Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


До яких негативних наслідків може призвести примусове перенавчання «ліворуких» дітей виконувати рухи правою рукою?
А. Зростання рухових можливостей дитини;

Б. Гальмування фізичного й розумового розвитку дитини;

В. Зменшення довжини та ваги тіла дитини.

Г. Кінезофілії.

23. У фізичному вихованні «симетричне навчання» розуміють як:

А. Навчання руховим діям в обидва боки;

Б. Перенавчання «ліворуких»;

В. Перенавчання «праворуких».

24. «Симетричне навчання» може призводити до:

А. Гальмування фізичного й розумового розвитку дитини;

Б. Розширення координаційних можливостей;

В. Підвищення якості освітнього процесу на заняттях із фізичного виховання.

Г. Збільшення моторної та загальної щільності уроку.

25. Вчасне виявлення вроджених рухових (наприклад - «ліво-праворукісті») схильностей дитини дозволяє:

А. Більш ефективно оволодівати асиметричними руховими діями;

Б. Відібрати дітей до занять баскетболом;

В. Відібрати дітей до занять легкою атлетикою.

Чи доцільно «ліворуких» або «праворуких» дітей примушувати виконувати ті чи інші рухи (тримати олівець чи ручку, кидати м’яч, тощо) «не зручною» для них рукою?

А. Так. Тому, що такий підхід дає можливість якісно розвивати рухові здібності дитини;

Б. Ні. Тому, що такий підхід може негативно впливати на розвиток дитини.

В. Доцільно примушувати тільки тих дітей, які краще володіють лівою рукою.

Які методи застосовують для визначення рухових схильностей учнів?

А. Педагогічне спостереження;

Б. Педагогічне тестування з використанням спеціальних вправ;

В. Соціологічні методи;

Г. Тест CPW170.

Скільки часу на уроках фізичної культури повинно бути відведено на оволодіння учнями теоретичними знаннями у галузі фізичної культури?

А. Для цього виділяють до 10 хвилин на початку уроку;

Б. Як правило для надання учням теоретичних відомостей вчитель фізичної культури приділяє по 3 хвилини часу в кожній частині уроку;

В. На уроках фізичної культури на оволодіння теоретичним матеріалом, як правило, окремо часу не виділяють, це відбувається в процесі навчання рухам та розвитку фізичних якостей.

Як ви вважаєте чи доцільно при вирішенні завдань фізичної освіти навчати симетричним рухам?

А. Так.

Б. Ні.

В. Тільки для дітей старшого шкільного віку.

30. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей це:

А. Періоди розвитку дитини, під час яких вчителі фізичної культури повинні сприяти розвитку основних фізичних якостей;

Б. Періоди в яких темпи розвитку тієї чи іншої якості зменшуються?

В. Періоди онтогенезу в яких спостерігається найбільша позитивна динаміки розвитку тієї чи іншої якості.

 

31. На заняттях з фізичної культури, порівняно із тренувальними заняттями в ДЮСШ фізичні якості необхідно розвивати:А. Поперемінно;

Б. Більш спеціалізовано;

В. Послідовно;

Г. Більш комплексно.

32. Інтенсивність енергетичного обміну у дітей шкільного віку в порівнянні з дорослими:

А. Не відрізняється;

Б. Більша;

В. Менша.

Які фактори обумовлюють відносно високі аеробні можливості організму дітей: (може із зазначенням віку)

А. Швидкість переходу газів з крові в повітря і навпаки;

Б. Розгалуженість капілярної сітки;

В. Співвідношення красних та білих м'язових волокон;

Г. Розмір серця.

34. Вік в якому починається статеве дозрівання:

А. 8-10 років;

Б. 15-16 років;

В. 12-13 років.

35. Початок статевого дозрівання пов’язують із:

А. Зниженням МПК;

Б. Розвитком анаеробно-гліколітичного механізму енергозабезпечення;

В. Підвищенням аеробних можливостей організму.

36. За умови недостатньої уваги процесу розвитку гнучкості дана фізична якість починає виявляти явні ознаки деградації з:

А. 10 років;

Б. 13 років;

В. 15 років;

Г. 17 років.

Креатинфосфатний енергетичний механізм забезпечує прояв яких фізичних якостей людини?

А. Сила;

Б. Бистрота;

В. Витривалість;

Г. Гнучкість..

Яка якість моторики (фізична якість) людини, якщо її розвитку не приділяти належної уваги, виявляє ознаки деградації з 15-річного віку?

А. Сила;

Б. Бистрота;

В. Витривалість;

Г. Гнучкість;

Д. Спритність.

39. Вирішення оздоровчих завдань на уроках фізичної культури з дітьми шкільного віку передбачає максимальний розвиток яких фізичних якостей?

А. Сили;

Б. Бистроти;

В. Витривалості;

Г. Гнучкості;

Д. Спритності.

Ж. Інший варіант.

40. Який з показників більшою мірою пов'язаний із здоров’ям людини:

А. МПК;

Б. Сила м’язів черевного пресу;

В. Кількість підтягувань на поперечці;

Г. Довжина тіла.

41 Безпечний рівень соматичного здоров’я людини, молодшої тридцяти років, характеризується таким показником максимального поглинання кисню:

А. 42 мл/кг/хв;

Б. 25 мл/кг/хв;

В. 75 мл/кг/хв;

Який показник МПК дає можливість людині молодшій за тридцять років подолати дистанцію від 2 до 2,4 кілометрів за 12 хвилин?

А. 42 мл/кг/хв;

Б. 25 мл/кг/хв;

В. 75 мл/кг/хв.

 

43. У фізичному вихованні є таке поняття як «перенос між фізичними якостями». «Перенос між фізичними якостями» це:

А. Ситуація в якій сильний спортсмен може на руках нести витривалого спортсмена;

Б. Явище взаємозв’язку між фізичними якостями;

В. Низький рівень фізичної підготовленості.

 

44. Умови що найбільше сприяють позитивному переносу в розвитку фізичних якостей:

А. Низький рівень фізичної підготовленості;

Б. Високий рівень фізичної підготовленості;

В. Фізична роботи на пульсі, що відповідає ПАНО.

Г. Фізична роботи на пульсі, нижчому за ПАНО.

Д. Фізичної робота на пульсі, вищому за ПАНО.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 497

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...