетіңіз

a) МЕМО

263.Access бағдарламасының мәліметтер көрінетін есеп (отчет) объект терезесінің жұмыс тәртібі

a) алдын-ала көру (предварительный просмотр)

264. Х(10) массивінің дұрыс бейнелеуін көрсетіңіз

a) VAR X: array [1..10] of real

265. Массив өлшемі дегеніміз

a) массивтегі элементтер саны

266. Архивтiк файл дегенiмiз не:

a) белгілі бір архивтік программа арқылы сығылған файл

267. Бірлік уақыттағы процессормен орындалатын қарапайым операциялар

a) тактілік жиілік

268. Компьютердегі тұрақты жадының белгіленуі

a) ROM

269. Екілік жүйедегі 11001100 саны ондық жүйеде қандай сан

a) 204

270. Санды атау және жазу әдістерінің жиынтығы қалай аталады:

a) санау жүйесі

271. EXCEL-де МОПРЕД функциясы қай категорияға жатады?

a) Математикалық

272. Ақпараттытық процесс дегеніміз:

a) ақпарат қабылдау, беру, қолдану, түрлендіру процессі

273. Ақпараттың түрлері:

a) Мәтін, сурет, фотобейне, дыбыстық, сигналдар, магниттік жазба және т.б.

274. ЭЕМ-нің қандай құрылғылары периферилі құрылғылар болып табылады?

275. Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған перне:

a) RESET

276. Екілік, ондық, сегіздік, оналтылық санау жүйелері берілген. 100 символдарымен жазылған сан қай жүйеде кездеседі

a) барлық санау жүйелерінде бар

277. Power Point. Анимация дегеніміз ....

a) слайд фрагментіне қозғалыс және дыбыс беру

Паскаль программасында тіркестік айнымалылар типі

a) string

279. Паскаль программасында тұрақтыны бейнелеу бөлігі қай қызметші сөзден басталады

a) const

280. Ондық санау жүйесіндегі 344 санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыр

a) 530

290. Windows. Терезені жабуды “Жылдам”орындау пернесі:

a) Alt +F4

291.Негізгі мәзірді баптау (күйге келтіру-настройка)

a) Іске қосу(Пуск)- күйге келтіру (настройка)-тапсырмалар тақтасы және іске қосумәзірі(панель задач и меню “Пуск”)

292. Excel:Берілген функциялардың қайсысы статистикалық болады?

a) МИН

293. Қатты магниттік жинақтауышты көрсетіңіз:

a) HDD

294. Жұмсақ магниттік жинақтауышты көрсетіңіз:

a) FDD

295. А, В пікірлері ақиқат С пікірі жалған болғандағы ақиқат жауапты көрсетіңіз

a) (В немесе С) және А емес

296. Немесе логикалық операциясы ол

a) Дизъюнкция

297.Қай перненің немесе пернелер комбинациясының көмегі арқылы бір жол төмен түсуге болады ?

a) ↓

298. Дизъюнкция операциясы қандай символмен белгіленеді:

a) V299. Келесі батырма қандай қызмет атқарады?

a) Қою

300.Келесі батырманың қызметі?

a) Диаграмма шеберін іске қосу

301. Word-та мәтін тізімінің келесі түрлері бар:

a) Маркерленген, нөмірленген, бірнеше деңгейлік.

b) маркерленген, графиктік.

302. Компьютер өшкенде қай жадыдағы мәліметтер жойылады?

a) жедел жады

303. Есеп берудің (отчет) міндеті бұл:

a) олардың көмегімен деректер принтерге ыңғайлы түрде шығарылады

304. Windows Конфигурацияны өзгертуге, терезелердің түсін, қаріптерді қосуға арналған программа қалай аталады

a) Басқару панелі (Панель управления)

305. А=0, В=1. (A or B) логикалық операциясының нәтижесі

a) 1

306. Ctrl+I пернелер комбинациясының қызметі

a) курсив

Шебер дегеніміз

a) белгілі бір әрекеттерді орындау барысында қолданушы басқаратын арнайы программа

308. Салыстырмалы адрестеу кезінде формулаларды бір ұяшықтан екіншісіне көшіргенде...

a) адрестер автоматты түрде өзгереді

309. Windows –та уақыт және күнді қалай күйге келтіреміз (настроить)?

a) Іске қосу (пуск)-Баптау (настройка)- Басқару панелі (панель управления) –Күн және уақыт (дата и время )

310. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

a) Ұяшық (клетка )

311. MS WORD. Мәтіннің түрін және шрифтін көлемін өзгерту үшін алдын ала.... керек

a) осы мәтін аумағын ерекшелеп алу

312.MS DOS –та дискетаны көшiру командасы?

a) diskcopy

313. Каталогтарды өшiредi (NC бағдарламасында)?

a) F8 – Delete

314.MS DOS–та қайсы команда жана каталог жасайды?

a) md

315.MS DOS–та қайсы команда жана текстiк файл жасайды?

