Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Всесвітній антидопінговий Кодекс

ВСЕСВІТНЄ АНТИДОПІНГОВЕ АГЕНТСТВО

Всесвітній антидопінговий Кодекс

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК 2015

 

Офіційний текст Забороненого списку підготовлений ВАДА і опублікований англійською і французькою мовами.

У випадку розбіжностей між англійською і французькою версіями, перевага надається англійській версії.

Український переклад здійснено Національним антидопінговим центром та надається виключно з інформаційною метою.

Цей список набирає чинності з 1 січня 2015 р.

 

Відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу, всі заборонені речовини повинні розглядатися як «Особливі речовини», крім речовин класу S1, S2, S.4.4, S4.5, S6.a, та заборонених методів М1, М2 та М3.

 

РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЯКІ ЗАВЖДИ ЗАБОРОНЕНІ (ЯК В ЗМАГАЛЬНИЙ, ТАК І В ПОЗА ЗМАГАЛЬНИЙ ПЕРІОД)

 

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ S0.

Речовини, недопущені до застосування

Будь-які фармакологічні речовини, не включені до жодного розділу Списку і в даний час не допущені жодним органом державного регулювання в галузі охорони здоров’я до використання як терапевтичний засіб (наприклад, ліки, що перебувають в стадії доклінічних або клінічних випробувань або клінічні випробування яких зупинені, „дизайнерські” препарати, медичні препарати, дозволені тільки для ветеринарного використання), заборонені весь час.

 

S1. АНАБОЛІЧНІ АГЕНТИЗастосування анаболічних агентів заборонено.

Анаболічні андрогенні стероїди (ААS)

а. Екзогенні* AAS, включно з: 1-андростендіол (5α-androst-1-еne-3β,17β-diol); 1-андростендіон (5α-аndrost-1-еne-3,17-dione); боландіол (еstr- 4-еne-3β,17β-diol); боластерон; болденон; болдіон (аndrostа-1,4-diene-3,17-dione); 4-гідрокситестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-еn-3-оne); гестринон; даназол ([1,2]оxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-еn-20-уn-17α-оl); дегідро- хлорметилтестостерон (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methy- Заборонений список 2015 4 5 landrosta-1,4-dіеn-3-оne); дезоксиметилтестостерон (17α- methyl-5α-аndrost-2-еn-17β-оl); дростанолон; етилестренол (19-norpregna-4-еn-17α-оl); калустерон; квінболон; клосте- бол; местанолон; местеролон; метандієнон (17β-hydroxy- 17α-methylestra-1,4-dien-3-оne); метандріол; метастерон (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-аndrostan-3-оne); метенолон; метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en 3-one); метилдієнолон (17β-hydroxy-17α- methylestra-4,9-dien-3-оne); метилнортестостерон (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-еn-3-оne); метилтестостерон; метриболон (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra- 4,9,11-trien-3-оne); міболерон; нандролон; норболетон; норклостебол; норетандролон; 19-норандростендіон (еstr- 4-еne-3,17-dione); оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон; простанозол (17β-[(tetrahydropyran-2- yl)оxy]-1’H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-аndrostane); станозолол; стенболон; тетрагідрогестринон (17-hydroxy-18а-homo-19- nor-17α- pregna-4,9,11-trien-3-оne); 1-тестостерон (17β-hydroxy-5α-аndrost-1-еn-3-оne); тренболон (17β-hydroxyestr- 4,9,11-trien-3-оne); флуоксиместерон; формеболон; фура- забол (17α-methyl-[1,2,5]-оxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan- 17β-оl); та інші речовини з подібною хімічною структурою або подібним біологічним ефектом.

б. Ендогенні** AAS при екзогенному введенні: андростендіол (аndrost-5-еne-3β,17β-dіоl); андростендіон (androst-4-еne-3,17-dione); дигідротестостерон (17β-hydroxy-5α-аndrostan-3-оne); прастерон (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-еne-17-оne); тестостерон, а також їх метаболіти та ізомери, включно, але не обмежуючись ними: 5α-аndrostane-3α,17α-diol; 5α-аndrostane-3α,17β-diol; 5α-аndrostane-3β,17α-diol; 5α- аndrostane-3β,17β-diol; 5β-аndrostane-3α,17β-diol; аndrost-4-еne-3α,17α-diol; аndrost-4-еne-3α,17β-diol; аndrost-4-еne-3β,17α-diol; аndrost-5-еne-3α,17α-diol; androst-5-еne-3α,17β-diol; аndrost-5-еne-3β,17α-diol; 4-андростендіол (androst-4- еne-3β,17β-diol); 5-андростендіон (аndrost-5-еne-3,17- dione); епі-дигідротестостерон; епітестостерон; етіохоланолон; андростерон (3β-hydroxy-5α-аndrostan- 17-оne); 7α-hydroxy-DHЕА; 7β-hydroxy-DHЕА; 7-kето- DHЕА; 19-norandrosterone; 19-noretiocholone.

