Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ РОБОТИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ
 

Таблиця А.1 - Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття

 

Шифр району Адміністративні області
А-1 Волинська, Рівненська, Житомирська (північна частина)
А-2 Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська (південна частина), Вінницька (північна частина), Київська (північно-західна частина), Тернопільська
А-3 Київська (північно-східна частина), Чернігівська, Сумська, Черкаська (східна частина), Полтавська, Харківська (північна частина)
А-4 Вінницька (південна частина), Черкаська (західна частина), Кіровоградська (північна частина), Одеська (північна частина)
А-5 Миколаївська, Одеська (південна частина), Кіровоградська (південна частина), Дніпропетровська (західна частина)
А-6 Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська (південна частина), Запорізька (північна частина)
А-7 АР Крим, Херсонська, Запорізька (південна частина)
Примітка 1. У відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-27 район А-2 включає два підрайони: Гірсько-Карпатський (А-2 (ГК)); Закарпатський (А-2 (ЗК)); район А-7 включає два райони за ДСТУ-Н Б В.1.1-27: Південний берег Криму (А-7 (ПБ)); Кримські гори (А-7 (КГ)). Примітка 2. Розташування районів на території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття показано на рисунку А.1.

 

 

Рисунок А.1 - Районування території України за кліматичними умовами роботи асфальтобетонного покриття

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СКЛАДУ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ СУМІШІ

 

Б.1 На основі визначеного зернового складу, передбаченого для застосування мінеральних матеріалів, встановлюють таке співвідношення між компонентами, щоб гранулометричний склад відповідав значенням вимог таблиць 6 та 7 цього стандарту для призначеного складу асфальтобетонної суміші (орієнтовно наближаючись до їх середніх значень).

Б.2 Орієнтовний вміст в'яжучого у складі асфальтобетонної суміші в залежності від зернового складу (у відсотках за масою понад 100 відсотків мінеральних складових) наведено у таблицях Б.1 та Б.2.

Оптимальну кількість бітуму для асфальтобетонної суміші встановлюють на основі вимог до залишкової пористості та експериментальною перевіркою фізико-механічних властивостей асфальтобетону наступним чином.

 

 

Таблиця Б.1 - Орієнтовний вміст в'яжучого (у відсотках за масою понад 100 % мінеральних складових) для гарячої асфальтобетонної суміші у залежності від зернового складу

 

Група асфальтобетону Різновид гранулометрії Тип гранулометрії Вид Орієнтовний вміст бітуму, %
Щільний Непереривчастий А1 Кр 4,5-6,0
А Др 5,0-6,0
Б1, Б Кр 5,0-6,5
Б Др 5,5-7,0
В Др 6,0-7,5
Г Пщ 7,0-9,0
Д Пщ 7,0-9,0
Переривчастий А1 Кр 4,5-6,5
А Др 5,0-6,5
Б1, Б Кр 4,5-6,5
Б Др 5,5-7,0
Пористий Непереривчастий А-Б Кр 4,0-6,0
А-Б Др 4,0-6,0
Переривчастий А-Б Кр 4,0-6,0
А-Б Др 4,0-6,0
Високопористий Непереривчастий А-Б Кр 4,0-6,0
А-Б Др 4,0-6,0
А-Б Пщ 4,0-6,0
Переривчастий А-Б Кр 4,0-6,0
А-Б Др 4,0-6,0

 Таблиця Б.2 - Орієнтовний вміст в'яжучого (у відсотках за масою понад 100 % мінеральних складових) для холодної асфальтобетонної суміші в залежності від зернового складу

 

Назва і тип суміші Орієнтовний вміст бітуму, %
Холодна дрібнозерниста тип Б 3,5-5,5
тип В 4,0-6,0
Холодна піщана тип Г 4,5-6,5
тип Д 4,5-6,5

 

Б.2.1 Призначають за додатком Б орієнтовне значення кількості в'яжучого Б̃.

Б.2.2 Встановлюють декілька значень вмісту в'яжучого Б (не менше трьох) для лабораторного приготування асфальтобетонної суміші: Б1 = Б̃, Б2 = Б̃ - n, Б3 = Б̃ - 2n, Б4 = Б̃ + n, Б5 = Б̃ + 2n і т.д. (n приймають в межах 0,3-0,5 %).

Б.2.3 Готують проби асфальтобетонної суміші з призначеним вмістом в'яжучого і формують зразки для визначення фізико-механічних властивостей: залишкової пористості V; границі міцності при стиску за температури 20 °С (R20); границі міцності при стиску за температури 50 °С (R50) (можуть бути вибрані додатково і стандартні фізико-механічні характеристики).

Б.2.4 Будують графіки залежностей V = f(Б), R20 = f(Б), R50 = f(Б).

Графічні залежності R20 = f(Б), R50 = f(Б) повинні мати виражений максимум. Якщо цього не досягнуто, то необхідно уточнити значення Б так, щоб ці графічні залежності мали максимум.

Б.2.5 На основі отриманих даних за оптимальний вибирають такий вміст в'яжучого Б, за якого асфальтобетон має фізико-механічні властивості, що відповідають вимогам цього стандарту, та показники міцності мають найбільше значення, а показники залишкової пористості наближаються до середнього нормативного значення. Якщо асфальтобетон не задовольняє стандартним вимогам, вносять корективи в склад асфальтобетонної суміші, замінюючи її компоненти та (або) змінюючи їх кількісне співвідношення, та (або) використовують необхідні модифікатори.

Б.2.6 Готують лабораторні зразки при встановленому значенні оптимальної кількості бітуму Б та перевіряють відповідність асфальтобетонної суміші та асфальтобетону вимогам цього стандарту. У разі необхідності вносять необхідні корективи для забезпечення відповідності стандартним вимогам.

Б.3 Здійснюють виробничу апробацію випуску та укладання запроектованого складу асфальтобетонної суміші. Відбирають проби виготовленої суміші, керни із покриття та перевіряють відповідність асфальтобетонної суміші і асфальтобетону вимогам цього стандарту. У разі необхідності вносять корективи до складу асфальтобетонної суміші для забезпечення відповідності стандартним вимогам.

 

 

ДОДАТОК В

(довідковий)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 406

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...