a) copy con

316. Деректерді сүзіп алу (фильтлеу)

a) берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

317. 1)А,В,С; 2) А,В; 3) А; 4) В; 5) С жиыны (AB) \ C жиыны қандай жиындардың ішкі жиыны болады?

a) 1

318.Excel дегі келесі батырманың қызметі қандай?

a) Функциялар шеберін шақыру

319.Excel дегі келесі батырма қызметі?

a) Пайыздық формат

320.Келесі батырманың қызметі?

a) Бір деңгей жоғары өту

321.Келесі батырма қызметі

a) Қателерді тексеру

322.Келесі команданың қызметі?

a) Қаріп түсі (цвет шрифта)

323.Қай батырма Формулалар шеберін іске қосады ?

a)

324.Келесі батырманың қызметі ?

a) Кесте сызу

325. Қай батырма мәтінді 2 колонкаға бөледі?

a)

326. Аталған бағдарламаның қайсысы антивирустық болып табылады?

a) Doctor Web

327. Цифрдің мағыналы мәні оның позициясынан тәуелді болатын санақ жүйесі қалай аталады?

a) Позициялық

328.Жүйелік блок дегеніміз не?

a) Дербес компьютердің негізгі электрондық құрылғылары мен қоректендіру блогы орналасқан блок

329. Принтердің қандай түрлері?

a) Матрицалық,бүріккіш,лазерлік

330. Интернет желісіне қосылған компьютерде міндетті түрде болады

a) IP-адрес

331. Программадағы бір амалдың бірнеше рет орындалуы

a) цикльдік процесс

332. ЭЕМ-нің 1-ші буыны ... физикалық негізінде құрылған:

a) электрондық шамдар

333. Сандарды бейнелеу тәсіліне байланысты сандар жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?

a) позициялық және позициялық емес

334. Компьютер өшкен кезде жадының қай түрі өзінің мазмұнын жояды?

a) оперативтік сақтау жадысы

335. Вирусқа қарсы программаларды көрсетіңіз:

a) Aidstest, Doctor Web

336. Белгілі бір объектімен тікелей қатынас жасауды іске асыратын командалық файл қалай аталады?

a) жарлық

337. Сілтеуіш (немесе Менің компьютерім) бірден бірнеше файлды немесе бумаларды қатар белгілеу үшін қай пернені басулы күйде ұстау керек?

a) Shift

338. Сызықтық программалардың негізгі белгілері

a) операторлардың орындалу тәртібінің тізбектеле орындалуы

339.Операциялық жүйеге жатады:

a) MS DOS, Windows NT

340. Паскаль программасындағы нақты айнымалылар типі

a) real

341. Microsoft Excel кестесінде жолдың биікті өлшенетін пункттер қанша болады?

a) 0-ден 409-ға дейін

342. MS Access Tab пернесі не үшін қолданылады?

a) кестеде мәліметтерді бір өрістен екінші өріске орнын ауыстыру

343. Деректер базалары. Access-тің объектілері болып табылады:

a) кесте, қалып, сұраныс, есеп беру, беттер, макрос, модуль

344. «Лазерлік» (Лазерный), «Матрицалық» (матричный), «Сия бүріккіш» (струйный) түсініктемелері қай құрылғыға тиісті?

a) принтерге

345.Компьютердің өзара байланысын көрсететін жарлық:

a) желілік орта

346. Провайдер дегеніміз:

a) Internet қызметін ұсынушы

347. Windows. Сол жақ және оң жақ терезеге «Жылдам» өту пернесі

a) Ғ6

348. MS Access. Өрістің типін көрсетіңіз: егер өрістің аты «құны және бағасы» болса:

a) ақшалы (денежный)

349. MS Access. Деректердің мәтіндік типі нені енгізу үшін қолданылады?

a) алфавитті-цифрлық деректерді

350. Деректер схемасының міндеті:

a) кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу

351. Компьютерге вирус жұғуы мүмкін:

a) вирус жұққан программамен жұмыс істегенде

352. Екілік жүйе мына сандарды қолданады:

a) 1 және 0

353. Қандай адрестелуде көшірме алғанда сілтеме адресі өзгермейді? Мұндай сілтеме көрсеткіш ұяшық кестелік ретінде қарастырылады.

a) абсолюттік

354. MS Access. Конструктор режимі:

a) өрістің түрін таңдайды

355. Windows. Терезені экран бетінде ненің көмегімен жылжытуға болады?

a) Тақырып жолы

356. Ерекшеленген мәтін фрагментін қай пернелер комбинациямен кесуге болады?

a) Shift Delete

357. Ақпарат дегеніміз не?

a) Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар

358. Процессордың тактілік жиілігі немен өлшенеді?

a) Герцпен

359. Жұмыс столындағы Қоржынның қызметі:

a) жойылған файлдарды уақытша сақтау

360. А1:А10 ұяшықтарының ең кіші санын тап:

a) = МИН(А1:A10)

361. Программада жұмыс істеу кезінде мәні өзгермейтін мәліметтер

a) тұрақтылар

362. Суретте бейнеленген блок-схеманың конструкциясы қалай аталады?

a) операцияларды орындау

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...