Інші анаболічні агенти

Включно, але не обмежуючись: Зеранол, зілпатерол, кленбутерол, селективні моду- лятори андрогенних рецепторів (SARMs, наприклад, ан- дарин та остарин), тиболон.

 

У даному розділі:

*«екзогенні» речовини означають речовини, які організм природним шляхом не виробляє;

**«ендогенні» речовини означають речовини, які організм виробляє природним шляхом.

 

 

S3. БЕТА-2 АГОНІСТИ

Всі бета-2 агоністи, включно з обома оптичними ізомерами, наприклад, d- та l- заборонені.

За виключенням: • Сальбутамол (при добовій дозі, що не перевищує 1600 мкг) при інгаляційному застосуванні; • Формотерол (при добовій дозі, що не перевищує 54 мкг) при інгаляційному застосуванні; та • Сальметерол відповідно до рекомендацій виробника при інгаляційному застосуванні. Наявність в сечі сальбутамолу в концентрації, що перевищує 1000 нг/мл або формотеролу, що перевищує 40 нг/мл, не буде вважатися використанням в терапевтичних цілях і буде означати несприятливий результат аналізу, якщо тільки спортсмен не доведе за допомогою контрольованого фармококінетичного дослідження, що результат, який не відповідає нормі, є наслідком інгаляції терапевтичних доз в об’ємі, що не перевищує вищевказаний.

 

 

М2. ХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ

Заборонені наступні методи:

1. Заборонена фальсифікація, або спроби фальсифікації проб, відібраних в рамках процедури допінг-контролю, з метою порушення їх цілісності та справжності. Це включає, але не обмежується ними, діями з підміни сечі та/або її зміни (наприклад, введення протеазних ферментів).

2. Заборонені внутрішньовенні інфузії та/або ін’єкції об’ємом більше 50 мл протягом 6 годинного часового проміжку, крім випадків надання термінової медичної допомоги в стаціонарі, хірургічних процедурах або при проведенні клінічних досліджень.

 

МЗ. ГЕННИЙ ДОПІНГ

Заборонено наступне, що здатне підвищити спортивні результати:

1. Перенесення полімерів нуклеїнових кислот або аналогів нуклеїнових кислот;

2. Використання нормальних або генетично модифікованих клітин;

 


ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ

 

S6. СТИМУЛЯТОРИ

Заборонені всі стимулятори, включаючи у відповідних випадках всі оптичні ізомери наприклад, d- та l- Стимулятори включають:

а: Стимулятори, що не відносяться до особливих речовин: адрафініл, аміфеназол, амфетамін, амфетамініл, амфе- прамон, бензилпиперазин, бенфлуорекс, бромантан, клобензорекс, кокаїн, кропропамід, кротетамід, метам- фетамін (d-), п-метиламфетамін, мезокарб, мефенорекс, мефентермін, модафініл, норфенфлурамін, прениламін, пролінтан, фенкамін, фенетиллін, фенфлурамін, фенпро- порекс, фендіметразін, фентермін, фонтурацетам [4-фе- нилпірацетам (карфедон)], фурфенорекс. Стимулятори, що не вказані у цьому списку, відносяться до особливих речовин.

b: Стимулятори, що належать до особливих речовин (приклади): бензфетамін, гептамінол, гідроксіамфетамін (парагідрок- сіамфетамін), діметиламфетамін, епінефрин****(адреналін), етаміван, етиламфетамін, етилефрін, ефедрин***, ізометептен, катин**, катинон та його аналоги, наприклад, мефедрон, метедрон, та α-pyrrolidinovalerophenine, левметамфетамін, меклофеноксат, метиленедіоксиметафетамін, метилгексанамін (диметилпентиламін), метилефедрин***, метилфенідат, нікетамід, норфенефрін, октопамин, оксилофрин (метилсинефрин), пемолін, пентетразол, пропилгекседрин, псевдоефедрин*****, селеджилін, сибутрамін, стрихнін, тенамфетамін (метиленедіоксиамфетамін), триметазидин, туаміногептан, фампрофазон, фенбутразат, фенкамфамін, фенмет- разин, фенпрометамін, фенилетиламін та його похідні; та інші речовини з подібною хімічною структурою або подіб- ним біологічним ефектом.

