Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


При постановці оздоровчих завдань застосування яких дієслів є найбільш коректним?
А. Навчити, вчити, розучувати, виробити, закінчити навчання;

Б. Розвивати, сприяти, формувати, підвищувати, впливати;

В. Ознайомити, навчити, закріпити.

105. На уроці фізичної культури можна (необхідно) створювати умови для виховання таких якостей особистості учнів:

А. Дисциплінованість, порядність, чесність;

Б. Відповідальність, взаємоповага;

В. Охайність, сміливість, рішучість;

Г. Настирливість, цілеспрямованість, працелюбство, терплячість.

106. Специфічною особливістю педагогічного процесу з фізичного виховання є:

А. Відповідність змісту заняття програмі;

Б. Поєднання освіти та виховання;

В. Керівна роль педагога;

Г. Поєднання освіти та оздоровлення.

107. Проблема оптимального поєднання фізичної освіти і оздоровлення дітей на уроці фізичної культури полягає у:

А. Розподілі уроків щодо навчання рухам та розвитку фізичних якостей;

Б. Забезпеченні належної кількості освітніх завдань на урок фізичної культури

В. При формуванні рухових умінь і навиків забезпечення необхідного рівня функціонування організму учнів для досягнення оздоровчого ефекту.

108. При навчанні або удосконаленні відносно простих за координацією рухів досягнення необхідної щільності та інтенсивності роботи можливе за умови:

А. Фронтальної організації роботи;

Б. Групової організації роботи;

В. Програмованого навчання.

 

109. Забезпечення максимальної щільності та достатньої ЧСС при навчанні відносно простих за координаційною складністю рухів можливе за умови:

А. Фронтальної організації роботи;

Б. Групової організації роботи;

В. Програмованого навчання.

 

110. При застосуванні програмованого навчання (кожний крок програми є самостійною руховою дією) робота на уроці може бути організована як правило:

А. Груповим методом;

Б. Станційним методом;

В. Фронтальним методом.

 

111. Коефіцієнт природної освітленості спортивних залів повинен бути:

А. не нижчим за 2,0%;

Б. не нижчим за 1,5%;

В. вище 5%.

112. Під час уроків температура повітря в спортивному залі має бути:

А. 15-17 град.С;

Б. 25-30 град.С;

В. 10-15 град.С.

113. Температура повітря у роздягальнях при спортивному залі має бути:

А. 17-20 град.С;

Б. 19-23 град.С;

В. 25 19-23 град.С.

114. Температура повітря у душових має бути:

А. 25 град.С;

Б. 30 град.С;

В. 32 град.С.

115. Спортивний зал має бути обладнаний пінними або порошковими вогнегасниками у кількості:

А. Не менше двох;

Б. Не менше чотирьох;

В. Одним.

116. Хто приймає рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі в зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами:А. Класний керівник;

Б. Заступник директора;

В. Вчитель фізичної культури.

117. У разі неможливості проведення занять фізичної культури на відкритому повітрі:

А. Заняття відміняють;

Б. Змінюють розклад занять;

В. Заняття проводять у приміщенні школи.

118. Під час занять із гімнастики спортивний зал має бути підготовлений відповідно до вимог:

А. Директора школи;

Б. Вчителя фізичної культури;

В. Навчальної програми.

120. Перед яким із занять гімнастики (в режимі роботи школи) вчитель повинен перевіряти стан снарядів:А. На початку першого уроку;Б. На початку другого уроку;В. На початку кожного уроку.

121. Заняття з фізичної культури в навчальних закладах можуть проводитись:

А. Особою, яка має вищу освіту;

Б. Класним керівником;

В. Вчителем фізичної культури або особою, яка має
спеціальну освіту та кваліфікацію.

122. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які:

А. Виявили бажання;

Б. Пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд
відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та мають дозвіл батьків;

В. Пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд
відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та не мають протипоказань щодо стану здоров'я, у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.

123. На уроках фізичної культури повинні бути присутні:

А. Тимчасово звільнені від занять учні;

Б. Усі учні класу;

В. Учні з високим та середнім рівнем фізичного розвитку.

124. Допустиме навантаження на уроці фізичної культури для учнів визначає:

А. Медичний працівник школи;

Б. Заступник директора разом із класним керівником;

В. Учитель фізичної культури.

125. Хто здійснює загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров’я учнів у навчальних закладах:

А. Медичний працівник школи;

Б. Органи охорони здоров'я та органи управління освітою;

В. Медичний працівник школи, директор школи та вчитель фізичної культури.

126. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної груп затверджуються наказом керівника навчального закладу:

А. Кожного року;

Б. Один раз на 2 роки;

В. Один раз на 5 років.

127. Для учнів яких класів урок фізичної культури проводять окремо для хлопців і дівчат:

А. 1 – 3 класів;

Б. 10 – 11 класів;

В. 5 – 9 класів.

128. За умови неможливості розподілу класу за статтю вчитель фізичної культури повинен:

А. Відмінити урок;

Б. Порадитись із директором школи;

В. Диференціювати фізичні навантаження для хлопців і дівчат.

129. За умови відсутності в учнів спеціального одягу вчитель фізичної культури:

А. Не допускає учнів до занять;

Б. Допускає учнів до занять;

В. Допускає учнів до занять лише в спортивному залі.

130. Хто повинен ознайомлювати учнів із правилами поведінки на уроці фізичної культури:

А. Директор школи та класний керівник;

Б. Класний керівник разом із медичним працівником;

В. Вчитель фізичної культури.

131. Учні ознайомлюються із правилами поведінки в спортивному залі і на майданчику:

А. На кожному уроці;

Б. На початку навчального року;

В. На першому уроці навчального року.

132. Хто розробляє правила поведінки в спортивному залі і на майданчику:

А. Вчитель фізичної культури;

Б. Керівництво школи;

В. Колектив фізичної культури навчального закладу.

133. Які з місць занять із фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою:

А. Всі;

Б. Лише спортивні зали;

В. Спортивні зали під час занять з гімнастики та спортивних ігор.
134. Під час занять із легкої атлетики вправи з метання дозволяється виконувати тільки за командою:

А. Вчителя фізичної культури або старости класу;

Б. Вчителя фізичної культури;

В. Учня який знаходиться поряд із сектором для метання.

135. Під час занять із гімнастики виконувати вправи на снарядах дозволяється тільки в присутності:

А. Медичного працівника;

Б. Вчителя фізичної культури;

В. Вчителя фізичної культури, медичного працівника та представника МЧС.

136. Під час занять із гімнастики виконувати складні елементи і вправи дозволяється:

А. Під наглядом учителя або фахівця з фізичної культури;

Б. Під наглядом учителя або фахівця з фізичної культури та з дозволу директора школи;

В. Під наглядом учителя або фахівця з фізичної культури застосовуючи відповідні методи страхування.

137. Під час занять з плавання на відкритих водоймищах у групі повинно бути не більше:

А. 8-10 осіб;

Б. 11-13 осіб;

В. 10-13 осіб.

138. Під час занять з плавання у штучних басейнах склад групи на одного тренера:

А. 8-10 осіб;

Б. 11-13 осіб;

В. 10-12 осіб.

139. Під час занять з плавання у відкритих водоймищах усі вправи треба виконувати:

А. У напрямку вчителя;

Б. У напрямку сходу сонця;

В. У напрямку мілкого місця.

 

140. Проводити заняття з плавання у відкритих водоймищах дозволяється тільки:

А. В межах центрального пляжу міста;

Б. В спеціально відведених і обладнаних місцях;

В. На будь яких ділянках берегової лінії.

141. Кількість місць у спортивному залі під час проведення занять слід встановлювати з розрахунку:

А. 2,8м2/учня;

Б. 1,5 м2/учня;

В. 4,0 м2/учня.

142. У приміщеннях основних спортивних споруд на видному місці повинен бути розміщений:

А. Інструктаж з техніки безпеки;

Б. План евакуації на випадок пожежі;

В. Фотопортрет директора школи.

143. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в стороні від навчальних та навчально-допоміжних приміщень на відстані не менше:

А. 25 м;

Б. 45 м;

В. 10 м.

144. Під час занять з легкої атлетики за умов прохолодної погоди за для зменшення імовірності отримання травм необхідно:

А. Зменшувати тривалість заняття;

Б. Збільшувати тривалість та інтенсивність розминки;

В. Відмовитись від виконання стрибків та прискорень;

Г. Відмінити урок фізичної культури.

145. Взуття для занять легкою атлетикою повинно:

А. Ковзати;

Б. Заважати кровообігу;

В. Щільно облягати ногу.

 

146. Хто і коли повинен перевіряти стан бігової доріжки та траси для кросу:

А. Обслуговуючий персонал навального закладу на початку року;

Б. Вчитель фізичної культури разом із учнями на початку тижня;

В. Вчитель фізичної культури перед кожним уроком.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 763

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...