Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які закономірності росту та розвитку людини були основою для того щоб відобразити онтогенез людини у вигляді певних вікових періодів (вікова періодизація розвитку)?
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

 

Які закономірності росту та розвитку людини були основою для того щоб відобразити онтогенез людини у вигляді певних вікових періодів (вікова періодизація розвитку)?

А. Рівномірність процесів росту та розвитку;

Б. Нерівномірність процесів росту і розвитку;

В. Гетерохронність процесів росту та розвитку;

Г. Циклічність процесів росту та розвитку.

Скільки вікових періодів виділяють в динаміці розвитку дітей шкільного віку?

А. 5;

Б. 4;

В. 3;

Г. 2.

3. Значення фізичного виховання дітей шкільного віку полягає в:

А. Забезпеченні гармонічного розвитку форм і функцій організму?

Б. Розвитку фізичних якостей.

В. Навчанні рухам.

В чому проявляється дія такого нейрофізіологічного механізму як кінезофілія?

А. Прагненні до пізнання.

Б. У думках.

В. У рухах.

5. Механізм дії моторно-вісцеральних рефлексів пов'язаний з:

А. Зміною діяльності внутрішніх органів при подразненні або скороченні скелетних м’язів;

Б. Виділенням слини.

В. Підвищенням збудливості та сили скорочення скелетних мязів.

Назвіть основні завдання фізичного виховання дітей шкільного віку?

А. Освітні.

Б. Виховні.

В. Оздоровчі.

7. До освітніх завдань фізичного виховання належить:

А. Навчання рухам;

Б. Удосконалення сили;

В. Удосконалення фізичних якостей;

Г. Озброєння знаннями, що стосуються закономірностей фізичного вдосконалення людини.

8. До оздоровчих занять фізичного виховання належить:

А. Виховання вольових якостей;

Б. Розвиток фізичних якостей;

В. Підвищення енергетичних можливостей організму учнів;

Г. Виховання патріотизму.

Яка мінімальна кількість завдань повинна бути на уроці фізичної культури?

А. 3;

Б. 4;

В. 5.

Чому вчителю фізичної культури важливо володіти інформацією про вікову періодизацію розвитку дітей шкільного віку.

А. Тому, що в її основу покладено морфологічні, фізіологічні, моторні та психологічні особливості дитини, які повинні бути підґрунтям для побудови педагогічного процесу з фізичного виховання.

Б. Тому, що навчальним планом загальноосвітньої школи передбачено на кожну вікову групи різна кількість годин із навчального предмету «фізична культура»;

В. Тому, що питання про вікову періодизацію розвитку дитини винесено на державний іспит із теорії та методики фізичного виховання.

Що повинно бути підґрунтям (основою) для вирішення завдань фізичного виховання?

А. Можливості дітей;

Б. Можливості та інтереси вчителя;

В. Стан спортивного залу, кліматичні умови та пора року.

Відповідно концепції М.О.Бернштейна, яка система організму людини відповідає за побудову рухів?А. Серцево-судинна.

Б. Дихальна система.

В. Система травлення разом із дихальною системою.

Г. Центральна нервова система.

Який період онтогенезу вважається сприятливим для оволодіння такими рухами як ходьба, біг, метання на дальність, стрибки в довжину та висоту з місця та розбігу?

А. від 3 до 7 років;

Б. від 7 до 11 років;

В. від 1 до 4 років.

Який період онтогенезу вважається сприятливим для оволодіння такими рухами як рухливі ігри, ігри-естафети із завданнями на точність, ведення м’яча (правою, лівою), виконання завдань зі зміною напрямку й швидкості, передачі і ловля м'яча, кидки на влучність, оволодіння основними елементами спортивних ігор?

А. від 3 до 7 років;

Б. від 7 до 11 років;

В. з 11 років.

15.Який період онтогенезу вважається сприятливим для оволодіння спортивними іграми та рухливими іграми із складною взаємодією (із предметами, суперниками, партнерами);

А. від 5 до 9 років;

Б. від 9 до 11 років;

В. від 11 років.

В якому віці розвиток центрально-нервової системи досягає такого рівня, коли діти мають можливість оволодівати рухами будь-якої координаційної складності?

А. 12-13 років;

Б. 13-15 років;

В. 15-17 років.

Чому для дітей будь-якого віку, а особливо в період від 3 до 10-11 років, треба широко застосовувати всілякі різновиди рухливих і спортивних ігор?

А. Тому, що для розвитку рухових здібностей дітей даного необхідно застосовувати велику кількість складнокоординаційних вправ;

Б. Тому, що даний віковий період є оптимальним для розвитку моторики людини, а такі різновиди фізичних вправ сприяють удосконаленню здібностей до побудови термінових (іноді майже миттєвих) і незвичайних рухових відповідей на змінні зовнішні і внутрішні стимули.

В. Тому, що в цей віковий період інтенсивно розвивається частина спинного мозку, найнижчі відділи мозочка й усі розміщені там нервові центри-ядра які відповідають за побудову термінових і незвичайних рухових відповідей на змінні зовнішні і внутрішні стимули.

Що є основним засобом для створення життєво необхідних рухових умінь та навичок?

А. Природні сили;

Б. Гігієнічні вправи;

В. Фізичні вправи на колоді;

Г. Фізичні вправи.

19. Методи, що використовують при вирішенні освітніх завдань:

А. Метод слова;

Б. Метод демонстрації;

В. Практичні методи: розучування вправи по частинах та розучування вправи в цілому;

Г. Програмоване навчання.

20. До методу слова належить:

А. Пояснення;

Б. Показ;

В. Вправляння;

Г. Вказівка.

21. До методу демонстрації не відноситься;

А. Виконання рухового завдання учителем, або учнем;

Б. Кінофільми, відеозаписи;

В. Програмоване навчання.

Г. Таблиці, малюнки, плакати, графіки, різні схеми.

Чи доцільно «ліворуких» або «праворуких» дітей примушувати виконувати ті чи інші рухи (тримати олівець чи ручку, кидати м’яч, тощо) «не зручною» для них рукою?

А. Так. Тому, що такий підхід дає можливість якісно розвивати рухові здібності дитини;

Б. Ні. Тому, що такий підхід може негативно впливати на розвиток дитини.

В. Доцільно примушувати тільки тих дітей, які краще володіють лівою рукою.

Назвіть методи виховання?

А. Переконання, стимуляція, заохочення;

Б. Покарання;

В. Демонстрація та програмоване навчання;

Г. Повторний, рівномірний, перемінний, інтервальний.

59. Визначте форми покарання, як одного з методів виховання:

А. Засуджуючий погляд;

Б. Відлучення від занять;

В. Засудження колективом;

Г. Фізичне покарання.

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

 

Які закономірності росту та розвитку людини були основою для того щоб відобразити онтогенез людини у вигляді певних вікових періодів (вікова періодизація розвитку)?

А. Рівномірність процесів росту та розвитку;

Б. Нерівномірність процесів росту і розвитку;

В. Гетерохронність процесів росту та розвитку;

Г. Циклічність процесів росту та розвитку.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 844

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...