За виключенням: Похідні імадазола, що застосовуються місцево офтальмологічно, а також стимуляторів, включених до Програми моніторингу на 2015 рік*.

 

 

* Бупропіон, кофеїн, нікотин, піпрадол, синефрин, фенилефрин, фенилпропаноламін, включені до Програми моніторингу на 2015 рік, не є забороненими речовинами.

** Катин потрапляє до категорії заборонених речовин, якщо його вміст в сечі перевищує 5 мкг/мл.

*** Ефедрин і метилефедрин заборонені, якщо їхня концентрація в сечі перевищує 10 мкг/мл.

**** Місцеве застосування (наприклад, назальне або офтальмологічне) епінефрину (адреналіну) або його засто- сування у поєднанні з місцевою анестезією не заборонено.

***** Псевдоефедрин заборонений, якщо його концентрація в сечі перевищує 150 мкг/мл.

 

 

S7. НАРКОТИКИ

Заборонені: Бупренорфін, гідроморфон, декстроморамід, діаморфін (героїн), метадон, морфін, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин, фентанил та його похідні.

 

S8. КАННАБІНОЇДИ

Заборонені:

• натуральні (наприклад, гашиш, каннабіс та марихуана) або синтетичні дельта 9-тетрагідроканнабінол (ТНС)

• каннабіміметики, наприклад, “Spice”, JWH-018, JWH-073, HU-210.

 

S9. ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ

Всі глюкокортикоїди потрапляють в категорію заборонених речовин, якщо застосовуються внутрішньовенно, внутрішньом’язово, орально або ректально.

 


Р1. АЛКОГОЛЬ

Алкоголь (етанол) заборонений тільки на змаганнях в нижче перерахованих видах спорту. Наявність алкоголю в крові визначається шляхом аналізу повітря, що видихається та/або крові. Порушенням антидопінгових правил вважається перевищення порогової концентрації алкоголю в крові більше 0.10 г/л.

• Автоспорт (FIA)

• Аеронавтика (FAI)

• Водно-моторний спорт (UIM)

• Мотоспорт (FIM)

•Стрільба з лука (WA)

 

 

Р2. БЕТА-БЛОКАТОРИ

Бета-блокатори заборонені тільки на змаганнях в наступних видах спорту, також заборонені у поза змагальний період, де вказано.

• Автоспорт (FIA)

• Більярдний спорт (всі дисципліни) (WCBS)

• Гольф (IGF)

• Дартc (WDF)

• Лижний спорт/сноубординг (FIS) (стрибки на лижах з трампліна, фрістайл акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/біг ейр)

• Підводне плавання (CMAS) апное з постійною вагою без ласт і з ластами, динамічне апное без ласт і з ластами, вільне занурення, апное квадрат, підводне полювання, статичне апное, підводна стрільба, апное з перемінною вагою

• Стрільба (ISSF, IPC)* • Стрільба з лука (WA)* * Також заборонені у поза змагальний період.

До бета-блокаторів відносяться, не обмежуючись ними: алпренолол, атенолол, ацебутолол, бетаксолол, бісопролол, бунолол, есмолол, карведілол, картеолол, лабе- талол, левобунолол, метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, піндолол, пропранолол, соталол, тимолол, целіпролол.

 


ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ НА 2015 РІК*

В програму моніторингу на 2015 рік включено наступні речовини: *Всесвітній антидопінговий кодекс (Стаття 4.5) зазначає на- ступне: „ВАДА після консультацій зі сторонами, що підписалися, і урядами має розробити програму моніторингу речовин, які не входять до Забороненого списку, але використання яких ВАДА хотіла б відстежувати для виявлення випадків зловживання в спорті.”

1. Стимулятори:

2. Наркотики:

3. Глюкокортикоїди: тільки у період змагань: бупропіон, кофеїн, нікотин, піпрадрол, синефрин, фенилефрин, фенилпропаноламін. тільки у період змагань: гідрокодон, мітрагінін, співвідношення морфін/ кодеїн, тапентадол, трамадол. в змагальний період (іншими шляхами, ніж внутрішньовенно, внутрішньом’язово, орально або ректально) і у позазмагальний період (всі шляхи введення).

4. Телмисартан

5. Мелдоніум в період змагання та у поза змагальний період. в період змагання та у поза змагальний період.

ВСЕСВІТНЄ АНТИДОПІНГОВЕ АГЕНТСТВО

Всесвітній антидопінговий Кодекс

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...